Heslo:

Sdružení šlechtičen pro náboženskou výchovu vojáků

Výklad:

I když existovala celá řada spolků a sdružení zbývajících se mravní a náboženskou očistou vojáků ležících po špitálech nebo odjíždějících na frontu, nepodařilo se mi nalézt v Katastru spolků žádný, který by nesl název Sdružení šlechtičen...Obdobou takových spolků byla jesuitská Mariánská kongregace a připomeňme si i návštěvu vojenské nemocnice hraběnkou Coudenhove u ohluchlých vojínů. Posbíral jsem několik podobných obrázků umírajících vojínů, kde samotný Pán Bůh, či  Kristus, či panna Maria s Jezulátkem a válečnými sirotami nebo nějací andělíčkové  dávají rozhřešení, případně žehnají. Důkaz to ubohosti, kterou Hašek tak mistrně popsal. Bohužel ten konkrétní s vojákem s utrženou nohou, převrácenými muničními vozy a děly s lafetami vzhůru nemám, ale sbírám dál.

I-13

Potom přišel ordonanc a přinesl paket, ve kterém se polnímu kurátovi oznamuje, že zítra bude při zaopatřování v nemocnici přítomno „Sdružení šlechtičen pro náboženskou výchovu vojáků“.
Toto sdružení sestávalo z hysterických bab a rozdávalo po nemocnicích vojákům obrázky svatých a povídky o katolickém vojínovi, který umírá pro císaře pána. Byl na těch povídkách barevný obrázek představující bojiště. Všude se válí mrtvoly lidí a koní, převrácené muniční vozy a děla lafetami vzhůru. Na obzoru hoří vesnice a praskají šrapnely a v popředí leží umírající voják s utrženou nohou, nad kterým se sklání anděl a přináší mu věnec s nápisem na stuze: „Ještě dnes budeš se mnou v ráji.“ A umírající se blaženě usmívá, jako by mu nesli zmrzlinu.......

 

.....Zatím polní kurát setkal se nahoře v kanceláři s jednou dámou ze „Sdružení šlechtičen pro náboženskou výchovu vojáků“, starou protivnou ochechulí, která již od rána chodila po nemocnici a všude rozdávala obrázky svatých, které ranění a nemocní vojáci házeli do plivátek.
Při své obchůzce rozčilovala všechny svým hloupým žvaněním a řečněním, aby upřímně litovali svých hříchů a opravdově se polepšili, aby po smrti milý bůh jim dal věčné spasení.
Byla bledá, když mluvila s polním kurátem. Jak ta vojna, místo aby zušlechťovala, dělá z vojáků zvířata. Dole na ni marodi vyplázli jazyk a řekli jí, že je maškara a nebeská koza. „Das ist wirklich schrecklich, Herr Feldkurat, das Volk ist verdorben.“