Scéna  první  druhá  třetí  čtvrtá  pátá  šestá  sedmá  osmá  devátá  desátá  jedenáctá  dvanáctá  třináctá  čtrnáctá

 

Poznámky

 

Z Karlína do Bratislavy parníkem Lanna 8 za 365 dní

Veliká výpravná féerie o XIV obrazech

Napsali E. E. Kisch, Jaroslav Hašek, E. A. Longen

OSOBY a OBSAZENÍ

ŘEDITEL státního dopravního ústavu (Bartoš /tužkou škrtnuto a opraveno na Jelenský/) | SEKRETÁŘKA (Slavjanská /tužkou Jelenská/) | PÍSAŘKA (Smolíková) | Zpravodaj a redaktor KUMES (Rovenský /tužkou Sedláček/) | Kapitán STRUHA (Zora /tužkou Noll/) | JEHO ŽENA (Nollová) | Topič MIKULÁŠEK (Noll /tužkou Vlasta [Burian]/) | Hostinský RAMPA od Zlaté lodě  (Fiala /tužkou Richter/) | Zřízenec zdymadel VANĚK (Kolín) | BABIČKA z Mělníka (Slavjanská) | REVIDENT saské finanční stráže Hans (Jindra) | Konzulární úředník RACUCHA V Hamburku  (Špaček) | FRITZI v kabaretu (Smolíková) | JOHANNA u Blaue Spinne (Vannerová) | ČÍŠNÍK v Hamburku (Kabourek) | KAPELNÍK v kabaretu u Blaue Spinne v Hamburku (Fiala) | Bretoňský námořník IVES (Bartoš) | HOLANDSKÝ PODDŮSTOJNÍK holandské pevnosti (Kolín) | HOLANDSKÝ VOJÁK Hertogenbosch (Kabourek) | LANDA hráč A. K. F. Sparty (Jindra) | KAIFÁŠ hráč A. K. F (Fiala) .

 

PRVNÍ SCÉNA

V kanceláři ředitelství dopravního ústavu.

 

SEKRETÁŘKA

(přehrabuje spisy)

 

PÍSAŘKA

(pojídá bonbóny.)


KUMES (vstoupí)
Má úcta. Pan ředitel se dosud nevrátil?


PÍSAŘKA
Vězí asi někde v liftu. Včera uvázl na tři hodiny s liftem mezi třetím a čtvrtým
patrem, mezi podatelnou a výpravnou.


SEKRETÁŘKA  (posuněk k písařce)
Nebavte se, slečno, a opište si raději stenografický diktát, abyste to mohla pak
vyklepat na stroji.
(Ke Kumesovi) Račte si přát?


KUMES
Mám cosi důležitého projednat s panem ředitelem.


SEKRETÁŘKA

Mohla bych zvědět, o co běží?

 

KUMES
To, dovolte, slečno, je nadmíru choulostivé a důvěrné hehe - -
 

PÍSAŘKA (k sekretářce)
Máte ráda choulostivé věci?
 

ŘEDITEL (vstoupí, zpravodaje si ani nevšimne - k sekretářce)
Slečno sekretářko, dostali jsme znamenitý nos ze správní rady našeho dopravního ústavu. Měli jsme již před měsícem dopravit vlečný parník Lanna 8 z karlínského přístavu do Bratislavy, a teprve dnes jsem si vzpomněl. To je opravdu k zbláznění. Parník už měl býti před měsícem v Bratislavi. Už moh dávno tahat vory až do Cařihradu. Vývozní společnost Orient bombarduje denně - jak ze spisů se dozvíte - naši správní radu. (Rozčiluje se.) Bombarduje oddělení pro zahraniční obchod. Možná, že ti vrtáci z Orientu nás dají naposledy do novin - a máme po reputaci. (Vyjede si na zpravodaje.) A co vy si přejete?


KUMES (polekán)
Dovolte, abych se představil. Já jsem Kumes, redaktor a zpravodaj nově založeného největšího a nejrozšířenějšího listu Denní pochodeň. Bylo mně přikázáno informovati se u vás o poměrech v dopravním ústavě. Doufám, že mi poskytnete kratičký interview.


