😥U čtrnácti pomocníků

 

 

V Mengerově biografickém románu "Lidský profil Jaroslava Haška" je uvedeno: ....To bylo v době, kdy mimo Humoristické Listy zásoboval Hašek i České Slovo a Právo Lidu. V obou redakcích měl řádně "zaťatý tomahawk", ale to mu nevadilo, aby nevymáhal nové zálohy. V Právu lidu psal proti národním socialistům a v Českém Slově proti sociálním demokratům. Obratně se vždycky ukryl za nějaký pseudonym a přes to, že to redaktoři obou listů věděli nebo tušili, trpěli mu to, neboť tomu věru nescházel vtip. Hašek šel dokonce tak daleko, že napsal v Českém Slově článek pod titulem "U čtrnácti pomocníků", který měl za následek, že Právo Lidu na něj ostře reagovalo jakýmsi anonymem.
Vznikla z toho polemika, která na jedné straně vyplnila nejméně čtrnáct čísel a nakonec se zjistilo, že obé psal Hašek. V článcích bušil do sebe tak, že se redaktoři báli, že z toho budou soudy, a když to prasklo, mohl do obou listů psát už jenom pod novými pseudonymy.

Pátral jsem v "Českém slově" v inervalu let 1907 -1913, ale žádný článek s titulem "U čtrnácti pomocníků" jsem neobjevil. Neobjevil jsem ani náznak nějaké polemiky, kde by byl citován tento titul. Ani v "Českém slově", ani v "Právu lidu".

Jaké asi mohlo být téma tohoto článku? Čtrnáct (svatých) pomocníků je skupina svatých, kteří se vyznačovali jako přímluvci a ochránci před neštěstím a nemocemi. Za všechny: Třeba sv. Barbora byla ochránkyně před horečkou a náhlou smrtí, sv. Erasmus protí zažívacím nemocem ...

V Praze, Ječné ulici č.p. 547 je dům "U čtrnácti pomocníku", na jeho fasádě je kovová plastika s deskou a textem: „Čtrnáct svatých pomocníků v nemocech, nebezpečích, epidemiích a válkách. Achatius, Barbora, Blažej, Cyriak, Diviš, Erasmus, Eustach, Jiljí, Jiří, Kateřina Alexandrijská, Kryštof, Markéta Antiošská, Pantaleon, Vít“.

Z našeho hlediska je však důležité, že v tomto domě bývala restaurace, kde se podle inzerce právě v "Českém slově", vedl rušný schůzovní život. Na schůzích zde řečnili odboráři obuvničtí, lakýrničtí, ale hlavně zde byla v roce 1909, v rámci doplňovacích voleb do Říšské rady, zřízena volební kancelář volebního okresu IV, pro Nové Město a Vyšehrad, "České strany národně sociální" ("České slovo" byl její tiskový orgán).

To je zatím jediná souvislost mezi svatými čtrnácti pomocníky, hospodou "U čtrnácti pomocníků" v Ječné ulici, "Českou stranou národně sociální" a "Českým slovem". Toto mohlo být úrodné pole pro Haškovu politickou satiru, ale nikde nic. V roce 1909 v "Českém slově" Haškovi nic nevyšlo. Musí tedy existovat jiné souvislosti. Pokud si to Menger celé nevymyslel.