Domů

По pусски

Povídky a humoresky

Jaroslav Hašek

Genealogie J. Haška

Napsali o Haškovi

Menger o Haškovi

Co se nikam nevešlo

Hospody

Švejkův zpěvníček

Švejkův slovník

Fotogalerie 1. část

Fotogalerie 2. část

Dokumenty

C. a k. armáda

Kde jsem hledal

 

MAPY

Švejkova cesta 1.část

Švejkova cesta 2.část

Hašek v Praze

Haškovy toulky

Hašek ve válce

Historická mapa Haliče

IR91 v Haliči část 1.

IR91 v Haliči část 2.

 

3  Osudy dobrého vojáka Švejka 3 
Délka cesty:0,62 km a jeho pouť po cestách první světové války na mapách Google Celková délka: 2,51 km
     
     
     
     
 

Kniha první, hlava 3.  Švejk před soudními lékaři

Začátek cestyPředchozíNásledujícíSeznam

 

K SOUDU

 

 

Část komplexu bývalých soudních budov

Podle monografie Praha, hlava království českého z roku 1901 byl Zemský soud, oddělení pro záležitosti trestní, na Karlově náměstí v komplexu budov ohraničené severní stranou Karlova náměstí a ulicemi : na západě Spálená, na východě Vodičkova  Sem odvedli Švejka z policejního ředitelství před vyšetřujícího soudce a zde byl též ve vyšetřovací vazbě až do resultátu komise lékařů.Foto [5]

VIRIBUS UNITIS, aneb SPOJENÝMI SILAMI. Za povšimnutí stojí, jak obě orlice mají nohy tímto heslem jakoby spoutané. Předpokládám, že podobná želízka měl při převozu i náš dobrý Švejk. Bůh ví co tím kreslíř myslel. Takovéto duchaplnosti byly později vojákům rozdávány při cestě na frontová jatka.

A toto byl jasný důvod, jak se k soudu a do vězení co nejrychleji dostat.

 

Čisté, útulné pokojíky zemského „co trestního soudu“ učinily na Švejka nejpříznivější dojem. Vybílené stěny, černě natřené mříže i tlustý pan Demartini, vrchní dozorce ve vyšetřovací vazbě s fialovými výložky i obrubou na erární čepici. Fialová barva je předepsána nejen zde, nýbrž i při náboženských obřadech na Popeleční středu i Veliký pátek. Hašek se pravděpodobně nechal inspirovat jménem vrchního policejního komisaře a správce I. oddělení v Budečské ulici na Vinohradech, jak praví adresář královského hlavního města pražského z roku 1907.  Více o panu Demartini,

S vězením a trestním soudem měl Jaroslav Hašek své zkušenosti:

„1. 5. 1907 se konalo shromáždění anarchistů Na Slovanech. Odpoledne táhla skupina asi čtyřiceti účastníků Ječnou ulicí a zpíval různé písně, jako Rudý prapor, Vojáci vojáci, Rudé květy atd. Inspektor stráže Herget, který šel kolem, vyzval lidi ke klidu; ti však neuposlechli. Z Karlova náměstí přispěchal strážník Šnirdl a vyzval lidi, aby se rozešli. Zatčený [Jaroslav Hašek] při tom volal: Natři ho! a v témž okamžiku dostal Šnirdl od neznámého ránu holí na hlavu...“

Tolik záznam v protokolu, který přeložil a přepsal Břetislav Hůla (strojopis je uložen v literárním fondu Zd. Ančíka v Památníku národního písemnictví). Hašek se u soudu hájil, že nevolal „Natři ho!“ ale „Spatři ho!“. Nebylo mu to nic platné. Byl odsouzen k trestu odnětí svobody na jeden měsíc. Trest si odpykal 16. 8. – 16. 9.1907 ve vězení pod věží, která byla součástí trestního soudu.  Odsud poslal Jarmile Mayerové dva veršované dopisy.

 

 
 
 
Licence Creative Commons

autor románu:Jaroslav Hašek, poznámky a mapa: Jaroslav Šerák

použity záběry z filmu "Dobrý voják Švejk" a "Poslušně hlásím ", režiser Karel Steklý