Jak sloužili za dra Funka u Barnabitek mši

 

 

Posílají-li mladočeští vůdcové své děti do klášterních škol a pensionátů, není tedy zajisté nic divného, že den před památnou malostranskou volbou zaklepal na fortnu kláštera barnabitek na Hradčanech člen mladočeského volebního výboru. Když se po delší chvíli otevřela klášterní branka a starý němý zahradník podal mu mlčky tabulku, aby napsal, co si přeje, pevnými tahy napsal cizí host: „Chci mluviti s abatyší jménem volebního mladočeského výboru.“

Zahradník se uklonil, a když mu byl návštěvník napsal na tabulku: „Pro Boha, volte dra Funka,“ uvedl hosta středověkou spletí chodeb a chodbiček do čekárny. Pak zanedlouho objevila se stará abatyše tohoto tajemného kláštera, proslulého svou světicí, jejíž tělo jest neporušené kolik století a podivnou náhodou voní líbezně. Ze všech zbožných mnišek smí mluvit jen abatyše. Jest to řád přísný, ale ctěný. Barnabitky se ještě dokonce mrskají, což dodává jim velké úcty v kruzích hradčanského i malostranského duchovenstva.

Vida před sebou vysokou stařenu důstojného vzezření, vyslanec mladočechů se uklonil.

„Jsem abatyše barnabitek,“ pravila suše, „přejete si?“ „Pochválen bud Pán Ježíš Kristus. Prosím o pomoc,“ řekl člen mladočeského volebního výboru, „posílá mne výbor požádati vás o ochranu a přímluvu, neboť vím, že račte mít velký vliv na zdejší duchovenstvo, jako abatyše řádu tak vznešeného, ctěného a svatého. Zítra se rozhodne doplňovací volba mezi mladočechem dr. Funkem a národním socialistou dr. Švihou. Mladočeši to musí vyhrát.“

„Tedy ještě jsou mladočeši na světě?“ tázala se abatyše, „myslela jsem, že vyhynuli.“

„Naopak, rosteme, mohutně rosteme, ale přece, abych tak řekl, potřebujeme pomoci slovutné abatyše řádu barnabitek. Jedná se nám o vaši vzácnou přímluvu. Stačí lístek, stačí visitka.“

„Nemáme visitky a nesmíme z kláštera nikomu psát.“

„Račte se podívat, velebná matko. Jedná se o věc velmi důležitou. Mladočeši musí vyhrát, neboť oni jsou pravými zbožnými katolíky. Račte se přesvědčit, velebná matko. Není snad jednoho mladočeského předáka, který by své dcery neposílal do klášterních škol. Není jednoho mladočeského poslance, který by se snad nemodlil. Mladočeští vůdcové mají za manželky jistě nábožné ženy a nikdy nevyvracejí jim náboženské přesvědčení, ba dokonce chodí mladočeští vůdcové i na roráty.

Mladočeští starostové venkovských měst zúčastňují se vždy jakékoliv církevní parády a rádi poskytují podporu takovým slavnostem církevního rázu, neboť člověk zajisté může být na povrchu liberální, ale v duši pevně nábožensky cítící. Věřte, že tento volební boj dosáhl již takového rázu, že spoléháme jedině na milost boží. Naše strana roste, ale přitom podivnou náhodou ztrácíme jeden mandát za druhým, velebná matko. Račte tedy laskavě prospěti nám přímluvou...“

„Dám za dra Funka sloužit mši a rozkáži polední modlitby za něho, milý pane. Neskonalé je milosrdenství boží...“

„Zajisté, hm, je neskonalé. Přímluva u Boha jest velmi dobrá a na místě, ale nešlo by, velebná matko, kdybyste snad také přimluvila se na Strahově u otců, kteří mají volební právo, a jinde v klášteřích a u duchovních...“

Abatyše řádu barnabitek zavrtěla hlavou.

„Řád přísně zakazuje mimoklášterní styky...“

„Velebná matko, matičko...“

„Ano, milý pane, ale přidám vám ku mši pět otčenášů dnes večer. Rozkážu, aby se modlily a mrskaly tělo, aby jejich modlitba za dra Funka byla vroucnější.“

„Velebná matko! Volební výbor je ochoten dát libovolnou sumu na svíčku před světicí ve vaší kapli. Jen trochu přímluvy je třeba, velebná matičko, řádeček, psaníčko...“

Abatyše pozdvihla oči k nebi: „Vážím si mladočechů, ale nemohu. Řád to zakazuje. Budeme se za dra Funka modliti a nechám sloužit za jeho vítězství mši. Nechť je mu Bůh milostiv. Účet vám pošlu po našem sběrateli milodarů. Buďte s bohem!“ Políbil jí ruku.

Odcházela a zastavila se: „Pardon,“ pravila, „účet bude saldován.“

Druhý den po výsledku voleb byl doručen rozcházejícímu se mladočeskému volebnímu výboru následující účet: ,,Za rekviem za dra Funka sto korun. S díky přijala klášterní správa řádu barnabitek.“

Doručitele tohoto účtu srazil předseda mladočeského volebního výboru se schodů.