Domů

Román

По pусски

Povídky a humoresky

Jaroslav Hašek

Genealogie J. Haška

Napsali o Haškovi

Menger o Haškovi

Toulavé house

Cesta Josefa Švejka

Co se nikam nevešlo

Hospody

Švejkův zpěvníček

Švejkův slovník

Fotogalerie 1. část

Fotogalerie 2. část

Dokumenty

C. a k. armáda

Kde jsem hledal

 

MAPY

Švejkova cesta 1.část

Švejkova cesta 2.část

Hašek v Praze

Haškovy toulky

Hašek ve válce

Historická mapa Haliče

IR91 v Haliči část 1.

IR91 v Haliči část 2.

 

 

 
 
 
    Lurdská píseň

Autora neznám

 
Zatímco se všichni čtyři vypravili na cestu, objevil se u kumpanie pan místní plebán a rozdával vojákům dle jich národnosti lísteček s Lourdskou písní ve všech jazycích. Měl těch písní balík, který mu zde zanechal na rozdávání procházejícím vojenským oddílům nějaký vysoký vojenský církevní hodnostář, projíždějící se zpustošenou Haličí na automobilu s nějakými děvkami.
Pátral jsem, mnoho pátral, ale nikde jsem nenašel text této písně. Takže předpokládám, že si ho Hašek nevymyslel a skutečně si tu píseň pamatoval asi z dob svého ministrování v kostele sv. Štěpána ve Štepánské ulici,  či sv.  Ignáce z Loyoly na Karlově náměstí. Proto text přebírám z románu. Tak si alespoň poslechněte melodii zvonkohry.
 

mp3

Kde v údolí ku řece hora má sklon,
všem poselství andělské zvěstuje zvon.
Ave, ave, ave, Maria! - Ave, ave, ave, Maria!


Aj, Bernardu, dívenku, nebeský duch
tam ku břehu provodí v zelený luh. - Ave!


I spatřila na skále hvězdovou zář,
v ní postavu velebnou, přesvatou tvář. - Ave!


Ji rozmile zdobí šat liliový
a prostinký světlý pás oblakový. - Ave!


A na rukou sepjatých růženec má
ta Paní a Královna přemilostná. - Ave!

 
Aj, Bernardě mění se nevinná tvář,
tvář krášlí jí podivná nadzemská zář. - Ave!


Již klečí a modlí se, Vládkyně zří,
řeč nebeskou Královna promlouvá s ní. - Ave!

 
„Věz, dítě, já bez hříchu počala jsem,
já ochranou přemocnou chci býti všem! - Ave!


Sem v průvodech putuj můj nábožný lid!
Mně vzdávej jen poctu a hledej svůj klid. - Ave!


Buď svědkem zde národům z mramoru chrám,
že na tomto místě já stánek svůj mám. - Ave!

 
Ten pramen však, který se rozproudil zde,
tenť lásky mé zárukou k sobě vás zve.“ - Ave!


Ó sláva ti, údolí přemilostné,
to obydlí Matičky přeradostné. - Ave!

 
Tam ve skále zázračná jeskyně Tvá,
ráj dalas nám, Královno Dobrotivá. - Ave!

 
Co nastal ten přeslavný, radostný den,
ctí Tebe tam průvody mužův i žen. - Ave!


Ty chtělas mít zástupy ctitelů svých,
viz také nás, prosících za časů zlých. - Ave!


Ó hvězdo Ty spasná, Ty před námi choď,
Ty ke trůnu božímu věrné nás voď! - Ave!


Ó přesvatá Panno, Ty v lásce nás měj
a mateřskou milost svou dítkám svým dej!