Domů

Román

По pусски

Povídky a humoresky

Jaroslav Hašek

Genealogie J. Haška

Napsali o Haškovi

Menger o Haškovi

Cesta Josefa Švejka

Co se nikam nevešlo

Hospody

Švejkův zpěvníček

Švejkův slovník

Fotogalerie 1. část

Fotogalerie 2. část

Dokumenty

C. a k. armáda

Kde jsem hledal

 

MAPY

Švejkova cesta 1.část

Švejkova cesta 2.část

Hašek v Praze

Haškovy toulky

Hašek ve válce

Historická mapa Haliče

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

POBYT RODINY HAŠKOVÝCH

 
A
 
JAROSLAVA HAŠKA V PRAZE
 
na policejních a domovních přihláškách
 

Dnes je již těžké vystopovat kde všude v Praze Jaroslav Hašek žil. Radko Pytlík v Toulavém houseti uvádí celkem 52 adres, kde údajně Jaroslav Hašek pobýval. Čerpal zřejmě  z různých dochovaných materiálů, ale bohužel neuvedl kde tyto informace zjistil. Zde naleznete pouze úředně potvrzené adresy z policejních pobytových přihlášek a domovních přihlášek, které zůstaly zachovány v Národním archivu ČR a Archivu hlavního města Prahy. Protože mohlo dojít ke změnám číslování domů a názvů ulic, snažil jsem se vždy  o porovnání s historickými mapami Prahy z roku 1884, Královských Vinohrad z roku 1875 (obě jsou v digitalizovaných fondech  Archivu hl. m. Prahy) a mapu Prahy z roku 1938 z digitalizovaného fondu Městské knihovny v Praze. Výhodou těchto map je, že jsou na nich zanesena čísla popisná a v některých případech i orientační. Kliknutím na adresu naleznete polohu na současné mapě.

Chronologie věčného stěhování

Datum, adresa, poloha na historické mapě.

Poznámka

17. 1. 1877

??? 1413, Praha II., Nové město

Sem přichází Josef Hašek po svých studiích. Bohužel jsem č.p. 1413 na žádné historické mapě nenalezl. Dnes je  č.p. 1413 v ulici Na Florenci, ale na mapě z roku 1884 měl tento objekt č.p.1430 

27. 5. 1877

Opletalova 926, Praha II., Nové město

 

 

Opletalova a dříve jmenovala Marianská ulice. Josef Hašek v této době  vyučuje na reálce v Mikulandské ulici.

 

 

29. 10. 1879

Štěpánská, č.p. 646, Praha II., Nové město

Školská 1325, Praha II., Nové město

 

 

 

Sem, do č.p. 646, se Haškovi stěhují po svatbě, která se uskutečnila 9. 9. 1879 v Protivíně. Povšimněte si, že č.p. 1325 ve Školské ulici, tvořil s domy č.p.645 a 646 jeden obytný komlex. Právě v tomto bloku se Hašek dne 30. dubna 1883 narodil. Na křestním listě Jaroslava je uváděna Školská ulice, kde je dnes i pamětní deska. Úředně ale Haškovi v č.p. 1325 nebydleli. V sousedním č.p. 644 bydleli od 23. 8. 1894 viz dále.  

 

Původní domy ve Štěpánské již dávno nestojí nebo jsou změněny k nepoznání. Na snímku je vpravo dům č.p. 644 a za ním dům kde bývalo č.p. 645 a 646.

 

 

A toto je dům ve školské ulici

 

 

2. 12. 1884

Ječná 548, Praha II., Nové město

 

Domu se říkalo "U Švantlů" viz [109a]

Rodina se rozrůstá o chráněnku Marii. Byla to neteř Josefa Haška, dcera jeho bratra Martina, tedy sestřenice Jaroslava a Bohuslava se kterými vyrůstala v rodině Josefa Haška po smrti otce Martina Haška. Martin byl poštovním úředníkem *9.10.1847, †10.4.1882. Byl ženatý s Františkou roz. Friedrichovou * 19.2.1854. Je to patrné s domovní přihlášky Martinovy rodiny, kde je  u jména jejich dcery Marie psáno: ...Nalézá se ve vychování u strýce Josefa Haška zkoušeného učitele pro vrchní reálné školy, bytem v Praze č.p. 548/2. Dozvídáme se také, že Marie se narodila 26.6.1882 Beroun?? tedy již po smrti otce.