ŘEDITEL
Jsem vám k službám, posadte se, prosím.

 

KUMES (vytáhne z kapsy papír a tužku – sedne)
Račte mně laskavě říct, jaký vlastně je účel vašeho dopravního ústavu?


ŘEDITEL
To je zcela jednoduché. Dopravovat. Dopravovat osoby, dopravovat zboží, zkrátka dopravovat všecko možné ve státním měřítku. Proto je to dopravní ústav. Chápete to?


KUMES
Já to chápu, ale je mně to dosud nejasné. Prosil bych o jedno kupříkladu -


ŘEDITEL
Tak kupříkladu, pane redaktore, slyšel jste zde rozhovor o parníčku Lanna 8. To  je malý vléčný parníček, takový krcálek, rozumíte? Potom je v Bratislavi vývozní společnost Orient. Chápete to? Ta vývozní společnost Orient má v Bratislavi nový obchodní přístav, doky a skladiště, rozumíte? Má nákladní lodě a ráda by vyvážela, ale nemá parník, který by tyto lodě táhl, chápete to? A poněvadž máme všechny dopravní prostředky v rukách, my jim takový parníček z karlínského přístavu pošleme, rozumíte?


KUMES
Rozumím, rozumím, ale dovolte mně -


ŘEDITEL
Já vám to hned vysvětlím. Zde se jedná o rychlost. O tom se ihned přesvědčíte. Slečno sekretářko, pište. (Diktuje.) Kapitánu Struhovi na parniku Lanna 8. Karlinský přístav. Dopravní ústav dává vám tímto rozkaz dopravit okamžitě, bezodkladně a s největší rychlosti z karlínského přístavu vašemu velitelství svěřený parníček Lanna 8 do obchodního přístavu exportní společnosti Orient v Bratislavi. (Ke Kumesovi.) Tak vidíte, teď se tady na tom podepíšu, slečna zanese číslo, dá se to do obálky, pak se to dá sluhovi a už to běží. Chápete, rozumíte? (Podpisuje, vrátí slečně, která zanáší číslo a dává dopis do obálky.)


KUMES
Chápu a rozumím úplně - hm-hm-, ale dovolte, jak ten parníček dopravíte do Bratislavy?


ŘEDITEL
To je věcí kapitána Struhy. My zde dali jenom rozkaz, a on ho vyplní. Jak se to udělá, to je jeho věcí. Přece uznáte, že se nebudu starat o takovou maličkost, jako je dopravovat parníček z Karlína do Bratislavy. Kapitán Struha je za to zodpovědný. Je to jeden z našich nejlepších kapitánů. Když ještě bylo nebezpečí za války, že by mohli použíti parníčku k válečným výkonům, potopil ho i s mužstvem, kde se vlévá Botič do Vltavy. Chápete jeho pohotovost, duševní rozvahu a inteligenci?


KUMES
Opravdu, jsem nadšen takovým kapitánem. Dosud jsem se neseznámil se žádným námořním kapitánem.


ŘEDITEL
Hm, jestli se s ním chcete seznámit a psáti o něm, bezevšeho navštivte ho prostě na parníčku Lanna 8 v karlínském přístavu.


KUMES (zapisuje si adresu)
Jsem vám nesmírně povděčen za vaše obsáhlé informace. Račte si představit tu senzaci, až budou čtenáři Denní pochodně číst zprávu dopravního ústavu, který dopravuje dopravu.


ŘEDITEL
My dopravujeme všechno, všechno. V parlamentě má prý býti již nějaká předloha, týkající se dokonce zestátnění našeho ústavu a přeměnění jeho na zvláštní ministerstvo dopravy, přepravy a vývozu, takzvané ministerstvo -


KUMES
- špeditérství.


ŘEDITEL
Ano, špeditérství.


KUMES
To nám ještě scházelo. (Telefon zvoní.)


PÍSAŘKA (chopí se sluchátka)
Haló, haló. Ano, zde dopravní ústav, sekretariát. Pane řediteli, prosím k telefonu. Přeje si s vámi mluviti prezident správní rady.


