Domů

По pусски

Povídky a humoresky

Jaroslav Hašek

Genealogie J. Haška

Napsali o Haškovi

Menger o Haškovi

Co se nikam nevešlo

Hospody

Švejkův zpěvníček

Švejkův slovník

Fotogalerie 1. část

Fotogalerie 2. část

Dokumenty

C. a k. armáda

Kde jsem hledal

 

MAPY

Švejkova cesta 1.část

Švejkova cesta 2.část

Hašek v Praze

Haškovy toulky

Hašek ve válce

Historická mapa Haliče

IR91 v Haliči část 1.

IR91 v Haliči část 2.

 

2 Osudy dobrého vojáka Švejka 2
  a jeho pouť po cestách první světové války na mapách Google  
     
     
     
     
 

Kniha první, hlava 1.  Zasáhnutí dobrého vojáka Švejka do světové války

Začátek cestyPředchozíNásledujícíSeznam

 

V HOSPODĚ U KALICHA

Nebezpečná politická debata mezi Švejkem a tajným policistou Brettschneiderem.

A Palivec se marně snaží nezapojit se.

Švejk navštívil hospodu U Kalicha během románu celkem třikrát. Jeho první návštěva vedla k jeho zatčení, podruhé zde byl po konečném propuštění z policejního ředitelství ...Jeho uvažováni, má-li se stavit napřed ještě u Kalichu, skončilo tím, že otevřel ty dveře, odkud vyšel před časem v průvodu detektiva Bretschneidra.

Naposledy se zde objevuje již jako sluha u feldkurata Katze ....Pak se Švejk šel podívat ke „Kalichu“. Když ho paní Palivcová uviděla, prohlásila, že mu nenaleje, že asi utekl.

Rád bych na tomto místě vyzvedl skutečně obrovskou badatelskou práci pánů Hodíka a Landy publikovanou v jejich Encyklopedii pro milovníky Švejka [3]. O jejich skvělé činnosti předkládám tento příklad, protože se týká druhé Švejkovy návštěvy, když si přisedne  Bretschneider a Švejk z novin předčítá jakoby nic: „Tak vida, tenhle Čimpera v Straškově č. 5, p. Račiněves, prodá hospodářství s třinácti korci vlastních polí, škola a dráha na místě.“........ Uvedeným pánům se, za přičinění starosty obce Straškov  podařilo zjistit, že Čimpera Václav ve Straškově č.p.5 skutečně žil ještě v roce 1910. Dokladem to ho je protokol ve věci šetření jeho žádosti k výstavbě stodoly na dvorku při domku č.p. 5. Bohužel se nepodařilo zjistit, proč se ze Straškova vystěhoval.

Že Čimperovi ve Straškově žili potvrzuje i mnoho záznamů v matrikách. Na ukázku tyto dva z roku 1860 a 1861. Možná, že ten Václav narozený 2. ledna 1861 rovněž Václavovi Čimperovi, je ten náš Václav:

A nade vším stojí krásná Haškova improvizace mezi realitou a výmyslem!

****

Dnes je hospoda U kalicha hlavně velkým lákadlem pro turisty. Pro českého pivního skauta ztrácí svůj půvab.

Takto se o ní psalo již po znárodnění v roce 1957 [4]:

Minulé nikdy nelze přenést do přítomnosti beze změny. To platí i o jiných proslulých hospodách, které dostaly pod starými štíty novou chuť a vůni.
Jaroslav Hašek by byl na příklad jistě nesvůj v hospodě s lesklými parketami, zbrusu novým světlým nábytkem a okny, v nichž dovedný sklenář olověnými obroučky vykouzlil kalich. Ulice zůstala táž, název hospody se nezměnil, dokonce i její nynější první vedoucí se jmenoval Palivec, právě tak jako jeho předchůdce, který kvůli mouchám a císaři pánu skončil v arestu. (Ostatně tenhle nový Palivec v obnoveném hostinci U kalicha také dlouho nevydržel. Latiníci by řekli nomen omen, ale víc než nějaká tajemná shoda jmen a osudů působily tu zamrzlé a popraskané pivní trubky, které musely být připsány k tíži Palivcovi z roku 1955. Byl vystřídán vedoucím s méně přiléhavým jménem, zato však s větší odpovědnosti.)
Přišli jsme sem přesně v šest. Hospoda už byla plná, přes to z dlouhého jídelního lístku jsme si mohli vybrat rozhodně víc než buřty s cibulí. Na stěnách visely rozmarné Ladovy ilustrace a v malém museu jsme si přečetli dokumenty, připomínající Haška. Bylo to zajímavé, bylo tu útulno - ale nebyla to už poplivaná, zašlá hospoda, kterou měl Švejk na mysli, když si se sapérem Vodičkou smlouval poválečnou schůzku: "Najdeš mě každej večír vod šesti hodin ,U kalicha' na Bojišti."

****

"Orlíček" neboli služební odznak K.k. policistů

Existoval však civilní strážník Bretschneider? Opět pomohly policejní pobytové přihlášky. Nalezl jsem dvě, na kterých je uvedena profese K.k. Sicheres Wachmann, neboli bezpečnostní strážník. Jedná se o Josefa Bretschneidera narozeného v roce 1871  v Lubenci okres Rakovník, ženatého s Annou rozenou Rišlovou. Měli syna Josefa *1905 (možná, že existují jeho potomci). Naposledy bytem (od 15.5.1912) Smíchov č.p.156 (dnešní Holečkova tehdy Karlova). Původní dům zde již bohužel nestojí. Škoda, mohl zde mít pamětní desku.

 

Nepodařilo v policejních přihláškách  najít mezi dvadvaceti nositeli jména Josef Palivec jediného číšníka, nebo hostinského. Proto Palivec zůstává stále postavou zahalenou do tajemství.

 

 
 
Licence Creative Commons

autor románu:Jaroslav Hašek, poznámky a mapa: Jaroslav Šerák

použity záběry z filmu "Dobrý voják Švejk" a "Poslušně hlásím ", režiser Karel Steklý