 

Za prozkoumání stojí i tato policejní přihláška, o které se domnívám, že se jedná o rodinu Marie, která se provdala za Josefa Škodu z Prahy, c.k. poštovního asistenta  (k. k. post assistent) a měli spolu syna Miroslava *1907 a Jarmilu *1909. Rodina žila v Bubenči č.p. 269 a 306

18. 8. 1885

Karlovo nám. 313, Praha II., Nové město

 

 Tady se narodil v roce 1886 Bohuslav , bratr Jaroslava Haška

Policejní přihláška Bohuslava Haška, který se po smrti své matky přestěhoval do Holešovic, Vinařské ulice 745 (dnešní ulice Františka Křížka). Byl bankovním úředníkem [Bankbeamter] v bance Slávii [3].

21. 8. 1888

Sokolská 1459, Praha II., Nové město

Radko Pytlík uvádí datum 6.9.1888

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. 7. 1889

Sokolská 1410 , Praha II., Nové město

Dnes již neexistující adresa. Místo, kde dům stával je patrné na  mapce i fotografii předchozího bydliště.

Radko Pytlík uvádí datum 27.8.1889 a poznámku Zellingrovský dům. Jak je patrné z předchozí fotografie, dům stával naproti domu č.p. 1459 a byl zbořen někdy kolem roku 1970 aby se uvolnil prostor pro sousední Centrální dispečink pražského Metra v ulici Na Bojišti.

17. 12. 1890

Štěpánská 542, Praha II., Nové město

Radko Pytlík uvádí datum 24.1.1891. Dům je naproti kostelu sv. Štěpána, kde byl Jaroslav pokřtěn a kde později ministroval.

 

Radko Pytlík rovněž uvádí druhý pobyt rodiny na této adrese v roce 1897. Tento pobyt není na policejní přihlášce zaznamenán.

 

19. 8. 1893

Lípová 1479, Praha II., Nové město

 

 

 

 

 

23. 8. 1894

Štěpánská 644, Praha II., Nové město

 Pravděpodobně tady, dne †26. 2. 1896, umírá Josef Hašek. Místo úmrtí je třeba ověřit v matrice ŠT Z12 (1893-1899) kostela svatého Štěpána. Je uložena v AHMP, zatím nedigitalizována. Radko Pytlík totiž v Toulavém houseti uvádí místo úmrtí Josefa Haška v č.p.542

 

Dům již dávno nestojí nebo je zrekonstruován. Na fotografii vpravo, vlevo stávaly domy 645 a 646.

 

 

5. 6. 1896

Puchmajerova 243, Vinohrady

Dnešní Lublaňská ulice.

 Po smrti Josefa Haška se rodina stěhuje na Vinohrady.  Policejní přihláška uvádí, že  Kateřina je Witwe [vdova]. Radko Pytlík píše, že v tomto domě žili až v roce 1897.

18. 8. 1899

Šafaříkova 202, Vinohrady

Radko Pytlík uvádí orientační číslo 4 což je v souladu s tehdejším orientačním číslováním - viz mapa

19. 8. 1901

Čelakovského 281,  Vinohrady

Dnešní ulice Jana Masaryka

 

 

 

 

 

 

8. 3. 1906

Šumavská 1081, Praha, Vinohrady

 

Radko Pytlík uvádí datum 20. 6. 1906

 

 

 

 

29. 10. 1906

 Milešovská 1326, Vinohrady

 

 

Radko Pytlík uvádí datum 18.12.1906 a číslo popisné 1326 v Korunní ulici, orientační číslo 4. To však patřilo k popisnému číslu 587. Číslo popisné 1326 jsem nalezl v Milešovské ulici s orientačním číslem 4.

 

20. 5. 1908

Velehradská 1411, Vinohrady

Tady zřejmě v lednu 1912 ukončila svoji životní pouť Kateřina Hašková, Jaroslavova matka.

 

 

4. 2. 1909

Na Hřebenkách 208 Košíře

Tady byla redakce a psinec světa zvířat.

