Heslo:

Lieber Heinrich! Mein Mann verfolgt mich. Ich muß unbedingt bei Dir ein paar Tage gastieren. Dein Bursch ist ein großes Mistvieh. Ich bin unglücklich.
Deine Katy

Překlad:

Milý Jindřichu! Můj muž mne pronásleduje. Musím bezpodmínečně u Tebe pár dní zůstat. Tvůj sluha je náramný dobytek. Jsem nešťastná. Tvoje Katy

I-14-04

A poručík v záloze, v civilu pokladník nějaké banky, stál nad těmi plány celý zoufalý, nerozuměl ničemu a opravdu si oddychl, když Švejk přistoupil k nadporučíkovi:
„Poslušně hlásím, pane nadporučíku, že nějaká dáma vám posílá toto psaní a čeká na odpověď.“ Přitom významně a důvěrně mrkal.
Co přečetl, neudělalo na nadporučíka příznivý dojem:
Lieber Heinrich! Mein Mann verfolgt mich. Ich muß unbedingt bei Dir ein paar Tage gastieren. Dein Bursch ist ein großes Mistvieh. Ich bin unglücklich.
Deine Katy

Nadporučík Lukáš vzdychl, zavedl Švejka vedle do prázdné kanceláře, zavřel dvéře a počal chodit mezi stoly. Když se konečně zastavil u Švejk, řekl: „Ta dáma píše, že jste dobytek. Copak jste jí udělal?“

„Já jí nic neudělal, poslušně hlásím, pane obrlajtnant, já jsem se choval velice slušně, ale vona se chtěla v bytě hned usadit. A poněvadž jsem nedostal od vás žádný rozkaz, tak jsem ji v bytě nenechal. Ještě ke všemu přijela s dvěma kufry jako domů.“
Nadporučík vzdychl ještě jednou hlasitě, což opakoval též Švejk po něm.
„Cože?“ vykřikl hrozivě nadporučík.