Heslo:

was ist das Wort: milatschek ...  miláček, das ist wie Herr Feldwebel

Překlad:

co je to za slovo: miláček ... miláček, to je jako pane šikovateli

Komentář:

Německy je samozřejmě jen "Was ist das Wort:" a "das ist wie Herr Feldwebel".

II-01

„Nemám, miláčku,“ odpověděl Švejk, „pan obrlajtnant Lukáš, regiment No 91, je vzal s sebou a já zůstal zde na nádraží.“
Was ist das Wort: milatschek?“ obrátil se šikovatel k jednomu ze svých vojáků, starému landverákovi, který podle všeho dělal svému šikovateli všechno naschvál, poněvadž řekl klidně:
Miláček, das ist wie Herr Feldwebel.“