X

Heslo:
šrapnel
Výklad:

Též slangově - šrapák, je druh protipěchotní dělostřelecké munice. Je důkazem, jak vědeckotechnická revoluce postupuje i ve zdokonalování zabíjení lidí: Nejprve se střílely koule kamenné později kovové. Potom vynalezli granát, to byl projektil vybuchující v nepřátelských řadách po dopadu na zem. Dalším vynálezem byl kartáč, to je střela naplněná sekaným železem, která se roztrhla krátce po výstřelu, takže nepřítel musel být velmi blízko děla. Henry Shrapnel (1761 - 1842) spojil vlastnosti granátu a kartáče. Střelu (6) naplnil asi třemi sty olověnými kuličkami (2) zalitými pryskyřicí nebo sírou (5), aby se neměnilo těžiště projektilu. Navíc tato fixační látka při výbuchu vytvořila obláček, který usnadňoval sledování a nastavení parametrů střelby. Ve špičce  je časovací zařízení (3) s roznětkou (4), která zapálí nálož klasického střelného prachu (1) ještě ve vzduchu, optimálně 80m před cílem. Exploze způsobí vymrštění smrtícího obsahu tak, že mohl šířit zkázu v pásmu asi 90 m v trajektorii projektilu. Za tímto pásmem již kuličky nemají smrtící účinek i když létají do vzdálenosti asi 500 metrů. Pro úplnost: (7) - nábojnice se zápalkou naplněná hnací výbušninou, většinou střelnou bavlnou (8), která umožňuje maximální účinný dostřel 6200m. Protože je využívána kinetická energie a rychlost projektilu, klesá ničivý účinek úměrně se vzdáleností dostřelu. Poprvé byly šrapnely použity v roce 1804. Již během první světové války však byly klasické šrapnely nahrazovány vysoce explozivními střelami typu tříštivý granát, s daleko hrozivějšími účinky ve všech směrech od exploze.

I-07
Zejména ne vrchní vojenský lékař Bautze. Byl to muž neúprosný, který ve všem viděl podvodný pokus uniknout vojně, frontě, kulce a šrapnelům.
I-08
Ani arcikněžna nemohla tak vážně vejít, jako to udělala baronka von Botzenheim. Za ní valil se celý průvod, ve kterém nescházel ani účetní šikovatel při nemocnici, který v tom všem viděl tajemnou ruku revise, která ho od tučného žlabu v týlu hodí napospas šrapnelům někam pod drátěné překážky posic.
I-09
Střílet do nepřítele a zabíjet na druhé straně šrapnely a granáty stejně takové nešťastné suplenty matematiky považoval za blbost.
I-14-02
V tom okamžiku zapomínal, že svistí mu nad hlavou granáty a šrapnely, a prodíral se neúnavně se zavazadly ke štábu, kde stálo vozatajstvo.
II-01
"...Von si tu hůl přendal do druhý ruky, zařval, že jim to nevodpustí, a bůhví jak by to s ním dopadlo, kdyby ho byl šrapnel za chvilku definitivně nezamordoval...."
II-03
"...Já ho chytnu za krk a shodím ho s prvního poschodí dolů po schodech, že poletí jako šrapnel. Na ty kluky maďarský se musí jít vostře. Jakýpak s nimi cavyky.“.
III-01
"...A jako odtud k tamhletěm stromům, tam už začaly praskat šrapnely.Přijel z druhého konce batalionskomandant a svolal všechny na poradu, a potom přišel náš obrlajtnant Macek, Čech jako poleno, ale mluvil jen německy, a povídá, bledý jako křída, že se dál nemůže ject, trať že je vyhozena do povětří v noci, Srbové že se dostali přes řeku a jsou nyní na levém křídle. Ale to je ještě daleko od nás. My prý dostaneme posily a pak je rozsekáme. Nikdo aby se nevzdal, kdyby k něčemu došlo, Srbové prej zajatcům uřezávají uši, nosy a vypichují oči. Že nedaleko nás praskají šrapnely, z toho abychom si nic nedělali...."

 

Řez dělostřeleckým nábojem se šrapnelovým projektilem.

Rozptyl kuliček po explozi projektilu při zdálenosti asi 2000m od výstřelu. Handbuch, Teil Waffen, str.401

W W

X