Heslo:
Braun [policejní komisař]
Výklad:

Nepodařilo se vypátrat žádného policejního komisaře tohoto jména. Na III. policejním komisařství v Salmovské ulici byl, podle adresáře z roku 1910 byl Karel Fahoun, který v domě s č.p.507, kde byl komisariát, také bydlel. Je to patrné z poznámky na pobytové přihlášce dole. Dne 19. 12. 1910 se ale Fahounovi přihlásili do č.p. 463 na Královských Vinohradech a Karel Fahoun je zde uveden již jako c.k. policejní vrchní rada, takže už asi funkci komisaře v Salmovce v roce 1915 nevykonával. Bohužel policejní adresáře z tohoto roku už neexistují. Snad by mohly promluvit archivy policie.

I-05
Po krásných slunných dnech v blázinci přišly na Švejka hodiny plné pronásledování. Policejní inspektor Braun aranžoval scénu setkání se Švejkem s krutostí římských pochopů doby roztomilého císaře Nerona. Tvrdě, jako tenkrát, když oni říkali: „Hoďte toho lumpa křesťana lvům,“ řekl inspektor Braun: „Dejte ho za katr!“

Policejní pobytová přihláška Karla Fahouna. Dole poznámka "Dříve v Praze č.p. 507-II."