Heslo:

Viktor Chum

Výklad:

Jméno Viktora Chumy, okresního hejtmana a přednosty státní policie se v románu nevyskytuje, přes to však do expozice muzea patří. Jednak byl šéfem státních policistů Klímy a Slavíčka a ti se v románu vyskytují mnohokrát, zadruhé o něm píše v povídkách, které zveřejníl již v Rusku: Dobrý voják Švejk v zajetí a Škola pro státní policii.

 Viktor Chum (*1869) pocházel z české rodiny. Jeho otec byl úředníkem na statcích schwarzenberské sekundogenitury.  Absolvoval gymnázium a právnickou fakultu německé Karlo-Ferdinandovy univerzity. Poté nastoupil do státní služby na pražském místodržitelství. Na praxi byl poslán na okresní hejtmanství v Teplicích, kde se měl roku 1893 intenzivně zapojit do potlačení hornické stávky v duchcovském revíru. Díky tomu si získal renomé u centrálních úřadů a byl přidělen na pražské policejní ředitelství, kde se uplatnil ve státobezpečnostní oblasti, např. při sledování anarchistického hnutí. Chum bydlel v Praze ve Školské ulici 34 [podle policejní přihlášky též na Smíchově č.p. 329,422,1067,1154]. V roce 1915 byl v ranku okresního hejtmana jako specialista na „velezrádné“ aktivity českého exilu a krajanského hnutí vyslán do Švýcarska. V Ženevě se stal hlavním a velice nebezpečným protivníkem Masarykovy akce. Za svoji aktivní činnost byl povýšen na místodržitelského radu a působil ve Švýcarsku až do konce války. Po vzniku Československé republiky odešel do Vídně, kde pokračoval v práci pro policii a dosáhl služebního stupně dvorního rady, ve Vídni žil i na penzi a krátce po penzionování v roce 1923 zemřel. Jeho manželka Anna, rozená Drobisch [Tobiáš], ho přežila o 29let. [cit. T.G. Masaryk a jeho c.k. protivníci; Eduard Kubů a Jiří Šouša; UK Praha; nakl. Karolinum 2015, online]

Dobrý voják Švejk v zajetí

Nad stolem komisaře Klímy jako náhodou visel obraz rakouského ministra Beusta, který kdysi řekl: "Man muss die Tschechen an die Wand drücken." A Chum, Klíma a Slavíček, tento ničemný triumvirát nad stověžatou Prahou, tato německo-křižácká hegemonie nad Čechy v rakouské policejní uniformě, řídili se podle slov nebožtíka Beusta. Tlačili Čechy ke zdi o přítrž. .

Škola pro státní policii

Počátkem války nastala tudíž jistá reorganizace. Bylo třeba agenty státní policie důkladně zasvětit do českých politických otázek, aby mohli občanstvu předložit již celý vypracovaný materiál, tedy celou politickou, Rakousku nebezpečnou rezoluci ke schválení a pak zvolat s oním nadšením, jako to vždy říkal vrchní komisař Chum: „Už vás máme, chlapečku.“

 

 

Foto V. Chuma NA>Presidium pol. ředit.>os.sp. Viktor Chum