X

Heslo:
dorická stupnice
Výklad:

Dórský modus je církevní stupnice, která vznikne z durové stupnice jejím zahráním od druhého stupně, například v případě C dur je základním tónem dórského modu D a znění dórského modu: d-e-f-g-a-h-c-d. Na obrázku jsou na ukázku  dórské mody několika tónin: C dur, G dur, D dur, A dur, F dur, B dur. Ve stejném pořadí si je můžete přehrát  zde.

I-09
Z kaple nesly se sem zvuky harmonia, které zastupovalo varhany. Hudebník, jeden učitel zavřený pro deserci, kvílel na harmoniu v nejtesklivějších církevních melodiích. Se škytáním polního kuráta splývaly ty zvuky v novou dorickou stupnici.

Dórské mody několika tónin: C dur, G dur, D dur, A dur, F dur, B dur.

W

X