ŘEDITEL (ke Kumesovi)
Promiňte. (Vezme sluchátko.) U telefonu, pane prezidente, ale ano, ano, dobře jsem se dostal domů včera. Ano, ano, bylo to až příliš veselé. Něco úředního? Poslouchám, poslouchám. Ihned odpovím Orientu telegraficky, aby si přestali konečně stěžovat. Zařídil jsem vše potřebné, aby parníček už jednou měli v Bratislavi. Snad se správní rada Orientu nezblázní. Poklona! (Položí sluchátko, ke Kumesovi.) Zas intervence stran parníku Lanna 8. (K sekretářce.) Pošlete, slečno, ihned tento telegram: Bratislava, exportní společnost Orient. Parník Lanna 8 na cestě. Dobu převzetí oznamte telegraficky. Kapitána Struhu pošlete obratem zpět. Dopravní ústav. (Ke Kumesovi slavnostně.) Vidíte, tak to u nás chodí. Rychle, přesně a dokonce dokonale. Kdyby ve všech státních úřadech panoval takový pořádek jako u nás, mohli bychom si gratulovat.


KUMES (píše)
Kdyby ve všech státních úřadech panoval takový pořádek jako u nás, mohli bychom si gratulovat. (Telefon zvoní do řeči.)


SEKRETÁŘKA (poslouchala)
Pane řediteli, už nám zase někdo nadává. Pan Vondrák, obchodník z Čáslavi, že prý už tři týdny čeká na zboží.


ŘEDITEL
Ať nám vleze na záda. Kde je Praha a kde je Čáslav!


KUMES
To je dálka, pane řediteli.

 


----OPONA----

 


DRUHÁ SCÉNA

Hostinec U zlaté lodě.


Ze stropu visí loďka, hračka.


MIKULÁŠEK (sedí za stolem opilý)
Pane Rampadada, dejte mně štamprdli.


RAMPA (směje se)
Chacha - pane Mikulášek, to je dneska těžký, nalejvat na dluh.


MIKULÁŠEK
Ale pane Rampa, proboha jich prosím, jaký řeči pořád. Zůstal jsem vám někdy něco dlužen, abych to byl nezaplatil? Už sem chodím deset let, vod tý doby, co stojíme s parníkem Lanna 8 v Karlíně. Vožral jsem se někdy tady u vás? Nevožral. Dostal jsem někdy přes držku? Dostal. Dělal jsem vám tady někdy vostudu? Nedělal. Zeptejte se hostů, co jsou tady v lokále. Hosté, máte někdo něco proti mne? - Žádný protest, no tak -


RAMPA
Voni dnes zas nějak mluvějí z cesty - jako obyčejně - chacha.


MIKULÁŠEK
Ale to jsou hlouposti, pane Rampa. Já jsem uvědomělý člověk. Tak mně ještě tu
štamprdli daji. Tady to je, no, nalejou mně to.


RAMPA
Nemáš-li peněz - do hospody nelez.


MIKULÁŠEK
Jako bych tady neseděl vod rána, vždyť jsem se tu abonoval - předplatil jsem se a pomaloučku jsem to propil. (Po chvíli pro sebe.) Ten vůz se zastavil na rohu a z něho vystoupila Dobromila Rettigová a pak jeli dál.


RAMPA
Chacha, už zase mají to delirium tremens? Kdypak začnou něco dělat?


MIKULÁŠEK
Co mám dělat, když je všecko hotový? Už přes rok jsme furt v přístavu. Jednou denně zapálím si pod kotlem a pak to zase nechám vyhasnout. No jo, kdyby přišel nějakej rozkaz, tak musí bejt v kotli pára.


KUMES (ostejchavě vstoupil)
Jsem tady dobře u Zlatý lodě?


RAMPA
Chacha! - Vždyť to mají venku na štítě - jako vrata.


MIKULÁŠEK (pro sebe)
Odešel za roh a zase se obrátil. Kdyby byl dal do toho trošku fernajzu, tak by to bylo lepší.


