😥O malíři Kubínovi

cyklus povídek

 

 

 

K názvu povídky “Životní pojišťování” připojil Jaroslav Hašek podtitul «Z cyklu “O malíři Kubínovi”». Nepodařilo se však objevit další povídky z tohoto cyklu. Pravděpodobně to byl neuskutečněný záměr. Ale co když je někde zastrčen nevydaný rukopis nebo jeho část?