Heslo:

überšvunk | überschwunk

Výklad:

Slangově - vojenský opasek [z něm. der Überschwung]. Slangově také überschwunk, ýbršvuňk. Opasek byl z hovězí kůže s mosaznou, posuvnou přezkou. Na druhém konci byl upevněn třmen s háčkem, který se zapínal do přezky. Sloužil hlavně jako nosič bajonetu, patrontašek, chlebníku, případně další součásti výstroje a výzbroje. Osvědčená konstrukce opasku byla převzata československou armádou, jen se měnil znak na přezce. Namísto orlice tam byl státní znak ČSR se lvem, který později potupně nahradila pěticípá hvězda.

II-03

"Jednou ti už takovýho kluka maďarskýho držím za chřtán v Pausdorfě, kam jsme šli my saperáci na víno, a chci mu dát jednu überšvunkem přes kokos v tý tmě, poněvadž jsme hned, jak to začlo, praštili láhví do visací lampy, a von najednou začne křičet: ,Tondo, dyť to jsem já, Purkrábek, vod 16. landvér!`..."

"...My si sedneme naproti nim, jen jsme si überšvunky položili před sebe na stůl, a povídáme si: ,Vy pacholci, my vám dáme láňok,` a nějakej Mejstřík, kerej měl ploutev jako Bílá hora, se hned nabíd, že si půjde zatančit a že nějakýmu syčákovi vezme holku z kola..."

III-01

V Kapošfalvě házeli nám Maďaři do vagonů celé kusy pečených prasat a jeden kamarád dostal celou pečenou vepřovou hlavou tak do lebky, že potom toho dárce honil s überschwunkem přes tři koleje.