Fond Jaroslav Hašek

V Památníku národního písemnictví je digitalizován literární fond Jaroslava Haška. Tak si to můžete prohlédnout i zde: http://www.badatelna.eu/fond/181565/inventar/

Teď momentálně nefunguje. Na můj dotaz proč, jsem obdržel toto vysvětlení:

Vážený pane,

velice se omlouváme, ale došlo k technickým problémům, pracujeme na odstranění a věříme, že se nám podaří zpřístupnit naše fondy co nejdříve.

Pokud potřebujete se podívat do některého zpracovaného fondu, ráda Vám odešlu jejich inventáře

S pozdravem a přáním krásných letních dnů a pevného zdraví

Danuše Hrazdirová

Sekretariát Literárního archivu

Památník národního písemnictví

Poslední stopy Jaroslava Haška na Lipnici

ČT3 po dlouhé době uvedla dokument o Jaroslavu Haškovi v cyklu “Trocha šafránu z televizního archivu”. Já jsem ten nesmírně cenný dokument z toho “vypreparoval”. Ivo Niederle nás provádí po Lipnici roku 1972. Uvidíte Klimenta Štěpánka, starého Alexandra Invalda a jeho dceru. Nahlédnete i do hostince “U České koruny”. Uvidíte, jak se to všechno od té doby změnilo.

Hašek v Bugulmě

Z níže uvedených dokumentů lze vyčíst tato fakta:

  • 16.října 1918 je delegován v Bugulmě jako organizátor s tím, že bude k dispozici Širokovi, zřejmě tehdejšímu veliteli města (v Haškových povídkách Jerochymov). Lze předpokládat, že tímto dnem začíná Haškovo působení v Bugulmě.
  •  25. prosince 1918 je Hašek jmenován pomocníkem velitele města Bugulma.
  •  již 28. prosince 1918 se stává pracovníkem 5. politického oddělení. Asi tímto dnem Haškovo působení v Bugulmě končí.

Všechny uvedené dokumenty pocházejí z Ruských archivů. V Česku jsou k dispozici fotokopie ve Vojenském historickém archivu. Na reversu fotokopií  je patřičná signatura.

Z uvedených a zatím jediných dokumentů nevyplývá, že Hašek byl někdy velitelem města Bugulmy, jak on to sám o sobě tvrdil v seriálu povídek “Velitelem města Bugulmy“, “Adjutantem velitele města Bugulmy“, “Krestný chod“, “V strategických nesnázích“, “Slavné dny Bugulmy“, “Nová nebezpečí“, “Potěmkinovy vesnice“, “Nesnáze se zajatci“a “Před revolučním tribunálem východní fronty“. Všichni uvěřili a tvrdí to dodnes.


Revoluční vojenský sovět, politické oddělení
16.října 1918
OSVĚDČENÍ
Je dáno, že soudruh Jaroslav Hašek je delegován jako organizátor v městě Bugulma k dispozici soudruhu Širokovi, a že podpis a otisk razítka jsou ověřené.
Revoluční vojenský sovět, politické oddělení
25.prosince 1918 v městě Bugulma
OSVĚDČENÍ
Je dáno, že soudruh Hašek je politickým oddělením 5 určen jako pomocník velitele města Bugulmy, a že podpis a otisk razítka jsou ověřené.
Revoluční vojenský sovět, politické oddělení
Revoluční vojenský sovět, politické oddělení
28.prosince 1918 v městě Bugulma
OSVĚDČENÍ
Je dáno, že soudruh Hašek je pracovníkem politického oddělení 5, a že podpis a otisk razítka jsou ověřené.

Jaroslav Hašek v Českém rozhlase

V Čtenářském deníku Českého rozhlasu si můžete poslechnout nejen části z románu o dobrém vojákovi, ale i několik Haškových povídek. Archiv ke stažení

Životopis Jaroslava Haška

K té poslední části životopisu:
O Haškovi se stále a do nekonečna tvrdí, že se nechal na frontě zajmout. Je to nesmysl!!!
Hašek padl do zajetí 24.9.1915 u Chorupan při nečekaném útoku Rusů. O tom hrozném dni podává ve svém deníku feldwebl Vaněk toto svědectví:
Že mohu napsat těchto několik slov zdráv a mezi našimi, mohu děkovati jen náhodě a velkému štěstí. Byl to dnes soudný den. As v 6 h ranní nás Rusové prorazili—nezbylo nic než utéci—ale to byl útěk—jako zajíci—jeden za druhým jsme prchali. Teď jest již k večeru—trochu klid z celé kompanie jest zde 10 mužů. Z našeho štábu jsme s 2. nadporučíkem 4.

Podobně to okomentoval i fedkurát Eybl:
Dnes ztratili jsme na 1000 mužů většinou zajatých 10. setnina celá, 12.
skoro a 11. též a 14. celá zajata a z ostatních každé něco. Byl to hrozný
boj –kanonáda děsná a Rusové hrozné ztráty.

 

Poslechněte si co o Haškovi povídají literární historici v pořadu „Hašek Gašek“ v cyklu Historie.cs na ČT24.