X

Heslo:
Josef Kudrna
Výklad:

Nebylo to přesně tak, jak to vyprávěl jeden voják z eskorty v arestantském vagóně. Před odjezdem na frontu si  Kudrna stěžoval na služební poměry, vzdoroval rozkazu setníka Choceňského a nakonec popadl ručnici a tím se dopustil vzpoury. Tolik ve stručnosti z rozsudku stanného soudu. Při všeobecných protestech vojáků v benešovské sokolovně dne 3.5.1915, podle svědků Kudrna omylem zavadil o pyramidu pušek a aby zabránil jejich pádu vzal asi jednu do ruky. Pušky ale nebyly nabité, takže nemohl na nikoho zaútočit. Byl zajat a souzen stanným soudem 6. - 7.5.1915 a ještě ten den byl na motolském cvičišti popraven. Justice potrestala i jeho rodinu. Kudrnova manželka přišla o zaměstnání i o vyživovací příspěvky na sedm nezletilých dětí. V zoufalství se nakonec oběsila 14.6.1915 v bytě v Perunově ulici č. 19 na Královských Vinohradech. Josef Kudrna byl pohřben na Olšanech, jeho hrob stále existuje. Vše podrobně zpracováno v knize Poprava pěšáka Kudrny, František Zavřel 1935.

II-03
"Ted' prej toho hodně věšejí a střílejí," řekl jeden z mužů eskorty, "nedávno nám četli na execírplace befél, že v Motole vodstřelili záložníka Kudrnu, poněvadž hejtman sekl šavlí jeho chlapečka, kerej byl na ruce u jeho ženy, když se s ním v Benešově chtěla loučit, a von se rozčílil...."

  

Portrét Josefa Kudrny z knihy K vítězné svobodě, Rudolf Medek 1928 a část textu rozsudku z knihy Poprava pěšáka Kudrny, František Zavřel 1935

  

Fotografie bronzového pomníku od Rudolfa Březy , který byl odhalen 5.5. 1935 na místě popravy. Místo je poblíž vjezdu sever do FN Motol z Kukulovy ulice. Byl odstraněn při příležitosti sbírky kovů, údajně uspořádané k narozeninám  Adolfa Hitlera v noci z 20.na 21. dubna 1940. Dnešní pomníček je v areálu nemocnice V Úvalu 85. Průběh exekuce je zachycen na obraze malíře Adolfa Rejlka.   

 

Mapa z roku 1938, kde je místo popravy Josefa Kudrny a kde stával i původní pomník. Díky tomu se místo podařilo identifikovat i na současné mapě.

 

Z knihy Poprava pěšáka Kudrny, František Zavřel 1935

 

W  

X