V Havlíčkových sadech

 

 

I

Malíř Josef Pavlousek, kolorista dle znění firmy visící nad dveřmi, jinak obyčejný malíř pokojů, který většinu týdne páchne klihem, upravoval svou toaletu, neboť bylo odpůldne svátku Nanebevstoupení Páně a čekal hosta.

Jeho žena Marie, přitloustlá a přihrublá, vylévala špínu do záchodu, což činila jen o velkém svátku, neboť jindy ve všední den lila špínu do vodovodu a hádala se proto se sousedem, nějakým vysloužilcem, který však o svátcích vycházel vždy na celý den.

Švagrová pana Pavlouska, třicetiletá slečna Brejchová, sušila nad kamny na provázku bílé rukavice s neskonale sentimentálním výrazem v bledém obličeji, přičemž polohlasně zpívala protivným hlasem: „Přijď, Jeníčku, k nám, já tě ráda mám...“

Malíř pokojů, který se právě holil, položil břitvu na kuchyňský stůl, kde již ležel hřeben a kartáč na šaty a zasmál se: „Však už se ho dočkáš, toho Honzy, tak nemusíš pískat. Ostatně to ti povídám...“ Nevěděl, co by řekl, a proto se opět zasmál: „Nu, dočkáš se Honzy.“

Zatím se žena vrátila se škopkem a počala se strojit s oním nevkusem, kterým vyznačují se určité vrstvy obyvatelstva.

„Barvy musí hodně křičet,“ byla zásada malíře pokojů a barvy na šatech jeho ženy nekřičely, ale řvaly v pravém smyslu slova.

Švagrová měla ráda modrou barvu a šaty barvy modré stály ji dosti obětí, neboť její sestra, paní Pavlousková, ji pro ně zpolíčkovala, chtěla totiž, aby i ona měla šaty červené křiklavé barvy a žlutou pentli na sukni. Proto došlo i nyní k bouři, když Brejchová oblékala si své modré šaty.

„Zas budeš dělat maškaru,“ křičela Pavlousková, zatímco malíř pokojů přišpendlil jí žlutou mašli vzadu na červenou sukni.“

„A ty děláš ze sebe blázna,“ odpověděla její sestra, „uvidět tě krocan, tak se zblázní.

„Dej jí, tej hubatej, jednu,“ vybízela Pavlousková muže.

„Mně se zdá, že vám oběma natluču, když nepřestanete se hádat,“ zakročoval malíř pokojů, „nevymáchané huby, mají celej tejden na to, aby si to vyrovnaly, a zrovna dnes ve svátek pouštějí se do sebe, jako by je pustil z řetězu. „Celej život mně votravujete,“ křičel, plivaje zlostně na podlahu, „dřu se na vás, beru vás s sebou na vejlety, dneska chci vám ukázat Havlíčkovy sady a vy nedáte pokoj, jste obě dvě saně.“

„Ty se na nás toho nadřeš,“ ušklíbala se Pavlousková, „přijdeš někdy domů až ráno z toho dření od Fleků. Mařko, slyšíš, von prej se na nás nadře!“

Brejchová neodpověděla, jen kývla hlavou a šla se napít ze džbánu u okna vody.

Pavlousek šel si zapálit dýmku, bruče si: „To jsou saně.“

Brejchová dala ubrus na stůl a vytáhla svůj slunečník ze skříně.

„Jseš líná už můj taky vytáhnout,“ hulákala Pavlousková na sestru. „Jen nic nedělat a zadarmo se najíst.“

„Copak nechodím šít a nenosím peníze domů?“

„No, to je toho za tenhle půl roku a což když jsi byla půl roku předtím nemocna, co? Kdo tě živil a doktor stál peníze a medicíny, co?“

„Jestli se budete pořád hádat, tak s váma do Havlíčkových sadů nejdu,“ křičel do toho malíř pokojů.

Na dveře ozvalo se zaklepání a hosté vstoupili. Byl to pan Jan Bousek, čtyřicátník s půvabnou pleší, tlusťoučký jako soudek, muž, který v životě přetrpěl mnoho ran, měl obchod, udělal bankrot, byl zavřený pro krídu, pak měl informační kancelář a byl pro podvod odsouzen, nato dělal někde sluhu a nyní dělá obchodního cestujícího, neboť má velký dar řečnický a je takový humorista a zná tolik otřepaných anekdot a dovede vyprávět taková sprosťáctví, že je mezi svými známými oblíben.

A to je právě ten Jeníček slečny Brejchovy, která se rdí, když jí tiskne ruce a šeptá, aby to ostatní slyšeli, že ona vypadá jako mladá paní.