KUMES (tiše a ostýchavě se směje s Rampou)
Nechodí sem pan kapitán Struha z parníku Lanna 8?


RAMPA
Pan kapitán, jo, jo, každý den tady bejvá, jo, tady je pan Mikulášek z parníku. Mám nalejt něco vašnosti?


KUMES
Děkuji, mně postačí úplně lahev sodové vody. (K Mikuláškovi.) Dovolite, abych si přisedl? Jsem redaktorem nejrozšířenějšího listu Denní pochodeň, zpravodaj Kumes. Prosím, vy račte být z parníku Lanna 8?


MIKULÁŠEK
Řekněte mu, prosím vás, ať mně něco naleje.


KUMES
Nalejte něco panu Mikuláškovi, dobrou slivovici. (Důvěrně k Mikuláškovi.) Tak Mikulášku, copak děláme (plácá ho po zádech.) Co dělají plavby? Vanou vám příznivé větry?


RAMPA
Vo to není nouze, tady pan Mikulášek když se dožere, tak nám s těma větrama vzbouří celou hospodu.


KUMES (k Mikuláškovi)
Umíte plovat?


RAMPA (dá slivovici Mikuláškovi)
Plavat, ten už se naplaval, takhle v kořalce - chacha -


MIKULÁŠEK
To jsou hlouposti, pane Rampa. Já jsem uznanej člověk, inteligentní, dvacet pět let jsem na vodě. Jeli jsme jednou do Tausiga nad Labem [do Ústí nad Labem], panečku, to byla plavba. Vypili jsme tenkrát sud kořalky franzcovky. Vy pijete vodu?


KUMES
Ne - nesmím. Jsem členem sdružení abstinentů pana profesora Housky.


RAMPA
Taky byl tady jeden takovej. A taky byl samej profesor Houska, a tak to vydržel až do půlnoci, a pak začal chlastat. A nakonec tady vostal spát vožralej na lavici. Ráno nechal nám tady plakát proti alkoholu a všecko co sněd a vypil.


MIKULÁŠEK
To je pravda. Já už utratil víc peněz za svýho života.


KUMES (dívá se na hodinky)
Ano, ano, tak chodívá sem určitě pan kapitán Struha -


RAMPA
Jsou bez starosti, on přijde. To je jeden z mých nejstarších každodenních hostů.


STRUHA (vstoupí. Je oblečen v ošumělý kapitánský úbor s čepicí bez port.)


RAMPA
Řeč o vlku a pan Struha za humnama. Tak panu kapitánovi přineseme jeden pěknej grog - námořnickej grog.


MIKULÁŠEK (Štouchne do Kumese)
Tady je starej Struha. - Struho, hledá tě tady někdo. Tadyhle.


STRUHA (se ohlédne)
Dobře. (K Rampovi.) Pane Rampa, ať ten grog není zas jen taková vodička bez rumu jako posledně. Víte dobře, jak si to přeju; půl litru vína, půl litru rumu a hodně pepře. Člověk je pořád na tej vodě.


RAMPA
- jako na vodě - chacha. (Odejde poručit, aby se grog uvařil.)


KUMES (vstal a uctivě se blíží ke Struhovi)
Dovolte, pane kapitáne, buďte ujištěn, že mohu sám sobě gratulovati, maje příležitost seznámit se s vámi, pane kapitáne.


STRUHA (ke Kumesovi, jedva naň pohlédne)
Dobře, dobře. (K Mikuláškovi.) Máš dost uhlí? Máš lopatky v pořádku? Máš kotel v pořádku?


MIKULÁŠEK
Tak co se stalo? To se divím - celej rok se mě nikdo na nic nezeptá - a najednou - jestli mám kotel v pořádku. Mám. Co bych neměl? Kotel. No jo, před rokem jsme z něj dali vysekat kámen. Jo. A vody máme taky dost. Všeho dost - bez starosti.


KUMES (vytáhl notes a znamená si rozmluvu.)


STRUHA
A kdy myslíš, že můžeš pod kotlem zatopit a uvést všechno do pořádku? Máš lodní šroub namazanej?


