První oběť vinohradských voleb

 

 

V Blanické ulici na Král. Vinohradech sběhla se včera událost, která rozrušila celou vinohradskou veřejnost. V domě číslo 8 ve zvýšeném přízemí pozorovali již pozdě odpoledne obyvatelé vedlejších a hlavně protějších domů, že se tam něco podezřelého děje, neboť každé chvíle objevila se v okně podivná, hrozivě vyhlížející postava a řvala cosi nesrozumitelného do ulic. Klidní obyvatelé ulice v rozrušení upozornili policii na počínání tohoto muže. Ale když policie chtěla zakročit, narazila na nečekaný odpor. Záhadný muž se totiž, jakmile zjistil, že chce policie vniknout do jeho bytu, ihned zabarikádoval, a to tak důkladně, že musila býti přivolána hasičská pohotovost. Avšak ani městští hasiči, o nichž je známo, že za režimu Mladočechů na pražské radnici velmi si musí utahovati opasek, nezmohli zabarikádovaného záhadného muže. A tu teprve četě zákopníků z karlínských kasáren se podařilo záhadného cizince zdolat. Zatím ovšem naplnily se nejen Blanická, ale i ostatní ulice, takže policie musila zakročit a uvolnit pasáž. Ve chvíli, kdy zakročila policie, hasiči i zákopníci, kolovaly v rozrušeném davu nejrůznější dohady o tom, kdo je vlastně onen záhadný muž, který se ve svém bytě zabarikádoval. Většina úsudků se shodovala v tom, že je to těžký zločinec dávno hledaný mezinárodní policií. Když se konečně společným silám podařilo muže spoutat a odvésti do připraveného policejního vozu, uslyšel mnohohlavý dav již jen zoufalé výkřiky spoutaného muže: „Vy musíte volit dra Kőrnera! — Dr. Kőrner je jedním z nejlepších lidí strany čistých rukou! — Volte stranu nejlepšího českého politika dra Kramáře! — Na pražské radnici se nekrade! — Buršáci mají právo na buml [slangově flámy, ale také korza, procházky. Právě v době voleb v roce 1908 probíhaly v Praze nacionální nepokoje  - bumly německých buršáků. Z něm. die Bummel]!"
Ztichlý dav zesmutněl a svěsil hlavy, neboť byl svědkem tragédie člověka, kteřý podlehl volebnímu boji — a zbláznil se. Dodatečně se zjistilo, že příčinou jeho šílenství byla dopolední návštěva české panny Orleánské, slečny Sísové, která tohoto nešťastného, politicky indiferentního nebožáka chtěla přiměti k tomu, aby odevzdal svůj hlas straně mladočeské. Ztichlým davem projížděl smutný průvod přímo do Kateřinek.

 
 

Přepis humoresky z knihy Václava Mengera "Lidský profil Jaroslav Haška" Sfinx Praha 1935. Jedná se o období před doplňovacími volbami do Říšské rady, které se konaly na Královských Vinohradech 13. a 21. 11.1908 (11. volební okres). Úvodní Mengerova slova k této povídce zní takto: V "Českém Slově" se objevila pod palcovým titulkem zpráva, kterou napsal Hašek... následuje text humoresky a závěrem Menger píše: "České Slovo" šlo ten den na dračku...Bylo bezvýsledně po humoresce pátráno v dostupných číslech Českého slova. Nelze však vyloučit, že byla publikována v číslech, které nejsou k dispozici. Chybí čísla z července až září 1908 a některá čísla v ostatních měsících.