A ostatní se smějí. Jsou to mistr řeznický pan Kareš a jeho mladá manželka Faninka, u kterých bydlí pan Bousek, lidé, kteří doplňují tuto nevzdělanou společnost svými hrubými vtipy.

Ženské se hubičkují a smějí, tak jako služky v taneční zábavě nebo když chodí pro pivo.

„Tak, tak, dětičky,“ praví pan Bousek a sedá si na stůl, ženské ho stahují dolů a za výskotu a smíchu všech pan Bousek je na zemi a s ním i ubrus ze stolu.

„Vypadám jako strašidlo,“ směje se pan Bousek a halí své tučné tělo do ubrusu, přičemž komicky chrochtá.

„To chrochtání si nechte až do jeskyň v těch Havlíčkových sadech,“ vybízí ho paní Karešová.

„Ne,“ praví vážně pan Bousek, „tam budu dělat tygra.“

„A jak děláte tygra?“ táže se slečna Brejchová.

„Takhle...“ Počne řvát, až si všichni zacpávají uši a smějí se. Jaký to zábavný člověk!

„A to budeme vybírat,“ praví pan Pavlousek,“ utíraje si smíchem uslzené oči.

„Ve prospěch hubenýho tygra,“ vtipkuje pan Bousek a zvedá se pomalu ze země, „pomalu abychom vyšli do toho novýho Riegráku.“

„Nový Riegrák!“ směje se paní Pavlousková, kde vy jen tyhle nápady berete.“

„V sobě, paní mistrová, to je takový boží dar, kterej bych neprodal.“ Klepá se na břicho. „Někomu dal pánbůh peníze, někdo se narodil slepej a chudej...“

„A jak vy jste se narodil?“ otázala se paní Karešová.

„Vlasatej,“ odpověděl pan Bousek a ukazuje na svou pleš.

„Tak pojďte, panstvo, do Havlíčkových sadů,“ vybízí malíř pokojů.

„Pojďme, když tam moh bejt kníže Windischgrätz a milionář Grébe, tak my tam taky nesmíme scházet,“ usmívá se řezník, „just tam půjdem.“

„Abys ty něco neřek,“ plácá ho paní přes tvář.

„Tak půjdeme, panstvo,“ řekl pan Bousek, „mám všechno. Peníze tady, sirky tady, klíč tady, břicho tady.“

„Ne, já už se nemůžu smát,“ řehtá se slečna Brejchová na chodbě.

Společnost za všeobecného veselí sestupuje po schodech.

„To je to vysoký,“ křičí pan Bousek, dívaje se nahoru, „odtamtud bych nechtěl sletět.“

„Rukulíbám,“ pozdravuje na chodníku nějakou dámu.

„Znáte ji?“

„Neznám,“ směje se pan Bousek a opakuje svůj „vtip“ na konci ulice.

„Bez vás by nebyla žádná legrace,“ praví k němu slečna Brejchová.

„To si myslím,“ praví on sebevědomě a obrací se na hocha, který honí káču na chodníku: „Poslouchej, je to, co pereš, ženská, nebo mužskej?“

Za všeobecného veselí a smíchu - cesta ubíhá.

II

Na konci Vinohrad, k Vršovicům rozkládají se ty obdivuhodné Havlíčkovy sady, bývalý majetek Němce Gräbeho, který peníze vydřené na českém lidu vložil do svého báječného podniku, udělat ze stráně nad Nuselským údolím nejroztomilejší park z Prahy. Statisíce vložil do toho a později najali vilu Gräbeho s rozkošnými sady knížecí manželé Windischgrätzovi a nakonec městská rada vinohradská od dědiců po zakladateli oněch sadů zakoupila je ve prospěch všeobecného dobra, aby každý mohl se nadýchat skvostného vzduchu, pobýt zde, kde vůně květin a vůně stromů jehličnatých a lesních v nejpestřejších zákoutích přenáší diváka do pravé přírody, z ruchu města na venek, aby každý pokochal se (jaké to vcelku bezvýznamné slovo: pokochal se) tím, co má působit nejvíc na duši pozorovatele, totiž zeleň stromů, zeleň lučin, vše, co mluví do duše všem těm, kteří milují přírodu a stromy neodhadují dle sáhu dříví a louky dle metrických centů sena.

Aby mohli lidé slyšet ptactvo, podívat se na skály, jeskyně, vodotrysky, na jezírka, sice umělá, ale tak umělá, že v největších podrobnostech znázorňují rozmary přírody, skály a jeskyně.

Před vchodem stály skupiny chlapců, kteří nesmí sami bez průvodu dospělých do sadů, poněvadž konečně jednou se poznalo, že naše zlatá mládež je surová.

