X

Heslo:
paket
Výklad:

Zde slangově  svazek, složka listin [z něm. das Paket].

I-10-01
„A proč by utíkal,“ ozval se malý tlouštík, „je tak jako tak na svobodě, venku z garnisonu. Tady to nesu v paketu.“
„A co tam je v tom
paketu k polnímu kurátovi?“ otázal se čahoun.
„To já nevím.“
„Tak vidíš, nevíš a mluvíš.“
I-13
Potom přišel ordonanc a přinesl paket, ve kterém se polnímu kurátovi oznamuje, že zítra bude při zaopatřování v nemocnici přítomno „Sdružení šlechtičen pro náboženskou výchovu vojáků“.

X