Heslo:

Korpskomando

Souřadnice:

50°05'17.8"N 14°24'07.9"E

Výklad:

Korpskomando, správně má být das Korpskommando [něm.] je velitelství armádního sboru. V Praze bývalo K.u.K. 8. Korpskommando Prag, česky C.a k. velitelství 8. sboru v Praze se sídlem v Lichtenštejnském paláci na Malostranském náměstí č.p. 258. V roce 1914 patřily pod toto Korpskommando  tyto doplňovací okresy: č.11 Písek; 28 Praha; 35 Plzeň; 73 Cheb; 75 Jindřichův Hradec; 88 Beroun; 91 Č. Budějovice; 102 Benešov.

8. sbor tvořily dvě pěší divize č. 9 Praha a 19. Plzeň; 1. jízdní brigáda Praha a 8. dělostřelecká brigáda Praha. Nás zajímá hlavně pěší divize č. 9, kterou tvořily 17. a 18. pěší brigády. Součástí 17. pěší brigády byl i pěší pluk č.91, resp. jeho 2.,3. a 4. prapor. 

Zbytek českých zemí patřilo pod 9. Korpskommando v Litoměřicích, Moravu spravovalo 2. Korpskommando ve Vídni. V roce 1914 bylo na území mocnářství celkem 16. sborů, tedy i 16 korpskommand.

I-10-02
Polní kurát, který zaslechl poslední slova, pobručuje si nějaký motiv z operety, kterou by nikdo nepoznal, vztyčil se k divákům: „Kdo z vás je mrtvej, ať se přihlásí u korpskomanda během tří dnů, aby mohla být jeho mrtvola vykropena.“