Heslo:

Halič Galizien Галичина Galicja

Souřadnice:

50°00'17.7"N 24°01'53.6"E

Výklad:

V době první světové války byla Halič jedna z korunních zemí habsburského soustátí pod oficiálním názvem Království Haličské a Volyňské - Königreich Galizien und Lodomerien. Na jejím území probíhaly velmi tvrdé boje, zejména bitva o pevnost Přemyšl, bitva o Sokal, bitva o Dubna a bitva u Zborova. Bitvy o Sokal a Dubna se Hašek zúčastnil jako voják císaře pána a u Zborova již jako voják formujícího se československého vojska na Rusi.

Hašek znal Halič již ze svých toulek po východě monarchie v letech 1901 a 1903.Tehdy své poznatky zužitkoval v povídkovém seriálu Črty z Haliče.

Jméno Haliče se v románu a ostatních pracích objevuje mnohokrát. Proto zde uvádím jen první románový výskyt:

I-07
V době, kdy lesy na řece Rábu v Haliči viděly utíkat přes Ráb rakouská vojska a dole v Srbsku rakouské divise jedna za druhou dostávaly přes kalhoty to, co jim dávno patřilo, vzpomnělo si rakouské ministerstvo vojenství i na Švejka, aby pomohl mocnářství z bryndy.
 

  

Na dnešní mapě již Halič nehledejme. Terčík ukazuje na její tehdejší hlavní město, Lvov.

 

Doplňovací okresy v Haliči v roce 1909