Heslo:

forhont

Výklad:

V karetních zdvihových hrách je to hráč sedící po levici rozdávajícího (hra probíhá ve směru hodinových ručiček), ten který bude vynášet. V mariáši je jeho postavení dominantní v licitaci (licitovaný mariáš) a volbě trumfů (volený mariáš). Pravidlo, že vynáší jako první neplatí jen u mariášové hry Betl nebo Durch. Obecně je forhont ten, který je na řadě, na forhontě. Z něm. die Vorhand = právo vynášet kartu, předkupní právo, přednost, převaha.   

I-14-01

„A bylo v banku hodně?“ otázal se Švejk klidně, „nebo jste málokdy dělal forhonta? Když nepadá karta, je to velmi špatný, ale někdy je to mizerie, když to jde až příliš dobře...."