Heslo:

Wann ich kumm... | Muß i denn zum Städtele hinaus | Muß i denn

 

Melodie a text 1. sloky od Friedricha Silchera (1789-1860), 2. a 3. sloka od Heinricha Wagnera (1783-1863).

II-03

Teprve řev z vagonů vzadu přerušil vypravování Švejkovo. 12. kumpanie, kde byli samí Němci od Krumlovska a Kašperských Hor, hulákala:

Wann ich kumm, wann ich kumm,
wann ich wieda, wieda kumm.

A z jiného vagonu nějaký zoufalec řval ke vzdalujícím se Budějovicům:

Und du, mein Schatz,
bleibst hier.
Holarjó, holarjó, holo!

I vyklepal prach z obuvi své...

Nicméně několik sentimentálních návratců mává špinavými šátky. Na molu stojí skupina estonských chlapců a holčiček z nedalekých rybářských chat a vyplazuje na nás jazyk.
Tři zarostlí Tyroláci drží se za ruce a zpívají:

Wann ich kumm, wann ich kumm,
wann ich wieder, wieder kumm…

 

 

Verše v románu napovídají, že se jedná o starou německou píseň "Muß i denn", kde jsou podobné verše a některé se zcela shodují. Břetislav Hůla ve svých vysvětlivkách uvádí, že románový text písně je v pošumavském německém nářečí. Porovnáme li text v románu wann ich kumm a Silcherův původní text písně wenn i´ komm´  vidíme rozdíl hlavně v zájmenu wann - kdy a spojkou wenn - až. Takže Hůla to přeložil jako otázku "...kdy se vrátím, kdy se vrátím, kdy zas, kdy se zas vrátím...". Píseň však říká: "...až se vrátím, až se vrátím, až se znovu, znovu vrátím..." Je to asi tím dialektem, ale to nemohu se svou chabou znalostí němčiny posoudit. Stejně tak neumím posoudit, v jakém dialektu je zde uvedený text a jeho varianty. Některé zdroje, kde jsem text nalezl uvádějí, že se jedná o švábské nářečí. Protože jsem nenalezl český text písně, pokusil jsem se o volný překlad první Silcherovy sloky:

Musím jít, musím jít ven do města.

A ty můj poklade zůstaneš tady?

Až se vrátím, až se vrátím, až se znovu, znovu vrátím,

zastavím se moje drahá u tebe.

Nemůžu s tebou být pořád,

ale jsem s tebou šťastný!

Až se vrátím, až se vrátím, až se znovu, znovu vrátím,

zastavím se moje drahá u tebe.

Další Wagnerovy sloky zde nepřekládám, uvádím jen původní německý text, protože nijak již s Haškovým románem nesouvisejí.

 

Píseň je v Německu populární dodnes, nazpívala ji řada interpretů, napřiklad i Mireille Mathieu v německo -francouzské verzi, smozřejmě německy i Karel Gott. Zpíval ji též v muzikálu Café Europe z roku 1960 Elvis Presley, pod názvem Wooden Heart.

 

 
1.    
  Muß i denn, muß i denn
zum Städtele hinaus, Städtele hinaus,
Und du, mein Schatz, bleibst hier?
Wenn i komm’, wenn i komm’,
wenn i wieder, wieder komm’, wieder, wieder komm’,
kehr’ i ein, mein Schatz, bei dir.
Kann i glei net allweil bei dir sein,
Han i doch mein Freud’ an dir!
Wenn i komm’, wenn i komm’,
wenn i wieder, wieder komm’, wieder, wieder komm’,
kehr’ i ein, mein Schatz, bei dir.
 
     
1. Další varianta první sloky  
 

Muß i denn, muß i denn
zum Städtele hinaus, Städtele hinaus,
Und du, mein Schatz, bleibst hier?
Wenn i komm’, wenn i komm’,
wenn i wiedrum komm’, wiedrum komm’
Kehr’ i ein, mein Schatz, bei dir.
Kann i glei net allweil bei dir sein,
Han i doch mein Freud’ an dir!
Wenn i komm’, wenn i komm’,
wenn i wiedrum komm’, wiedrum komm’
Kehr’ i ein, mein Schatz, bei dir.

 
2.    
  Wie du weinst, wie du weinst, daß i wandre muß,
wie wenn d' Lieb jetzt wär vorbei!
Sind au drauß, sind au drauß der Mädele viel,
lieber Schatz, i bleib dir treu.
Denk du net, wenn i andre sieh,
no sei mein' Lieb vorbei;
sind au drauß, sind au drauß der Mädele viel,
lieber Schatz, i bleib dir treu.
 
3.    
  Übers Jahr, übers Jahr, wenn mer Träuble schneid't,
stell i hier mir wiedrum ein;
bin i dann, bin i dann dein Schätzele noch,
so soll die Hochzeit sein.
Übers Jahr, do ist mein Zeit vorbei,
do g'hör i mein und dein,
bin i dann, bin i dann dein Schätzele noch,
so soll die Hochzeit sein.
 
 

  

 
Video s textem i s anglickým překladem v obraze v čistě vojenském podání:

 

A tady je  Elvis Presley a jeho variace Wooden Heart v muzikálu Café Europe z roku 1960: