Heslo:

tokúment kaštý foják, pes tokúment žávžit auf Bahnhofs-Militärkommando, den lausigen Bursch, wie einen tollen Hund

Překlad:

Dokumenty musí mít každý voják, bez dokumentů zavřít na nádražním vojenském velitelství, toho všiváka sluhu, jak vzteklého psa

Komentář:

Směs němčiny a zpočátku pokus německého šikovatele mluvit česky. Německy je až druhá část věty: "auf Bahnhofs-Militärkommando, den lausigen Bursch, wie einen tollen Hund"

II-01

„Ihre Dokumenten, vaši tokúment?“ tak pěkně začal na Švejka velitel vojenské kontroly, šikovatel, provázený čtyřmi vojáky s bajonety, „já fidět, šédet, nicht fahren, šédet, pit, furt pit, burš!“
„Nemám, miláčku,“ odpověděl Švejk, „pan obrlajtnant Lukáš, regiment No 91, je vzal s sebou a já zůstal zde na nádraží.“
„Was ist das Wort: milatschek?“ obrátil se šikovatel k jednomu ze svých vojáků, starému landverákovi, který podle všeho dělal svému šikovateli všechno naschvál, poněvadž řekl klidně:
„Miláček, das ist wie Herr Feldwebel.“
Šikovatel pokračoval dál v rozmluvě se Švejkem: „
Tokúment kaštý foják, pes tokúment žávžit auf Bahnhofs-Militärkommando, den lausigen Bursch, wie einen tollen Hund.“