Více o této vile naleznete v článku ......a hledal psinec a redakci "Světa zvířat" Foto je z ulice U Okrouhlíku. Ta se dříve jmenovala  Na Hřebenkách.

 

 

28. 7. 1910

Plzeňská 1125, Smíchov

 

 

Tady měl Hašek svůj Kynologický ústav o kterém píšu více v článku Demartini a Demartinka

 

28. 12. 1911

Moskevská 363, Vršovice

zatím není k dispozici snímek historické mapy, která by dokázala autentičnost tohoto místa. Objekt byl zřejmě později přestavěn.

Moskevská se dříve jmenovala Palackého a to již před rokem 1885 až do roku 1940. V době německé okupace to byla Bismarckova. Na této adrese se narodil dne 2.5.1912 Haškův syn Richard.

29. 7. 1912

Havlíčkova 1097, Vinohrady

Havlíčkova třída dne jmenuje Bělehradská.

Sem se zřejmě Hašek přestěhoval po narození Richarda. Z přihlášky je patrné, že žena Jarmila se synem již žila v Dejvicích u rodičů.
Dole na přihlášce stojí za povšimnutí poznámka: Má bydlet v red.[redakci] "Svět zvířat" v Praze bl. ?? 18/219 ?

24. 3. 1914

Dittrichova 1097, Praha II., Nové město

Zatím nemám snímek z historické mapy.

První policejní pobytová přihláška rodiny Haškových v Praze

Přepis a komentář

Datum der erfolgten Meldung [datum přihlášení]

Haus- Nro.

[číslo domu]

Namen

[jméno]

Charakter

[povolání]

 

Geburts Jahr

[rok narození]

Geburtsort

[místo narození]

Heimatschein

[domovský list]

17/1 877

 

 

 

27/5 877

 

 

29/10 879

 

2/12  884

 

18/8  885

 

21/8  888

 

18/7  889

 

17/12 890

 

19/8  893

 

23/8 894

 

1413 II

 

 

926  II

 

646  II

548  II

313   II

1459  II

1410 II

542  II

1479  II

644  II

Haschek Josef

† 26/2 96

 

 

 

 

 

Katharina geb[geborene, rozená].    Jaresch

 

 

 

Jaroslav

 

 

Maria

 

 

Bohuslav

Lehrer [učitel] 

?????

?????

??????

 

 

 

gattin[žena]

 

 

 

 

Sohn [syn]

 

 

 

Mündel [poručenec]

 

Sohn [syn]

843

 

 

 

 

 

 

846

 

 

 

 

883

 

 

 

882

 

 

886

Mydlowar  B[Bezirk, kraj]

Budiowics [České Budějovice]   

Mydlovar 11/9 875

_________

 

 

 

 

Getraut [sňatek uzavřen]

Protivin

9/9 879

--------------

H-37-39

1893 @

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podle této policejní přihlášky lze usuzovat:

  • Josef Hašek přišel do Prahy počátkem roku 1877 a 9. 9. 1879, uzavírá v Protivíně sňatek s Kateřinou, rozenou Jarešovou, z Krče u Protivína, což vyvrací Mengerův omyl, který píše ve své knize „Lidský profil Jaroslava Haška: ...Když se roku 1881 oženil s Kateřinou Jarešovou .... To, že sňatek byl skutečně uzavřen  9. 9. 1879 dokazuje zápis v protivínské matrice oddaných.

  • Jaroslav Hašek byl  asi prvorozeným synem tak, jak to uvádí Václav Menger. Kdyby se narodil jako druhorozený, jak uvádí ve své knize „Toulavé house“ Radko Pytlík, byl by jeho starší bratr na této přihlášce uveden. Přes to je nutné ověřit v matrice narozených ŠT N32 1879-1882 farnosti sv. Štěpána [kam č.p.646 II patřilo] fakt, zda se manželům Haškovým v tomto období nenarodil potomek Josef a v matrice zemřelých ŠT Z9 1873 - 1881 a ŠT Z10 1882 - 1887 ověřit případné  úmrtí tohoto potomka.

