Heslo:

Heinrich Vierordt

Výklad:

"Básník" Vierordt *1.10.1855 - 17.6.1945 psal skutečně hrozné věci, které byly vzorem Bedřichu Krausovi . Ukázkou je právě "báseň", ze které Hašek citoval, a ze které uvádíme čtyři poslední sloky v němčině i v českém volném překladu. Jinak má celkem deset slok, jak je patrné z přetisku v Badische Landeszeitung z 29.8.1914. Vierordt byl posedlý germánskými mýty podobně jako Hitler, tak není divu, že se stal jeho obdivovatelem a posléze stoupencem nacionálního socializmu. Při "anšlusu" Rakouska v roce 1938 Hitlera takto oslavoval: "Du bist mehr als König und Kaiser / Du bist des deutschen Volkes Festzusammenschweißer." [Jsi víc než král a císař / Ty jsi svařil německý lid v pevnou pospolitost" 1]. Koncem 2. světové války přišel po spojeneckém bombardování o veškerý majetek a jako bezdomovec podlehl zraněním v nemocnici v Tribergu. Do nebe volající byla skutečnost, že v roce 1974(!) po něm byla pojmenována ulice [2] v Karlsruhe - Palmbach. Nakonec městská rada v Karlsruhe zjistila v roce 2017, že pojmenování ulice po "náckovi" je nepřijatelné a věc vyřešila šalamounsky. Vyměnili informační doplňkovou tabuli, kde je uvedeno, že se jedná o Heinricha Vierordta, dědečka našeho básníka. Ten dědeček byl bankéř, radní a mecenáš. Tak, a je vše v pořádku, alles in ordnung.

I-15

Byl při své tuposti neobyčejně nábožný. Měl doma v bytě domácí oltář. Chodil často ke zpovědi a přijímání k Ignáci a od vypuknutí války modlil se za zdar zbraní rakouských a německých. Míchal křesťanství se sny o germánské hegemonii. Bůh měl pomoci zabrat bohatství i území přemožených.
Strašně se vždy rozčiloval, když četl v novinách, že opět přivezli zajatce.
Říkal: „K čemu vozit zajatce? Postřílet se mají všichni. Žádné slitování. Tancovat mezi mrtvolami. Všechny civilisty v Srbsku spálit do posledního. Děti ubít bajonety!“
Nebyl o nic horší než německý
básník Vierordt, který zveřejnil za války verše, aby Německo nenávidělo a zabíjelo s železnou duší miliony francouzských ďáblů:
Ať až k oblakům nad hory
hromadí se lidské kosti a kouřící se maso...

 

Deutschland, hasse!

Heinrich Vierordt

Část básně

 

O du Deutschland, jetzt hasse mit eisigem Blut,

Hinschlachte Millionen der teuflischen Brut,

Und türmten sich berghoch in Wolken hinein

Das rauchende Fleisch und das Menschengebein !

 

O du Deutschland, jetzt hasse geharnischt in Erz!

Jedem Feind ein Bajonettstoß ins Herz!

Nimm keinen gefangen! Mach jeden gleich stumm!

Schaff zur Wüste den Gürtel der Länder ringsum!

 

O du Deutschland, jetzt hasse! Im Zorn glüht das Heil,

Und zerspalt ihre Schädel mit Kolben und Beil.

Diese Räuber sind Bestien, sind Menschen ja nicht.

Mit der Faustkraft vollstrecke des Herrgotts Gericht.

 
O du Deutschland, jetzt hasse! und Hieb nun und Stoß!   
Bataillone, Batterien, Geschwader los, los!
Aus den Trümmern der Welt steig’,auf ewig dann frei
Von dem Wahn, von dem Fluch deiner Ausländerei!
 

A zde volný český překlad:


Německo, nenáviď!

 
Ó Německo, nyní nenáviď, s ledovou krví, zab miliony zloduchů, nechť hromadí se až k oblakům kouřící maso a lidské kosti! [Ať až k oblakům nad hory hromadí se lidské kosti a kouřící se maso...takto zní Haškův překlad.]

Ó Německo, nyní nenáviď! Oblékni kovové brnění! Bodák vetkni do srdcí nepřátel tvých! Netřeba zajatců! Ubíjej je! V poušť proměň zem kolem tebe!

Ó Německo, nyní nenáviď! Vítězství přinese tobě tvůj hněv, příkladně rozbíjej jim lebky ranou kopí. Zbabělá je banda lupičů před tebou, to nejsou lidé. A nechť svůj osud tvou rukou Hospodin završí.

 

Ó Německo, nyní nenáviď! a sekej a teď kopej! Prapory, baterie, eskadry do toho, do toho! Ze zřícenin světa se osvoboď navždy od bludů a zlořečených cizáků!

 

 
1Ein schreckliches Gedicht, Johannes Werner, Badische Heimat 1 / 2017, Seite 78;