Fond Jaroslav Hašek

V Památníku národního písemnictví je digitalizován literární fond Jaroslava Haška. Tak si to můžete prohlédnout i zde:

Někdy se ale stránka fondu nenačte, ale za to nemůžu.

Tak si alespoň poslechněte co o Haškovi povídají literární historici v pořadu „Hašek Gašek“ v cyklu Historie.cs na ČT24. 

A opět tvrzení, že Hašek byl legionář. Hašek nikdy v legiích nebyl. Byl dobrovolníkem České družiny, později v Česko-slovenské střelecké brigádě a z ní také jako dobrovolník vystoupil, když nesouhlasil s odchodem českého vojska do Francie. Dokazuje to i Haškův vojenský kmenový list: http://www.svejkmuseum.cz/doc/hasek_kmen_list2.JPG