  • Záhadou zůstává, proč zde není uveden pobyt ve Školské ulici č. 1325, kde se Hašek narodil. Adresa je uvedena na jeho rodném listě.

  • Josef Hašek umírá 26. 2. 1896 zřejmě ve Štěpánské ulici č. 644.  Je to patrné z toho, že v další policejné přihlášce je  uvedena Kateřina jako Witwe – vdova a tato přihláška je  k datu 5. 6.  1896 , kdy se rodina, již bez Josefa, přistěhovala do  Puchmajerovy 243, dnešní Lublaňské.

  • Místo úmrtí je třeba ověřit v matrice ŠT Z12 1893-1899 kostela svatého Štěpána. Je uložena v AHMP, zatím nedigitalizována.
  • Záhadou na přihlášce zůstávají i tyto záhadné  šifry H-37-39 1893 @

Druhá policejní pobytová přihláška rodiny Haškových v Praze

Přepis a komentář

Datum der erfolgten Meldung [datum přihlášení]

Haus- Nro.

[číslo domu]

Namen

[jméno]

Charakter

[povolání]

 

Geburts Jahr

[rok narození]

Geburtsort

[místo narození]

Heimatschein

[domovský list]

5/6 896

 

18/8 899

 

19/8 901

 

8-3 1906

 

29 X 1906

 

20 V 1908

243 Wbge [Král. Vinohrady]

202 Wbge

281 Wbge

 

1081 Král. Vinohrady

1326  Král. Vinohrady

1411 Král. Vinohrady

Hašeka

Katarina

geb. Jaresch

 

 

Jaroslav

Bohuslav

Marie

ist Wichte [asi jako přítěž ????]

 

Witwe nach

dem ????

 

 

 

1883

1886

1882

                     

 

 

1849   Mydlovary

Bez. H.

B: Budweis

 

 

 

 

 

Vid P.P. 127

 

jedná se v podstatě o pokračování první přihlášky. Zde se nám potvrzuje, že ovdovělá Kateřina již jako vdova - Witwe, žije s dětmi na Královských Vinohradech č.p. 243, kam se přestěhovala z č.p. 644-II [Štěpánská ulice]


Kde všude dál Jaroslav Hašek ouředně bydlel

Přepis a komentář

 Den přihlášky

Číslo domu

Jméno a příjmení

 

Hodnost neb zaměstnání

Rok narození

Vyznání náboženské

Rodiště obec domovská

4/II 1909

28/7 1910

908

1125

Hašek

Jaroslav

redaktor

(Svět zvířat)

1883 bez vyznání Mydlovary

Hluboká

Stále jsem hledal tato čísla popisná na Královských Vinohradech, jak je uváděno v hlavičce policejní přihlášky. Ale asi to bude poznámka k jeho předchozímu pobytu. Všiml jsem si razítka vlevo dole. Je to sice nečitelné, ale bude to Smíchov. Toto je policejní přihláška Haškova pobytu na Smíchově a Košířích. Č.p. 908 má vila, která patřila panu Fuchsovi a kde byla redakce a psinec Světa zvířat. Je to důkaz, že zde Hašek asi rok a půl oficielně bydlel. Druhá adresa s č.p.1125 je naproti Demartince a zde měl Hašek svůj Kynologický ústav.


Přepis a komentář

 Den přihlášky

Číslo domu

Jméno a příjmení

 

Hodnost neb zaměstnání

Rok narození

Vyznání náboženské

Rodiště obec domovská

28 XII 1911 363 Vršovice

 

Hašek  Jaroslav

 

Jarmila roz. Mayerová

spisovatel a  red. Českého slova

manželka

1883

 

 

1887

kat. Mydlovary okr.

Č. Budějovice

Č.p. 363 je  v ulici Moskevská, v té době Palackého. 2.5.1912 se zde narodil  Richard, syn Jaroslava a Jarmily. Tady je i důkaz, že Hašek vstoupil do církve, aby před sňatkem vyhověl přání Jarmily a jejich rodičů.


