😥Historie moudrého vola

 

 

 
O chystaném románu "Historie moudrého vola" se Hašek zmiňuje v dopise ze dne 10.7.1909 Jarmile Mayerové: ...Píši  večer u džbánu piva "Historii vola", kterou vydá tiskárna nár. sociálního dělnictva na podzim v úpravě Ladově  a s illustracemi, deskami, ex libris a podobně v moderním vydání jako první knihu z Knihovny "Karikatur". Posílám Ti poslední "Kaňkatury". Za knihu nedostanu honorář, nýbrž 60% čistého zisku, což je rozumnější. Budeme mít na svatební cestu....Zda Hašek napsal celou knihu a co obsahovala není známo a už se zřejmě nepodaří zjistit.

V ediční poznámce k humoresce "Paměti úctyhodné rodiny" v Sebraných spisech 5 (1958) je uvedeno: Podle svědectví nár. umělce Josefa Lady, někdejšího redaktora Karikatur, jde o torso ztraceného Haškova protiklerikálního románu Historie moudrého vola, o kterém se Hašek zmiňuje v korespondenci s Jarmilou Mayerovou.

Radko Pytlik se pokusil o rekonstrukci a vydal knihu  pod stejným názvem, tedy "Historie moudrého vola" s podtitulem « Pokus o rekonstrukci životopisného románu Jaroslava Haška. » (Emporius, Praha 2015). Kniha obsahuje povídky otištěné v letech 1908 -1909. Výjimku tvoří povídka "První oběť vinohradských voleb", podle Mengera vyšla v "Českém slově", ale tam nebyla dosud objevena, takže Radko Pytlík ji cituje v podání Václava Mangera v knize "Lidský profil Jaroslava Haška". A zde je obsah Pytlíkova výběru povídek:

Ze staré drogerie /5-23/. V Havlíčkových sadech /24-29/. Vzpoura trestance Šejby /30-35/. Smutný osud pana Blažeje /36-38/. První oběť vinohradských voleb /39/. Kde bere poslanec Klofáč peníze? /40-41/. Ministři dr. Žáček a dr. Bráf /42-44/. Všude dobře, doma nejlíp /45-47/. Životní pojišťování /48-49/. Jak jsme se s panem katechetou starali o pokřtění malých černochů v Africe /50-52/. Před užšími volbami na Vyšehradě /53-54/. Světci a zvířata /55-57/. Jak sloužili za dra Funka u barnabitek mši /58-59/. Mladočeské volby na Malé Straně /60-62/. Nebeská povídka /63-64/. Ve znamení komety /65-66/. Čáka pěšáka Trunce /67-70/.

Nelze však prokázat, že tyto povídky byly součástí původního Haškova díla, bylo li vůbec celé napsáno. Navíc chybí v tomto výboru citovaná humoreska "Paměti úctyhodné rodiny".