Heslo:

Komárenský večerník

Výklad:

V období aféry nadporučíka Lukáše a jeho nepovedeného pokusu, získat milostnou přízeň paní Kákonyiové, vycházel týdeník Komáromi Újság - Komárenské novinky, který se zabýval společenským životem župy a města Komárna a aktuálními ekonomickými otázkami. Další noviny z inkriminovaných let, které uveřejňovaly společenské a ekonomické zprávy, beletristické články a inzeráty o Komárnu a okolí, byly Komáromi Lapok - Komárenské listy. Asi bychom v obou marně hledali ten článek o pokusu Lukáše, znásilnit paní Kákonyiovou. Tak jsem se o to ani nepokoušel.

II-04

„Stejně líbezně, pane nadporučíku,“ ozval se plukovník Schröder, „píše o vás též týdeník v Királyhidě a potom prešburské listy. To vás ale už nebude zajímat, poněvadž je to na jedno kopyto. Politicky dá se to odůvodnit, poněvadž my Rakušané, ať jsme Němci, nebo Češi, jsme proti Maďarům přece jen ještě hodně... Rozumíte mně, pane nadporučíku. Je v tom jistá tendence. Spíš by snad vás zajímal článek v ,Komárenském večerníku’, kde se o vás tvrdí, že jste se pokoušel znásilnit paní Kákonyiovou přímo v jídelně při obědě u přítomnosti jejího manžela, kterého jste ohrožoval šavlí a nutil ho, aby zacpal ručníkem ústa své manželky, aby nekřičela. To je poslední zpráva o vás, pane nadporučíku.“