Heslo:

Kusmanek Hermann von Burgneustädten

Výklad:

generálplukovník *10. 9. 1860, † 07.8.1934. V květnu 1914 byl jmenován, jako polní podmaršál, velitelem pevnosti Přemyšl [Przemyśl]. Po ukončení prvního obléhání pevnosti ruskou armádou 4. Listopadu 1914 byl jmenován generálem pěchoty. Po pádu pevnosti Přemyšl 22. března 1915 pobýval v ruském zajetí až do února 1918. Během pobytu v zajetí byl povýšen do hodnosti generálplukovníka.

I-14-04

Švejk posadil se na lavici ve vratech a vykládal, že v bitevní frontě karpatské se útoky vojska ztroskotaly, na druhé straně však, že velitel Přemyšlu, generál Kusmanek, přijel do Kyjeva ...