Heslo:

sv. Jan Zlatoústý

Výklad:

Svatý Jan Zlatoústý byl konstantinopolský arcibiskup známý pro svou řečnickou a kazatelskou zdatnost. Jestli pronesl citát, který použil fedkurát Katz se mi nepodařilo zjistit, ale nalezl jsem několik podobných, jako například tento: „Kdo očerňuje manželství, umenšuje i krásu panenství, kdo je chválí, zvyšuje obdiv, který patří panenství.“

I-13

„Vidíte, Švejku, jak to dopadá s takovým člověkem, který nectí kněze,“ usmál se polní kurát. „sv. Jan Zlatoústý řekl: ,Kdo ctí kněze, ctí Krista, kdo příkoří činí knězi, činí příkoří Kristu pánu, jehož zástupcem právě kněz jest.’

 

 

Jan Zlatoústý citáty