Běžné opotřebení

Vykazuje drobná poškození způsobená běžným používáním