„Mladej pane, vezmou mne s sebou.“

„Mladej pane, mne vemou dovnitř.“

„Frantu ne, ale mě, mladej pane!“

Je to žebronění, je to křiku, aby mohli vniknout vchodem, kde stojí přísný hlídač.

„Klukům udělám radost,“ poznamenal pan Bousek, když naše společnost objevila se mezi zástupy přicházejícího obecenstva, mezi mohutnými zástupy, neboť v neděli ještě se sem platilo dvacet haléřů vstupného ve prospěch chudé mládeže, „kluky vezmeme s sebou, ať jim to zpustošejí, když je dobrovolně nechtějí pustit.“

„Mladej pane, vezmou mne s sebou!“

„Mladej pane, mne vemou s sebou!“

„Pojďte, hoši,“ vybízel je pan Bousek a tři nejbližší šli za ním způsobně.

„Ti jsou s vámi?“ tázal se hlídač u vchodu.

„Bodej ne,“ odpověděl hrdě pan Bousek za smíchu celé společnosti.

Byli v sadech. „Kluci,“ řekl k nim obchodní cestující, „just jim tady něco polámejte. A teď odpalte.“

Kluci odběhli, ohlížejíce se bojácně na všechny strany, zdali je nevidí hlídač, že jsou bez průvodu. Byli psanci. „Přinejhorším řekněte, že jste ztratili tatínka,“ křičel za nimi malíř pokojů.

„Tady je ale lidí,“ pronesl pan Kareš. Přišli ku tabuli, kde stojí, jak dlouho jsou sady otevřeny.

„V měsíci květnu,“ slabikovala Faninka, „od šesté hodiny ráno do devíti večer.“

„Tak zde budem do devíti,“ řekl malíř pokojů.

„Podívejte se,“ vybízela Pavlousková, „tady mají nóbl lavice, ohnuté dozadu.“

„Za chvíli sem dají postele,“ pravil pan Kareš. „Když někoho škrábe blecha na zádech, tak se ani nemůže o lenoch poškrábat,“ vtipkoval pan Bousek, mluvě velmi hlasitě, aby i ti, co nepatří k jeho společnosti, mohli obdivovat mohutnost jeho ducha.

Jakýsi dle všeho obchodní příručí, s vlasy sčísnutými do čela, se za ním zasmál.

„Taky v novým Riegráku?“ křičel na něho Bousek, „to je ale krása, lidičky. Tady je víc lidí, než u nás na hrubej. Tohle vidět naše bába, jak je zde pěkně. A tolik laviček! Pojďme se usadit.“

„Na těch se platí ve prospěch ošacení školní mládeže,“ poznamenal malíř pokojů, očekávaje nějaký vtip.

„To pojďte, to dostanem boty a kalhoty,“ hulákal obchodní cestující.

„Tam bydlel kníže s kněžnou,“ poznamenala slečna Brejchová.

„Táák? Kníže pán s kněžnou?“ divil se naoko Bousek, „a tomu všechno tohle patřilo? To von žil tady jako v ráji. Ale je to taky krása.“

Došli na terasu a dívali se na vinici.

„Tady by se bumbalo,“ šeptal řezník k malíři pokojů, „to se ti páni měli fajn.“

„Takovejm už nic nechutná,“ řekl Bousek, který to zaslechl, „sem budem chodit na hrozny,“ doložil hlasitě.

„Ale Hradčany nejsou odtud vidět,“ pravila Pavlousková, dívajíc se na údolí.

„Hradčany sou na druhej straně, hloupá,“ pravil malíř pokojů, „podívejte se dolů, to je kus zahrady.“

„Já se divím, že to nerozparcelujou na domy,“ poznamenal řezník, „to by se jim aspoň vyplácelo a takhle já vím, že do těch sadů cpou peníze.“

„Vidíte,“ křičela Karešová, ukazujíc na nějaký bod v Nuselském údolí za Botičem, „tam jsme loni kupovali ředkvičku. Za dva nový jí byla fůra.“

„Tady nic není,“ pravil pan Bousek, „stromy tady jsou hustý, pojďme do těch jeskyň.“

„Já se bojím,“ pravila slečna Brejchová, „vona je tam tma.“

„A ve sklepě se nebojíte?“ smál se Bousek.

„No jó, ale to je jeskyně.“

Šli tedy dolů, aby přišli na cestu k jeskyním a zastavili se chvíli na schodech, které vedly dolů k zadrátované ohradě, kde dřív byly srny.

„To je ale dříví,“ pravil řezník, ukazuje na lesík před nimi.

„Takhle to vypadá jako někde na Balíkově,“ zasmál se Bousek.

