Hašek v Bugulmě

Z níže uvedených dokumentů lze vyčíst tato fakta:

  • 16.října 1918 je delegován v Bugulmě jako organizátor s tím, že bude k dispozici Širokovi, zřejmě tehdejšímu veliteli města (v Haškových povídkách Jerochymov). Lze předpokládat, že tímto dnem začíná Haškovo působení v Bugulmě.
  •  25. prosince 1918 je Hašek jmenován pomocníkem velitele města Bugulma.
  •  již 28. prosince 1918 se stává pracovníkem 5. politického oddělení. Asi tímto dnem Haškovo působení v Bugulmě končí.

Všechny uvedené dokumenty pocházejí z Ruských archivů. V Česku jsou k dispozici fotokopie ve Vojenském historickém archivu. Na reversu fotokopií  je patřičná signatura.

Z uvedených a zatím jediných dokumentů nevyplývá, že Hašek byl někdy velitelem města Bugulmy, jak on to sám o sobě tvrdil v seriálu povídek “Velitelem města Bugulmy“, “Adjutantem velitele města Bugulmy“, “Krestný chod“, “V strategických nesnázích“, “Slavné dny Bugulmy“, “Nová nebezpečí“, “Potěmkinovy vesnice“, “Nesnáze se zajatci“a “Před revolučním tribunálem východní fronty“. Všichni uvěřili a tvrdí to dodnes.


Revoluční vojenský sovět, politické oddělení
16.října 1918
OSVĚDČENÍ
Je dáno, že soudruh Jaroslav Hašek je delegován jako organizátor v městě Bugulma k dispozici soudruhu Širokovi, a že podpis a otisk razítka jsou ověřené.
Revoluční vojenský sovět, politické oddělení
25.prosince 1918 v městě Bugulma
OSVĚDČENÍ
Je dáno, že soudruh Hašek je politickým oddělením 5 určen jako pomocník velitele města Bugulmy, a že podpis a otisk razítka jsou ověřené.
Revoluční vojenský sovět, politické oddělení
Revoluční vojenský sovět, politické oddělení
28.prosince 1918 v městě Bugulma
OSVĚDČENÍ
Je dáno, že soudruh Hašek je pracovníkem politického oddělení 5, a že podpis a otisk razítka jsou ověřené.

Otevřený dopis

prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.

Vážný pane profesore.

Na stránce Wikipedie o Jaroslavu Haškovi jsem nalezl toto šokující tvrzení:

Hašek nařídil značný počet poprav, nechal zastřelit např. právníka Nikolaje Skalona, otce  sovětského biologa Vasilije Skalona.

Jako odkaz na zdroj tam byl uveden pořad ČT24 Historie.cs “Češi potomci Švejkakde jste uvedl  :

Tady padlo, zdali si Švejk uchoval lidskou důstojnost. Je otázka, do jaké míry si ji uchoval Jaroslav Hašek. Zabýval jsem se životem ruského zoologa jménem Skalon (dobrodružná postava, při čistkách 20. a 30. let zmizel na Sibiř do tajgy, za dva roky se zase vrátil, mezitím na něj KGB zapomnělo). Ale kdopak nechal popravit Skalonova otce? Rudý komisař Jaroslav Hašek
 
Jedno ze zásadních pravidel Wikipedie je OVĚŘITELNOST:
 
Zdroje s nejasnou důvěryhodností jsou zdroje, které podle dosavadních zkušeností ne vždy ověřují fakta, nebo kde je nejasný nebo nespolehlivý způsob, jakým s fakty pracují. Pokud pochází informace pouze ze zdroje s nejasnou důvěryhodností, např. z běžných veřejných sdělovacích prostředků, a je málo důležitá, odstraňte ji. 
 
Tak jsem to, jako registrovaný wikipedista, z Wikipedie, odstranil.
 
Druhé pravidlo, které by mělo být svaté pro všechny publicisty, žurnalisty a historiky je Etický kodex Syndikátu novinářů ČR .
 
Proto předpokládám, že zprávu jste uvedl na veřejnosti v souladu s tímto kodexem a že můžete své tvrzení doložit. Pokud ano, budu rád, když Vaše argumenty zveřejníte v komentáři k tomuto dopisu níže. Svědectví z druhé ruky je nepřípustné.
 
Aby nedošlo k omylu: předpokládám, že syn o kterém hovoříte byl Василий Николаевич Скалон a jeho nešťastný otec by měl být Николай Васильевич Скалон .  Ten byl skutečně, podle uvedených zdrojů,  zastřelen Rudou armádou [расстрелян, shot dead] dne 7. listopadu 1918 to je v době, kdy Hašek v Bugulmě působil jako pomocník velitele města od 25.prosince 1918 (!). Zdůrazňuji zastřelen, nikoliv popraven. Nikde také není uvedeno, že se na jeho smrti podílel Jaroslav Hašek.
 
Netrpělivě očekávám Vaše vyjádření.
 
Děkuji
Jaroslav Šerák
Administrátor Virtuálního muzea Jaroslava Haška a Josefa Švejka
 
 

Pan profesor mi odpověděl e-mailem:

Milý pane Šeráku,

 
 informace o popravě staršího Skalona je z knihy: Nowak E.: Wissenschaftler in turbulenten Zeiten. Stock und Stein, Schwerin, 2005. K terminologické nuanci “zastřelen” – “popraven” – tehdy se za občanské války jinak nepopravovalo, angl.text vznikl zřejmě jako překlad ruského “rasstrelen”.
Vzhledem k tmu, že mým úkolem není ani o Haškovu památku pečovat, jako to má Vaše museum, ani jej očerňovat (jsem biolog a ne literární historik), nejsem na celé věci nijak interesován
 
Se srdečným pozdravem
 
S.Komárek

K tomu není opravdu co dodat! Očernit člověka, který se již nemůže bránit, veřejně v televizi!? Já mám mnoho důkazů, které tuto nestoudnost vyvracejí. Pravě jsem je dostal (21.9.) od mého kamaráda z Ruska. Jen to musím zpracovat. Jsou to důkazy přímo od potomků popraveného Nikolaje Skalona.