Přepis a komentář

 Den přihlášky

Číslo domu

Jméno a příjmení

 

Hodnost neb zaměstnání

Rok narození

Vyznání náboženské

Rodiště obec domovská

29/7/1912 u Adamírové 1097, Vinohr. Hašek Jaroslav

 

Jarmila

redaktor

ženatý

manželka bydlí v Dejvicích u rodičů

1883   Dom. list Mydlovary

5/4/1910

č.101

5/4/1910? tomuto datu nerozumím. Hašek se ženil 23.5.1910 [Pozn. dole]: Má bydlet v redakci "Svět zvířat" v Praze ????
 
Přepis a komentář

 Den přihlášky

Číslo domu

Jméno a příjmení

 

Hodnost neb zaměstnání

Rok narození

Vyznání náboženské

Rodiště obec domovská

24/3 1914

Dittrichgasse

bei Landa

344

II

Hašek Jaroslav Schriftsteller 30/4/1883 ??? Mydlovar Bez[irk] Budweis,

Gattin Jarmila geb. Mayer mit ??? Sohn Richard wohnen bei ihren Eltern in Dejvic Eltern Josef u. Katherina Hašek ??Todt

Viz také domovní přihláška. Přihláška z dob, kdy Jaroslav Hašek bydlel u Josefa Lady v Dittrichově ulici je také jeho  poslední přihláškou . Tady to policejní úředník popletl a místo Lada napsal Landa. Že Lada žil na této adrese dokazuje Ladova  přihláška: 

Přepis a komentář

 Den přihlášky

Číslo domu

Jméno a příjmení

 

Hodnost neb zaměstnání

Rok narození

Vyznání náboženské

Rodiště obec domovská

31/12 1907 Dittrichgase

bei Stárek

344

II

Lada

Josef

ledig

Akad.Maler

1887   Hrusitz

bez.

Žižkov


 

Jarmila a syn Richard

Pro úplnost přidávám ještě policejní přihlášky Mayerovy rodiny, u které Jarmila Hašková se synem Richardem žili. Jarmila vyrůstala na Vinohradech v ulici Komenského 276 , dnešní Belgická, tehdy s orientačním číslem 23, dnes 20. V roce 1911 se rodina Mayerových přestěhovala  do Dejvic č.p.291, kam se také dne 29. 5. 1912  přestěhovala Jarmila s Richardem.

Přepis a komentář

Datum der erfolgten Meldung [datum přihlášení]

Haus- Nro.

[číslo domu]

Namen

[jméno]

Charakter

[povolání]

 

Geburts Jahr

[rok narození]

Geburtsort

[místo narození]

Heimatschein

[domovský list]

18/5 1880

8/6.1882

6/6 885

413 Weinberg 67 ??

276 Wbge

Mayer Josef

 

Josefa geb. Einöder

Bildhauer und

Ersatzreservist?

Gattin

1855

 

1860

 

Wostrelic

???

???

???

 
    Zdenka

Josef

Milena

Vratislav

Jarmila

Jaroslav

Vladimír

Tochter

syn

dcera

syn

dcera

syn

syn

1879 †

1881

1883

1885

1887

1889

1893

   

 

 

 

 

 


 

 

Přepis a komentář

 Den přihlášky

Číslo domu

Jméno a příjmení

 

Hodnost neb zaměstnání

Rok narození

Vyznání náboženské

Rodiště obec domovská

Dejvic

8/6 1911

291 Mayer Josef Bildhauer Stukateur

 

1855 kat Kl. Veinberge
    Josefa geb. Einoderová Gattin 1860    
    Jaroslaus

Vladimír

Jarmila

  1889

1893

1887

   

 

Přepis a komentář

 Den přihlášky

Číslo domu

Jméno a příjmení

 

Hodnost neb zaměstnání

Rok narození

Vyznání náboženské

Rodiště obec domovská

Dejvic 291 Hašková Jarmila

geb.

Mayer

????

 

1887 kat Mydlovary

bz.

Kl. Weinberge

    Richard Sohn 1912    

 

Existuje ještě domovní přihláška pro č.p. 344.II v Dittrichově ulici. Hašek zde bydlel u Josefa Lady před odchodem na frontu. Zajímavé je hlavně to, že sem je přihlášena i Jarmila  se synem, i když se již dávno s Jaroslavem rozešla a bydlela u rodičů v Dejvicích.

 

 

 
   Licence Creative Commons NAČR, AHMP