Sebrané spisy Jaroslava Haška jsou dokončené!!!

Dnešek, 26. 2. 2024, je pro muzeum a jeho příznivce slavnostní den. Je dokončena jedna z virtuálních expozic, Knihovna, kde naleznete všechny Haškovy spisy, které jsou uvedeny v “Bibliografii Jaroslava Haška” (Laiske, Pytlík), doplněné o mnoho dalších. Tato unikátní sbírka zachycuje celou Haškovu tvorbu. Bohužel jsou výjimky. Něco se přeci jenom nenašlo. Je to jen …
Pokračovat ve čtení Sebrané spisy Jaroslava Haška jsou dokončené!!!

POSLEDNÍ STOPY JAROSLAVA HAŠKA NA LIPNICI

ČT3 po dlouhé době uvedla dokument o Jaroslavu Haškovi v cyklu “Trocha šafránu z televizního archivu”. Já jsem ten nesmírně cenný dokument z toho “vypreparoval”. Ivo Niederle nás provádí po Lipnici roku 1972. Uvidíte Klimenta Štěpánka, starého Alexandra Invalda a jeho dceru. Nahlédnete i do hostince “U České koruny”. Uvidíte, jak se to všechno od …
Pokračovat ve čtení POSLEDNÍ STOPY JAROSLAVA HAŠKA NA LIPNICI

Kdyby Hašek věděl…

V bratrské krve rozvlněném moři bolševik v Rusku nyní vítězí, národních komisařů vláda se tu tvoří a v jiné formě jiné řetězy. A Ukrajina, volné dítě stepi, na kozáckého sedla na koně a její zjev se vytyčuje lepý, jak rudá růže v smutném záhoně. Jaroslav Hašek “Co se všechno v minulém roce na světě stalo”, …
Pokračovat ve čtení Kdyby Hašek věděl…

HAŠEK V BUGULMĚ

Z níže uvedených dokumentů lze vyčíst tato fakta: 16.října 1918 je delegován v Bugulmě jako organizátor s tím, že bude k dispozici Širokovi, zřejmě tehdejšímu veliteli města (v Haškových povídkách Jerochymov). Lze předpokládat, že tímto dnem začíná Haškovo působení v Bugulmě.  25. prosince 1918 je Hašek jmenován pomocníkem velitele města Bugulma.  již 28. prosince 1918 …
Pokračovat ve čtení HAŠEK V BUGULMĚ

OTEVŘENÝ DOPIS

prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. Vážný pane profesore. Na stránce Wikipedie o Jaroslavu Haškovi jsem nalezl toto šokující tvrzení: Hašek nařídil značný počet poprav, nechal zastřelit např. právníka Nikolaje Skalona, otce  sovětského biologa Vasilije Skalona. Jako odkaz na zdroj tam byl uveden pořad ČT24 Historie.cs “Češi potomci Švejka” kde jste uvedl  : …Tady padlo, zdali si Švejk uchoval …
Pokračovat ve čtení OTEVŘENÝ DOPIS