Heslo:

Grenevil | Franz Folliot de Crenneville, hrabě

Výklad:

* 22.3.1815 - † 22.6.1888. Jeho jméno napovídá, že pocházel z francouzského šlechtického rodinu, ale bojoval za slávu rakouského císařství již od svých 16 let. Vykonávlal řadu vojenských funkcí a v roce 1867 dosáhl hodnosti c. k. polního zbrojmistra. Vyznamenal se zejména ve válce proti Itálii. V bitvě u Solferina byl dne 24. června 1859 těžce zraněn. V roce 1860 mu byl udělen čestný titul majitele c. a k. pěšího pluku Nr.75. Tento titul však nositele nezavazuje k výkonu vojenských funkcí, proto se s ohledem na svůj zdravotní stav, vojensky neangažoval. Zpívá se o něm, respektive o jeho pluku v jedné lidové vojenské.

I-15

Nadporučík se odvrátil, vzdychl a uznal za vhodné místo se Švejkem obírat se raději bílou kávou. Švejk šukal již v kuchyni a nadporučík Lukáš slyšel zpěv Švejkův:
Mašíruje
Grenevil
Prašnou bránou na špacír,
šavle se mu blejskají,
hezký holky plakají

Dobrý voják Švejk působí u aeroplánů
A nad Středozemním mořem zpíval si dobrý voják Švejk: "Kdo chce býti veliký, musí jísti knedlíky, ajn, cvaj, na vojně ho nezabijou, ajn, cvaj, poněvadž jed knedlíky, ty vojanský knedlíky jako hlavy veliký, ajn, cvaj."
A dál si zpíval dobrý voják Švejk nad těmi obrovskými plochami moře ve výši jednoho tisíce metrů: "Mašíruje
Grenewil Prašnou bránou na špacír ... "
Číslo patnáct
Když boty čistil, tu si prozpěvoval polohlasně nějaký vojenský pochod. Obyčejně zpíval:
Mašíruje
Grenewill
Prašnou bránou na špacír.
A do taktu jezdil kartáčem po botách a botkách. On mohl vyprávět celé historie, ale byl mlčelivý v tomto ohledu jako kamna v pokojích.
Povídka o pořádném člověku
Jednou stál na plošině tramvaje, když právě vedle stojící muž počal si tiše hvízdat černošskou ukolébavku. Pan Havlík s nelibostí pozoroval to počínání a když to nepřestávalo, řekl k němu: „Buďte tak laskav, dobrý muži, pamatujte na společenský takt a nehvízdejte.“
Dobrý muž vyměnil melodii a počal hvízdati: „
Mašíruje Greenewill Prašnou bránou na špacír.“