Heslo:

bachař

Výklad:

Slangově vězeňský dozorce. Panuje názor, že rčení souvisí se jménem obávaného rakouského ministra Alexandra Bacha, který byl představitelem nejtužšího absolutismu. Ale to asi nebude pravda. Spíše jde o výraz vzniklý z německého die Wache - stráž. Mezi českými vězni se říkalo tomu kdo stráž vykonával vachař. Potom následovala záměna b za v, která sice není běžná, ale ani ojedinělá. Tím vznikl bachař, který si dává bacha = dává si pozor. Je zde ještě jedna možnost vzniku tohoto slova, kterou mi sdělil pan Petr Netopil:dle mého názoru slovo bachař by mohlo mít původ z německého obacht, obacht geben, tedy dávat pozor, dávat na něco/někoho pozor a podobně. Je to celkem pravděpodobné a možná to vysvětluje i onu záměnu b za v . Zkrátka je možné, že slovo vznikalo mixem odvozenin od Wache i obacht.

I-09

Na chodbách bylo slyšet odměřený krok hlídek, občas otevřel se otvor ve dveřích a kukátkem se díval bachař.....

".....My prej nesmíme kouřit, a kdyby to viděl bachař, že nám dává šluka, že prej by ho zavřeli. Jak říkám, my jsme trpěli tři dny. Na čtvrtý den v noci jsme to udělali....."