MIKULÁŠEK
Já nejsem namazanej - ale jinak mám všecko v pořádku. Přece mě znáš už leta. Když se něco řeklo, tak to dycky bylo, nebo nebylo. A teď si najednou na mě zasedneš. (Plačky.) Kvůli nějakejm hloupostem. Dyť je to hloupost.


STRUHA
Vždyť je to hloupost - podívej se. (Vytahuje psaní.) Před hodinkou jsem tu volovinu dostal. (Sedne si k němu a ukazuje list.) Tady to máš, tu pitominu. - Zatracený hovada! No přečti si to.


MIKULÁŠEK
Mně to skáče před vočima - co bych čet nějakou pitominu a hovadinu. (Pro sebe.) Jednou, když jsme byli támhle na mostě a potom – a potom to všechno padlo dolů. Copak už nevstanete?


STRUHA (zatím si četl znova a rozčílil se zuřivě)
Kruci, ty volové! Dopravit okamžitě, bezodkladně a s největší rychlostí. (Přeruší čtení.) Hm -


KUMES (radostně použije příležitosti, aby vplul do rozmluvy)
S největší rychlostí z karlínského přístavu vašemu velitelství svěřený parník Lanna 8 dopravit do obchodního přístavu exportní společnosti Orient v Bratislavi.


STRUHA (vstane)
Vy jste to četl? Vy jste od dopravního ústavu? (Odplivne.) Tak řekněte těm pánům, že to dokážu - že to dokážu, ale v mejch vočích že je to hrozná kravina.


MIKULÁŠEK
No jo - to je všechno hloupost. - Támhle v Kobylisich zajeli do uzenářskýho krámu s motocyklem.


RAMPA (nese grog ve sklenici)
Tak jsem to uvařil, až to hoří - chacha.


KUMES
Pane kapitáne, jsem redaktor Denní pochodně, zpravodaj Kumes, a mám zjistiti, jak dopravite parníček Lanna 8 z Prahy do Bratislavy. Zároveň mám však odevzdati od správní rady našeho listu Denní pochodeň tento dopis.


STRUHA (k Mikuláškovi)
Čti to!


MIKULÁŠEK
To nečtu, to je anonymní.


STRUHA (ke Kumesovi)
Tak to čtou voni.


KUMES (čte)
Panu kapitánu Struhovi na parníku Lanna 8. Ctěný pane kapitáne. Posíláme k vám našeho zpravodaje pana Kumesa, pověřujeme ho prozkoumati poměry vašeho dopravního ústavu. A poněvadž jde o zájem celku, prosíme vás, abyste přijal pana redaktora Kumesa za společníka při dopravě parníku Lanna 8 do Bratislavy. Současně dovolujeme si vám oznámiti, že veškeré útraty spojené s dopravou hradí vydavatelstvo našeho časopisu. Pan Kumes je povinen denně oznamovati nám průběh dopravy.Žádáme vás zdvořile, aby zprávy pana Kumesa byly potvrzeny vaším ctěným podpisem. S veškerou úctou: Správní rada Denní pochodně. P. S. Přiložen šek na banku Bohemii.


MIKULÁŠEK
Jo - tam dole u nás je domovnice, její muž je taky v jedný bance.


RAMPA
V Bratislavi, tam jsou holčičky, pozor na ty holčičky.


STRUHA (ke Kumesovil)
Nedá se nic dělat, jedeme. Rozloučím se jen s manželkou, vytáhneme kotvy. - Jakáž pomoc. Mikulášku, zatop pod kotlem, namaž lodní šroub. Přesně v šest hodin dvacet minut vyplujeme.


KUMES
Račte mně dovolit malou otázku. Velice by mě předem interesovalo, jak se vlastně dostanete parníkem z Karlína do Bratislavy?


STRUHA
Po Vltavě, pane redaktore, (zdůrazňuje) po Vltavě, vy vole.


MIKULÁŠEK
Jo, po Vltavě, voni vole.


----OPONA----

 

 

TŘETÍ SCÉNA

V karlínském přístavě u parníčku Lanna 8.


