X

Heslo:
František Sáleský
Výklad:

Svatý František Saleský *21. 8. 1567, †28. prosince 1622,  byl francouzský katolický teolog, spisovatel, mystik, biskup ženevský a Učitel církve

I-09
Seskočil se stolu a cukaje Švejkovi za rameno křičel pod velkým, zasmušilým obrazem Františka Sáleského: "Přiznej se, lumpe, žes brečel jen tak kvůli legraci?!" A František Sáleský díval se tázavě z obrazu na Švejka......Polní kurát podíval se zkoumavě do prostodušné tváře Švejkovy. Sluneční paprsek zahrál si na zasmušilém obraze Františka Sáleského a teple ohřál vyjeveného mučedníka na stěně naproti.
"Vy se mně začínáte líbit," řekl polní kurát, sedaje opět na stůl. "Ke kterému regimentu patříte?" Počal škytat.
Ejemovic Rézinka
"Zde máš deset obrázků, mizero," pravila matka, "umřela Ejemovic Rézinka, víš, ta blbá, co měla vodu v hlavě, půjdeš tedy k Ejemům a dáš ty obrázky Rézince do rakvičky a řekneš paní Ejemové, že se paní Nová dá pěkně poroučet a posílá nebožce, aby si je s sebou vzala do nebíčka. A křížek jí udělej v rakvičce, nebo tě přerazím."
Pln radosti vyběhl Pepík z domu. Uvidí tedy konečně mrtvolu a má deset obrázků. Ohlédl se, zdali se matka za ním nedívá, a jal se je prohlížet. Čtyry nejlepší, které měly nejvíc zlata a nejutrápenější obličeje, schoval zvlášť. Provede s nimi zítra výměnný obchod. Tohohle svatého Petra vymění za katabonek, ten stojí bratru za čtyry krejcary, taky svatého Aloise prodá za dvě housky, svatou Máří za krejcar, za ten si koupí sirky a budou si pak hrát na Výtoní na žháře. Ještě zbude svatý
František Saleský. Toho si vymění za kapsle s Kloknerovic Jardou.
 

 

W 

X