Domů

По pусски

Povídky a humoresky

Jaroslav Hašek

Genealogie J. Haška

Napsali o Haškovi

Menger o Haškovi

Co se nikam nevešlo

Hospody

Švejkův zpěvníček

Švejkův slovník

Fotogalerie 1. část

Fotogalerie 2. část

Dokumenty

C. a k. armáda

Kde jsem hledal

 

MAPY

Švejkova cesta 1.část

Švejkova cesta 2.část

Hašek v Praze

Haškovy toulky

Hašek ve válce

Historická mapa Haliče

IR91 v Haliči část 1.

IR91 v Haliči část 2.

 

17 Osudy dobrého vojáka Švejka 17
Délka cesty: 30,9 km a jeho pouť po cestách první světové války na mapách Google Celková délka: 70,30 km
     
     
     
     
 
Kniha první, hlava 11, část I. , část II. Švejk jede s polním kurátem sloužit polní mši

Začátek cestyPředchozíNásledujícíMapaSeznam

 

CESTA PRO OLTÁŘ DO VRŠOVIC

Šli do Vršovic pěšky, když polní kurát prohlásil, že se musí projít na čerstvém vzduchu, aby dostal jiné myšlénky.

 

Ve vršovickém bytě pobožného pana učitele, kterého zastihli ještě v nedbalkách, se dozvídají, že je oltář v tamním  kostele, kam ho pan učitel daroval, když poslechl vnitřní hlas. Ani zde nelze určit byt pana učitele, ale předpokládejme, že to bylo někde poblíž kostela. V té době byl ve Vršovicích jediný kostel sv. Mikuláše z roku 1374, původně gotický, dnes po barokních úpravách v roce 1704.

Kostel sv. Mikuláše v roce 1901, tedy třináct let přede dnem, kdy se zde setkal zástupce Boha civilního se zástupcem Boha erárního. Foto [5].

Vršovický kostel dnes

PRO SPORTOVNÍ POHÁR

Cestu z Vršovic již absolvovali drožkou: Polní oltář naložil Švejk šťastně do drožky, sám si sedl k drožkáři na kozlík, polní kurát dal si v drožce pohodlně nohy na trojici boží.

Na cvičišti zatím netrpělivě čekaly pochodové setniny. A čekaly dlouho. Neboť ještě jeli pro sportovní kalich k nadporučíku Witingrovi.......

....Tak dostaneme sportovní pohár od nadporučíka Witingra od 75.pluku.......

 Z uvedeného fragmentu a adresáře [109] víme, že byl 75. pluk na Hradčanech v Černínském paláci. Viz též Cesta pro peníze . Zde si zapůjčili od nadporučíka Witingra sportovní pohár. Měli to při cestě:…a potom pro monstranci, ciborium a jiné příslušnosti ke mši do břevnovského kláštera, včetně i láhve mešního vína.

BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER

MOTOLSKÉ CVIČIŠTĚ

Nikde v románu není psáno, že jeli na motolské cvičiště, ale já jsem jiné v Praze nezjistil. Vím ještě o střelnici v Kobylisích, která je od břevnovského kláštera vzdálena přes celé město a na tehdejší dobu to byl výlet na celý den (při dnešních dopravních kalamitách by ona  cesta automobilem trvala stejně jako drožkou). Také se táži, proč by Hašek směroval vše západním směrem, tedy směrem k motolskému cvičišti. O motolském cvičišti se zmiňuje autor v kapitole "Svejk v garnizoně":

Z hradčanského garnisonu vedla také cesta přes Břevnov na motolské cvičiště. Napřed šel v průvodu bodáků člověk s řetízky na rukách a za ním vůz s rakví. A na motolském cvičišti úsečný povel: „An! Feuer!“ A po všech regimentech a batalionech četli plukovní rozkaz, že zas jednoho zastřelili pro vzpouru, když narukoval a pan hejtman sekl šavlí jeho ženu, která se nemohla od muže rozloučit.

Zde také zahynul Josef Kudrna, vojín od 102. benešovského pluku.  Byl popraven pro výstrahu i na svou dobu zvláště krutým a ponižujícím způsobem dne 7. 5. 1915 :...I vlastní poprava měla mít odstrašující charakter. Na Motolské pláni nastoupili pražské pluky a 102. pluk, jemuž velel setník Cipra. 102. pluk musel projít před nastoupenými jednotkami jako ocejchovaný hanbou na své místo....[113]. Jako jediný zde má, poblíž motolské nemocnice, pomníček. Původně byl pomníček byl umístěn ve svahu nad motolskou nemocnicí, poblíž dnešní Kukulovy ulice viz mapa z roku 1938 [128]. Pomník byl odstraněn při příležitosti sbírky kovů uspořádané k narozeninám „Vůdce“ Adolfa Hitlera v noci z 20.
na 21. dubna 1940 .

 

 

 

Motolské cvičiště bylo ještě využíváno částečně i po druhé světové válce, asi do konce padesátých let 20.stol. Dnes už je zde, zaplať Bůh,  Fakultní nemocnice a na druhé straně Plzeňské ulice, golfové hřiště.

Katz se vrací se Švejkem do Karlína přibližně stejnou cestou zpět, aby vrátili vypůjčené rekvizity (vyjma mešního vína, které Švejk dorazil doma).

A několik dalších obrázků polních mší:

 
 
 
 
Licence Creative Commons

autor románu:Jaroslav Hašek, poznámky a mapa: Jaroslav Šerák

použity záběry z filmu "Dobrý voják Švejk" a "Poslušně hlásím ", režiser Karel Steklý