Parníček zakotven u nábřeží, z něhož jde prkno na palubu.
KUMES (chodí po nábřeží, tj. před parníčkem, na první polovině jeviště.)
MIKULÁŠEK (po chvíli vystrčí hlavu na palubě)
Jo, jo, to se do Bratislavy vypotíme. Tak jsem tam zafajroval pod kotlem,
až se ze mě všecka kořalka vypařila. Jako bych vod narození pil jen samou
sodovku.
Pane redaktore, mohli by taky dojít pro kořalku, když už jedou s sebou.
KUMES
Milý příteli - býti topičem je velice zodpovědné zaměstnání. Což kdybyste se
opil - a sed náhodou na záklopku - pára nemůže unikat - výbuch, katastrofa. -
- Zohavené mrtvoly.
MIKULÁŠEK
To bychom ovšem byli v glozetu, pane redaktore. Ale tohleto je takovej krcálek,
že to ani žádnou záklopku nemá. A pak, co bych si sedal na horkej kotel,
dyť bych si popálil roštěnou. Je tady ale hic, abych eště přiložil -
KUMES (hledí na hodinky)
Už aby tady byl pan kapitán, abychom nezmeškali.
MIKULÁŠEK
Vo to nemaj žádnou starost. Když jsme se celej rok odtud z tohohle místa
ani vo jeden metr nehnuli, tak nám přece nebude záležet na nějaký tý minutě. -
Hergot! (Dívá se dolů pod palubu.) Že mně to zas zhaslo? Na mou duši.
Musím tu vodu vypumpovat. Furt nám sem teče, furt nám voda leze
až k roštům. Nemají šnuptychl, abych zacpal tu díru?
KUMES (chodí)
Ježíšmarjá, to je pěknej parník. Já jsem si to představoval docela jinak.
Musím si poznamenat (vytáhne notes a píše), že jsem si to docela jinak
představoval.
STRUHA (Struha a jeho žena přicházejí; Struha nese velkou knihu, v každé
kapse láhev kořalky.)

STRUHOVÁ
Řekla jsem ti, že si máš vzít teplý prádlo, a místo toho jsi si vzal atlas Evropy.
Já jsem z toho celá blbá, kam vlastně jedeš.
STRUHA
Já nevím vlastně, kam mám ject. Řekli mně, jedou do Bratislavy, tak jedu.
A to mě zas neznáš! Když jsem jel tenkrát před lety do Mělníka, takys začala
kušnit, a vrátil jsem se živ a zdráv. (Je podnapilý.) A nebyl jsem tenkrát
vožralej. Ty si o mně vůbec nic nemysli, já mám s sebou redaktory - pořádný
lidi, kteří vůbec nic nepijou.
STRUHOVÁ
Mlč, ty mě jen obelháváš, já jsem slabá žena, jemné stvoření, a ty se mi
vožereš, že tě nakopnu, ty nestydo, až ti urazím hnáty..
STRUHA
Ale vždyť nic nepiju.
STRUHOVÁ
Mlč! Já tě znám dobře. Před patnácti lety vodjels do Mělníka a vrátil ses tak
vožralej, že tě ani naše nebožka čuba nemohla poznat. Ale teď se styď!
Máš děti, máš ženu. Já jsem u tebe ňáká flundra?
STRUHA
To zas prr! O mně si řekni, co chceš, ale mou ženu neurážej.
STRUHOVÁ
Najednou si vzpomene po roce, že jede do Bratislavy. Myslíš, že ti to věřím?
Takhle v Selci se bavit s holkama, to dovedeš.
KUMES
Milostivá paní, slyšel jsem určité poznámky, ale buďte ubezpečena, že se jedná
o ohromné věci. Rukulíbám, milostpaní. (Políbí jí ruku.)
MIKULÁŠEK (se objevil)
Tak jedem nebo ne?
STRUHA
Jedem! Počkej ještě chvilku, než se rozloučím.
KUMES (jde na palubu.)
MIKULÁŠEK (opět se vynořil)
Už jsme se o půl hodiny opozdili. Mám přiložit?
STRURA
Přilož!
MIKULÁŠEK
Mně to zhaslo, půjč mi sirky.
STRUHA (se loučí)
Tak sbohem, Mary, v nejbližších dnech se uvidíme. Do Bratislavy je od Prahy
strašně blízko. (Líbá ji.) Poslyš, nezapomeneš na jednu věc? Ty už víš co!
STRUHOVÁ (pláče)
Nevím, já nevím. Tak co víš?
STRUHA
Já to taky nevím.
MIKULÁŠEK
Sbohem. (Zpívá.) Sbohem nám dává naše krásná otčina...
STRUHA (vstupuje na lod a křičí dolů)
Neřvi, Mikulášku, vždyť víš, že se loučím se svou manželkou.
KUMES (volá)
Rukulíbám, milostpaní - račte odpustit.
STRUHOVÁ
Panenko Maria - vy rošťáci, flamendři. -
STRUHA a MIKULÁŠEK (zpívají)
Vzhůru plavci na palubu...


