Heslo:

Fuchs papírník

Výklad:

Papírnictví a Fuchs to byl pojem. Historie dynastie této rodiny začíná od roku 1794, kdy jakýsi Stőhseles provozoval v Melantrichově ulici, v domě U Pěti korun (č.p. 465), papírnický obchod. A sem se v roce 1848 přiženil Ignaz Fuchs. Jeho manželka se jmenovala Barbora a s tou měl 8 potomků [1]. Tomu se podařilo z tchánova obchůdku vybudovat velkoobchod s moderními psacími a obalovými papíry. Podařilo se mu získat obchodní zastoupení papírnických firem z Anglie a Francie a stal se jejich výhradním dodavatelem pro země rakouského mocnářství. Později byl jmenován c. k. dvorním dodavatelem a otevřel filiálky ve Vídni. V rodinném podniku pracovali i jeho synové Artur a Robert . Oba Ignác Fuchs jmenoval svými společníky. Robert se věnoval rozvoji otcovy papírny v České Kamenici a později založil v roce 1906 velmi úspěšnou akciovou společnost Českokamenická papírna Robert Fuchs, která vyráběla všechny druhy papíru pro domácí i zahraniční trh. Artur rozšiřoval rodinný podnik v Praze a ve Vídni. Jako obchodní název firmy zvolil otcovo jméno a jeho českou variantu "Ignaz Fuchs - Hynek Fuchs". Největšího rozkvětu dosáhla firma v meziválečném období, kdy byl postaven papírenský areal na dnešní Vinohradské č.p.2405 a 1630 o rozloze 10 000 m2. Ignaz Fuchs zemřel 11.12.1899, Robert v roce 10.10.1925. Tragicky uzavřel životní pouť Artur Fuchs. Své české firmy chtěl před nacisty zachránit fúzí a přeměnou na americko-českou společnost se sídlem ve Vídni. V září 1939 však protektorátní vláda jmenovala do závodu bývalého zaměstnance jako nuceného správce (treuhändera), který fúzi zabránil a Artur spáchal dne 13.1.1940 sebevraždu.

Protože firma "Ignaz Fuchs - Hynek Fuchs" byla v době, kdy Blahník jednal se Švejkem o padělání rodokmenu, stále c. a k. dvorní knihtiskárnou a tiskla samozřejmě i různé formuláře a úřední listiny, je zcela možné že tiskla i formulář pro psí rodokmeny. V literárním fondu Jaroslava Haška v Památníku národního písemnictví je uložen jeden psí rodokmen. Vše vyplněno, až na jméno psa. Nevíme, proč zrovna tento rodokmen je ve fondu uložen. Podle Mengerova svědectví v knize "Lidský profil Jaroslava Haška" uměl Hašek padělat rodokmeny v rámci svého "Kynologického ústavu":Jaroslav zaplavil všechny časopisy insercí, a když začaly docházeti objednávky, dovedl obratem ruky udělati z domácího "ořecha" čistokrevného foxteriera, a nabyl v tom časem s Červinkou takové praxe, že dovedli z praobyčejných psů vyráběti nejvzácnější rasy s rodokmenem. Je tedy možné, že i tento rodokmen je padělek připravený k nějakému podvodu se psy, který se nakonec neuskutečnil a Hašek si ho nechal třeba na památku. Formulář pochází z nakladatelství A. Dítě, Praha III.

 

I-14-06

Přines jsem s sebou taky čistý rodokmen, kterej jsem koupil u papírníka Fuchse. Ty umíš padělat rodokmeny, Švejku.“
„To musí bejt tvou rukou napsaný. Napiš, že pochází z Lipska, z psince von Bülow. Otec Arnheim von Kahlsberg, matka Emma von Trautensdorf, po otci Siegfried von Busenthal. Otec obdržel první cenu na berlínský výstavě stájových pinčů v roce 1912. Matka vyznamenána zlatou medalií norimberskýho spolku pro chov ušlechtilých psů. Jak myslíš, že je starej?“

 

 

Psí rodokmen, který je uložen ve fondu  Jaroslava Haška může být z doby, kdy provozoval jeho obchod se psy.

 
 

  Geni