Domů

Román

По pусски

Povídky a humoresky

Jaroslav Hašek

Genealogie J. Haška

Napsali o Haškovi

Menger o Haškovi

Cesta Josefa Švejka

Co se nikam nevešlo

Hospody

Švejkův zpěvníček

Švejkův slovník

Fotogalerie 1. část

Fotogalerie 2. část

Dokumenty

C. a k. armáda

Kde jsem hledal

 

MAPY

Švejkova cesta 1.část

Švejkova cesta 2.část

Hašek v Praze

Haškovy toulky

Hašek ve válce

Historická mapa Haliče

IR91 v Haliči část 1.

IR91 v Haliči část 2.

 

 

 
 
 
    Milion kandidátů vstalo
 
 
Strana měla též svého básníka, jímž byl Josef Mach, který společně s Drobílkem, Langrem a Opočenským napsal pro stranu hymnu, která byla zpívána před začátkem a na konci každé schůze.
                                                        
[Václav Menger "Lidský profil Jaroslava Haška"]
Písnička se nikde v románu nevyskytuje, ale přeto k Jaroslavu Haškovi patří a bylo by neodpustitelné ji neuvést ve zpěvníku. Jedná se přeci o hymnu Strany mírného pokroku v mezích zákona. Základ je melodie anarchistické písně Milion paží v tmách se vzpjalo a upravený text napsal Josef Mach. Další hymna strany vznikla spontánně jako  kolektivní dílo zakladatelů strany, na motiv písně "Spi Havlíčku". Text se dochoval a zpívá se na melodii původní písně, kterou jsem si vypůjčil od divadla Járy da Cimrmana ze hry Lijavec.

Původní text anarchistické písně

údajně od Frání Šrámka

Hymna Strany mírného pokroku v mezích zákona

Melodie MIDI

Druhá hymna, zpívaná na melodii písně "Spi Havlíčku" 

video flv

Milion paží v tmách se vzpjalo, 
červený kohout v střechy vlít! 
Oč tisíc let nás okrádalo, 
my jdeme sobě na zpět vzít.
A v cestu sviť, krvavé nebe! 
Kdo trpíš, k nám se dej ha hoj!
A ohřát pojď se, koho zebe,
svět hoří v tmách! Nuž v boj! Nuž v boj!

Hoj, druzi v kraji, v městě, 
svou bídu v plamen vneste!
Čím kdo's byl rab, všecko spal.
Pryč s kapitálem buržoasií,
pryč s otroctvím a tyranií!
A v boj, a v boj, a v boj.
Za anarchii! *)
A v boj, a v boj, a v boj.
Za anarchii!

Až všecka kola stanou v děse,
proletář v ulici se zjev!
Pak strojů pán ať zapřáhne se,
jenž tobě pil tak dlouho krev!
A práce stůj, stůj po tu dobu,
až s rukou spadnou řetězy!
Je Revoluce na pochodu
a Revoluce zvítězí!

Hoj, druzi v kraji, v městě,
svou bídu v plamen vneste!
Čím kdo's byl rab, všecko spal.
Pryč s kapitálem buržoasií,
pryč s otroctvím a tyranií!
A v boj, a v boj, a v boj.
Za anarchii! 
A v boj, a v boj, a v boj.
Za anarchii!

My nechcem' bohů, ani pánů,
nechceme pouta státu znát!
My chceme dáti v slunka žáru
volnosti, právu navždy vzplát!
A třeba lid až dosud dřímá,
však tambor náš ho probudí!
Hle povstalec již prapor třímá
a píseň jeho bouře zní:

Hoj, druzi, kamarádi!
Přes hranice a řády
ruce si podejme zas!
My zničili jsme tyranii,
teď ušlapem i buržoasii! 
A v boj, a v boj, a v boj.
Za anarchii! 
A v boj, a v boj, a v boj.
Za anarchii!

Tož do ulic, rebelů voje!
Tož do ulic, kdo's proletář!
Dělníče, sbírej síly svoje
a vítej rudou ruskou zář!
A třeba netečné jsou davy,
to neodstraší rebela!
Teď proudy jisker žhavé lávy
již rozsévejme dokola!

Hoj, druzi v kraji, v městě, 
svou bídu v plamen vneste!
Čím kdo's byl rab, všecko spal.
Pryč s kapitálem buržoasií,
pryč s otroctvím a tyranií!
A v boj, a v boj, a v boj.
Za anarchii!
A v boj, a v boj, a v boj.
Za anarchii!

 
Milion kandidátů vstalo,
by oklamán byl dobrý lid,
by voličstvo jim hlasy dalo,
prý ochotně je chtějí vzít.
 
Ať prudký pokrok chtějí jiní,
násilím zvracet světa řád,
my pokrok mírný chceme nyní,
pan Hašek je náš kandidát!
 
ref.:
[:Voliči v tomto městě,
jen, kdo máš "svrab", zůstaň dál,
pryč s nemírnými pokrokáři,
pryč s laickými bankrotáři,
nuž v boj, nuž v boj, nuž v boj
za pokrok mírný! :]
 
Však proti nám nic nepořídí
Dyk, Kramář, Klofáč, Yvonna,
jen my jsme pokrokoví lidi,
ovšem jen v mezích zákona!
My vytrváme v každou dobu,
byť spoutali nás v řetězy,
je mírný pokrok na pochodu
a mírný pokrok zvítězí!
 
ref.:
[:Voliči v tomto městě,........:]

Spi, Havlíčku, v svém hrobečku,
podívej se na tu naši smečku,
shromážděnou v Kravíně!


Tvoje tělo v hrobě hnije,
ale duch Tvůj v naši straně žije,
ovšem v mezích zákona!


Kdybys mohl z hrobu hledět,
musel bys už o nás něco vědět,
o tom mírném pokroku!


Kdybys mohl z hrobu vstáti,
musil by ses k naší straně dáti,
ku mírnému pokroku.


Nastává nám lepší doba,
českého lva zas už chytla zloba,
ovšem v mezích zákona ...

 

*) Bolševici zpívali "Za Sovdepii", tedy "Za moc sovětů!"