Heslo:

♣ Josef Skružný

Výklad:

*15.3.1871 – †12.5.1948 byl český spisovatel – humorista a filmový scenárista. V roce 1905 se stal redaktorem Humoristických listů, kde pracoval jako redaktor a kreslíř. V Humoristických listech též často zveřejňoval svoje příspěvky. Jako redaktor se též spřátelil s Jaroslavem Haškem, který do redakce přinášel svoje rukopisy. Z listu odešel na odpočinek v roce 1930. Atmosféru doby, kdy Hašek přispíval do Humoristických listů nám přiblížil Václav Menger v jeho knize "Lidský profil Jaroslava Haška": Vilímkovy Humoristické Listy mívaly kdysi také své slavné éry, kdy do nich nepsal kdekdo, ale lidé puncovaní - zvučná jména. Tak tomu bylo i za redaktorování Josefa Skružného a krátce i za Karla Horkého. Tito lidé, kteří na vlastní kůži pocítili těžkost dobývání záloh, měli sice velké porozumění pro podobné bolesti druhých, ale kapsa pana Vilímka byla na pěst, na zámek. Tím nechci říci, že by se snad nebývaly dělaly výjimky, ale ty jen potvrzovaly pravidlo. Až přišel Hašek.
Redaktorem byl tou dobou právě Josef Skružný. S Haškem se brzo spřátelil. Ovšem, to již také Jaroslav měl své jméno a popularitu a proto také snad náležel - jak vypráví redaktor Skružný - mezi nejvítanější návštěvníky Humoristických Listů. A nebylo to jen proto, že jeho humoresky a satiry mohl Skružný bezpečně a bez čtení odnésti přímo do tiskárny, ale i proto, že to byl milý a prostý člověk, jemuž byla závist naprosto cizí. Nikdy nikdo od něho neslyšel v redakcích tak časté: "Jak jste, prosím vás, mohl otisknout tu pitomost toho N. N.?" nebo: "Tenhle A. B. je hrozný psavec. Nejraději by ten list vyplnil sám!" Jeho skromnost hraničila s dětinskostí a byla mu vrozena.......Jeho podpis nechybí ani na
"Manifestu Strany mírného pokroku v mezích zákona k posledním volbám".

Ledacos lze zjistit z jeho literárního fondu v Památníku národního písemnictví. Je tam toho mnoho zajímavého, ale to ponechám dalším badatelům .

 

V poslední době se kolem Josefa Skružného šíří, že za Protektorátu kolaboroval s nacisty. Pravděpodobně je to účelová deziformace z těchto důvodů:

  • Václav Manger by se zcela jistě o tomto faktu zmínil v citované knize, kterou vydal v roce 1946.

  • Poválečný digitalizovaný tisk se o nějakém soudním procesu se Skružným nezmiňuje, ačkoliv jako kolaborant, by byl určitě stíhán a souzen.

  • V době Protektorátu bylo Josefu Skružnému 67–73 let.

  • Od roku 1930 již nebyl redaktorem, byl na odpočinku.

  • Po roce 1938 mu již žádné knihy nevyšly, filmy podle jeho námětů, či scénářů, nebyly natáčeny.

  • Celé jeho dílo je ryze humoristické–nepolitické.

Nelze ani spolehlivě ověřit, že neonacista Roman Skružný (*31.10.1932 - †30.3.2004) byl jeho syn, kterého prý v nacistické ideologii otec vychoval. Podle policejních přihlášek je prokazatelné, že do roku 1915 byl Josef Skružný svobodný. V době narození Romana Skružného mu bylo 61 let, 7 měsíců, 16 dní. Protože příslušné matriky jsou veřejnosti nepřístupné a já, jako cízí osoba, nemohu požádat o výpis z matriky, je nutné považovat otcovství Josefa Skružného v případě jeho údajného syna Romana za nepodložené. Vyvrátit nebo potvrdit to mohou jen jeho případní potomci.

 

Manifest Strany mírného pokroku v mezích zákona k posledním volbám

V Praze v měsíci dubnu 1911.

Za výkonný výbor strany mírného pokroku v mezích zákona:

Eduard Drobílek  Dreischuh Jaroslav Hašek
     
Josef Skružný Josef Lada Dr. Boh. Šmeral  
     
Inž. Kún Dr. Novák JUDr. Slabý
    policejní komisař
     
    Emanuel Škatula