Toulavé house
Radko Pytlík
Obsah
Hrob
Domek č.185 
Poslední výlet
Chlapec  
Slovensko
Balkánské dobrodružství
Před výletem do Bavor
Mladé směry
Misionářská pouť
Přímá akce
Vpád barbara
Makedonský vévoda Klimeš
Dvé matek už mi nevěří...
Ze Světa zvířat do Českého slova a naopak
Politická karikatura a karikatura politiky
Bohéma a hospody
Psychiatrická záhada
Pitomec u kumpanie
Strana mírného pokroku jde do voleb
Nová hvězda: Kabaret
Pražské dada  
Můj přítel Hanuška  
Sarajevo
Malá procházka do dějin
České vojsko  
Blbým synem německého kolonisty z Turkestánu
Rudá Evropa
Návrat
Nápad
U Invalda