 

----OPONA----

 

ČTVRTÁ SCÉNA


Na parníčku Lanna B.


MIKULÁŠEK (sedí u komínu. Pije z láhve)
Nepouštěj se bez vesla na moře.


KUMES (píše.)


STRUHA (listuje si knihu.)


KUMES (diktuje si telegram)
Redakci Denní pochodně. Referát číslo 1.
Doprava parníku Lanna 8 z Karlína do Bratislavy: Přesně v sedm hodin dle určitého propracovaného plánu kapitána Struhy vytáhli jsme kotvy a dostali se na šírou vodu. Četné obecenstvo dostavivši se
na nábře ží, aby se rozloučilo s naší výpravou, propuklo v nepopsatelný jásot za zpěvu státní hymny! Posádka lodi je ve velmi dobré náladě. Z osob, přičinivších se o zdar odplutí, dlužno jmenovati mimo kapitána Struhy topiče Mikuláška, který svou bodrostí a obezřetelností překonává všechny obtíže plavby. Parník Lanna 8 patří k nejstarším parníkům a jest budován přesně podle modelu parníku Resslova, který se nalézá ve městském muzeum! Pohoda jest překrásná, úplné bezvětří, hladina vody mírně zvlněna, bezoblačné nebe. Magnetická střelka ukazuje na prudké bouře v nejbližších hodinách.
Náš referent Kumes, který jest nervus rerum [hlavní věc, hybná páka] celé výpravy, cítí se úplně svěží. V příštím referátě přineseme další senzační podrobnosti o směru dopravy. Naší nejbližší stanicí - (přeruší se) - (k Struhovi). Pane kapitáne, dovolte, kterápak je naše nejbližší stanice. -


STRUHA
Dyť to právě hledám v atlasu. (Zoufale listuje.) Ježíšmarjá - kdepak jsou tady mapy v tom atlasu?


MIKULÁŠEK
Kam jedeme! Kam jedem! Dolů po Vltavě s proudem. K Tróji!


KUMES
Děkuji vám. (Píše.) Naší nejbližší stanicí je starobylý přístav Trója. Kolik vzpomínek z historie. Paris a Helena! Již vítá nás roztomilý zámeček ve starém gotickém slohu - stráně na vinicích, kde lesy šumí po skalinách - v sadě skví se zjara květ - zemský ráj to napohled - s veškerou úctou Kumes. (Přestal psát a podal list Mikuláškovi.) Tento telegram, pane Mikulášku,
mně podáte jako pilný telegram na nejbližší poště. Zde je padesát korun.


MIKULÁŠEK
Takový věci já nerad dělám cizejm lidem. Ale poněvadž voni nejsou cizej - voni sou náš člověk, tak vám to k vůli udělám.


KUMES
Ale, pane Mikulášku, račte odpustit – mohu se na to spolehnout?


MIKULÁŠEK
U mě jedno slovo jako tisíc - u mě je všechno jistý. Já s nejistejma věcma neměl nikdy vůbec co dělat! To sou bez starosti - že to dojde. Došly jiný věci. - (Podívá se do své láhve.) Hergot, tady to viděj - už mám zas prázdnou flašku.