Kráčeli dolů a neopomenuli přejít přes roh trávníku, tak dost již sešlapaného dnes obecenstvem.

„Copak nevidíte?“ zlobil se hlídač se zelenou páskou na rukávě.

„Já mu chlapovi jednu…“ zlostně vyhrkl řezník.

„Ale nech ho, otroka,“ konejšil malíř pokojů, „von blbne ve službě.“

„Jako by bylo vo ten kousek trávníku,“ řekla Faninka.

„Tohle jsou plivátka,“ žertoval Bousek, upozorňuje na výborně provedenou kanalizaci sadů.

„Ten Grébe musel bejt blázen,“ učinila poznámku Pavlousková, „jen prej ty jeskyně a to kamení ho stálo tolik tisíc.“

Přicházeli k bazénu před umělými skalami a ťukali na želvy, chrlící vodu, holemi a deštníky. Ženské se náhle daly do ohromného smíchu a šeptajíce si cosi, ukazovaly na sochu uprostřed bazénu.

„To se divím, že ten chlap nenastydne,“ smál se Bousek, „pořád je u vody a celej nahej.“

„Ty žáby se vzadu šklebí,“ upozorňoval řezník slečnu Brejchovou.

„Tak polezeme nahoru!“

Stoupali po točitých schodech na hořejší prostranství, přičemž křičel Bousek: „Neštípejte mne, ale co to děláte?“

„Odtud taky nejsou vidět Hradčany,“ byla první poznámka řeznice, když vylezli nahoru.

„No, a nyní do těch jeskyň!“

Stoupali po kamenných schodech mezi skalami, přičemž pan Bousek hlasitě naříkal: „To je ale ouraz pro moje břicho.“

Konečně byli v jeskyni. Ženské se bály, ale daly si přece říct a vstoupily, smějíce se panu Bouskovi, který usedl na mramorové sedátko a podepisoval své jméno na mramorový stolek.

„Podepište nás taky,“ vybízela Brejchová, otloukajíc jeden krápník slunečníkem, zatímco prohlašoval řezník, že to kamení je z moře.

„A tady tesař nechal díru,“ pravil Bousek, ukazuje na otvor ve skále.

Všimli si také otvoru, který šel dolů a byl zadrátován na způsob pavučiny.

„Tam měl kníže pán králíky,“ řekl vážně obchodní cestující.

„Je zde smutno, pojďme,“ pravila Brejchová a všichni vyšli, jen Bousek zůstal chvíli uvnitř a když vyšel, smál se a řekl, že je tam nějaká nádržka. Šeptal cosi řezníkovi, který se smál a pravil, že Bousek je šibal.

Šli do druhé jeskyně, kde údiv jejich způsobila socha ženy nad malým bazénem. Bousek dal jí do úst kousek doutníku, začal bučet a dělat tygra. „Tady byla za Gräbeho voda,“ řekl řezník, ukazuje bazén.

Pan malíř pokojů urazil kus omítky a všichni ve veselé náladě odebrali se k jezírkům, kam když dorazili, vykřikl Bousek: „Nazdar!“

Aniž věděli proč, dali se do smíchu.

„To je ale bláznovství,“ řekla Karešová, „dát sem nahoru vodu a do ní tyhle listy.“

„To je vodní cibule,“ pravil Bousek, ukazuje na lekníny.

„Gräbe chodil si sem mejt nohy,“ poznamenal malíř pokojů a vytrhl kousek kapradí, který hodil do vody.

Sestupovali nyní dolů a šlapali na trávník, aby pozlobili hlídače. Tak přišli až na hlavní cestu, která vede do dolejší, ovocné části sadů.

„Tam nepůjdem,“ řekl Bousek, „tam teprv nic není, jenom hrušky a jabloně.“

„Mají prý tam jahody,“ řekla Pavlousková.

„Ty ještě nejsou zralý,“ odvětil řezník.

„Já už mám žízeň,“ řekl Pavlousek, „člověk tady běhá pro nic a za nic, pojďme někam na pivo.“

„To si dám říct,“ smál se Bousek, „těchhle hloupostí kolem se nenapijem.“

„Pudeme do Vršovic na Kovárnu,“ pravil řezník, „ženský si aspoň zabaletí, když je svátek...“

Šli k východu ze sadů a Bousek vážně řekl, ukazuje na hemžící se obecenstvo: „Co tady vidí? Nic, a kdyby aspoň tady měli smíchovský pivo...“

A opouštěli v pořádku Havlíčkovy sady, zatímco ptáci zpívali, stromy, voněly a jejich dámy vlekly za sebou vlečky a vířily prach...