X

Heslo:
forpost
Výklad:

Slangově - přední stráže [něm. Vorposten]. O forpostech se zpívá ve Švejkově oblíbené písni "Jenerál Windischgrätz a vojenští páni"

3. sloka   I-07
S panenkou Marií
[: na ty čtyry mosty :],
postav si Pimonte
[: silnější forposty :]
hop hej šup!
10. sloka   I-07
U Majlontu brána
[:a ty čtyři mosty:],
postav si, Pimonte,
[:tři nový forposty:]
Hop hej šup!
II-05
A to nevíte, pane obrlajtnant, že při tom posledním nachtübungu, o kterém jste vypravoval, Einjährigfreiwilligen Schule, která měla naši kumpačku obejít, dostala se až k Neziderskému jezeru? Mašírovala pořád pryč, až do rána, a vorposty se dostaly až do bahna. A vedl je sám pan hejtman Ságner.
 

Dienstreglement 2.Teil

X