😥Trestanec Šejba

 

 

 

 
 

Na konci vydané povídky “Vzpoura trestance Šejby” je ediční poznámka (Z knihy: “Trestanec Šejba”). Pravděpodobně opět neuskutečněný Haškův záměr. Ale, opět to ale, co když ne. Neválí se někde v archivu rukopis nebo jeho část?