Heslo:

triumvirát

Výklad:

Znamenal ve starém Římě obecně vládu tří mužů; z lat. trí = tří, vir = muž. Platí to ostatně dodnes - trojice představitelů "táhnoucí za jeden provaz". Hašek popsal v románu triumvirát - pucflek - zugsordonanz - účetní šikovatel. Ještě dříve v "Dobrém vojáku Švejkovi v zajetí" odkrývá ničemný triumvirát státních policajtů: Viktor Chum - dr. Jaroslav Klíma - Karel Slavíček. K těm posledním dvěma se mnohokrát v románu vrací.

I-14-02

Důstojnický sluha byl s ordonancí v nejdůvěrnějším styku a uděloval mu hojně odpadky se svého stolu a ze všech těch výhod, které měl. Do triumvirátu přibíral si ještě účetního šikovatele. Tato trojka, žijící v bezprostředním styku s důstojníkem, znala všechny operace i válečné plány.

Dobrý voják Švejk v zajetí

Nad stolem komisaře Klímy jako náhodou visel obraz rakouského ministra Beusta, který kdysi řekl: "Man muss die Tschechen an die Wand drücken." A Chum, Klíma a Slavíček, tento ničemný triumvirát nad stověžatou Prahou, tato německo-křižácká hegemonie nad Čechy v rakouské policejní uniformě, řídili se podle slov nebožtíka Beusta. Tlačili Čechy ke zdi o přítrž. .

 

    

Triumvirát, o kterém píše Jaroslav Hašek v povidce "Dobrý voják Švejk v zajetí" Foto V. Chuma NA>Presidium pol. ředit.>os.sp. Viktor Chum