STRUHA
Tohle je divnej atlas. - Samý ňáký povídání – samý kecání a mapa žádná! Co tady má co dělat v atlasu obrázek svatého Cyrila a Metoděje! Ježíšmarjá! Dyť je tady taky svatá Ludmila - a svatý Vavřinec na voleji! Prokristapána - co je to s tím atlasem? Přece nejsem vožralej - tady trhaj svatý Kateřině zuby -


MIKULÁŠEK (Sťouchá Kumesa)
Tady to mají - už ho to chytlo. - Když já měl taky delirium tremens - tak já místo svatejch viděl samý policajty, cenzuru – četníky - myši a ministry -


KUMES (dělá si poznámku)
Teď si musím udělat pěknou poznámku: Šílenec na palubě. (K Struhovi.) Pane kapitáne, račte mně dovolit na chvilku váš atlas!


STRUHA (podává mu knihu)
Ani vy tam nic nenajdete.


KUMES (obrátí titulní list, podívá se na hřbet vazby)
Pane kapitáne, když naši exulanti odebírali se do ciziny - brali s sebou Bibli králickou - a vy, pane kapitáne, jste vzal po vzoru našich předků místo atlasu Životy a utrpení svatých Páně!


MIKULÁŠEK (vzal mu knihu, otevřel v polovině a čte opilým hlasem)
A tak svatý Theodosius, ukrutnými pohany jsa na kůl naražen, zvolal: „To sem rád, velký Bože Spasiteli!“

 


 

----OPONA----


PÁTÁ SCÉNA

Ve zdymadle.


VŠICHNI TŘI (sedí vedle sebe a kouří z dýmek. Chvíli pauza. Dívají se melancholicky a odplivují na všechny světové strany. Takzvané nosni flusy.)


STRUHA (podívá se na hodinky. Přeruší mlčení)
Schází ještě osm minut a sedíme zde ve zdymadle čtyřicet osm hodin.


OSTATNÍ (vzdychnou a odplivnou zuřivě.)


MIKULÁŠEK
Já už odedávna žádným zdymadlům nevěřil. K čemu ňáky zdejmadla? Darmo nás to zdrželo v plavbě -


OSTATNÍ (odplivnou)
KUMES (dívá se na hodinky)
Pane kapitáne, vám jdou hodinky špatně - neschází do čtyřiceti osmi hodin žádná minuta – naopak - . Jsme zde ve zdymadle čtyřicet osm hodin patnáct minut.


VANĚK (přichází a nese lahve a jídlo. Ke Struhovi)
V celejch Libšicích jsem nemoh sehnat koňak. - Tak jsem šel do Klecan, a tam taky nic. - Tak jsem vám přines rum z Malejch Klecánek. Potom vás dává pozdravovat pan přednosta zdymadel, že to asi dneska ještě nepůjde. - Von ten pacholek mechanik ještě se nevrátil z posvícení v Kralupech. Už je tam přes tejden. (Vystoupil na parník.) Z těch peněz, co jste mně dali - tak jsem taky zaplatil poplatek za ten váš pobyt tady ve zdymadlech, takže vám nenesu nic nazpátek. - Pan přednosta vám to účtoval podle sazby na nákladní lodě - a taky vás prosí, abyste se laskavě podepsali do pamětní knížky. (Podá jim knížku.)


MIKULÁŠEK
Můžou říct panu přednostovi, že jsme tady byli docela spokojený. - Máme tady všeho dost, máme tady co pít - a jíst taky - (Lekne se.) Ježíšmarjá. - Aby se mně ta cikánská pečínka nepřipálila - z toho psa, co k nám v noci vlez omylem na palubu. Peču si ho dole pod kotlem v popelu. - A tlustej byl, potvora - (Zaleze dolů.)


STRUHA
Poslyšte, pane redaktore, napíšou do týdle knížky panu přednostovi něco na památku. Třebas ňákej veršíček. Já nerad skládám takový věci. (Dá Kumesovi knížku.)


KUMES (skládá verše)
Hm – pouhý – dlouhý! Sen - ven! Den! Beze změn -


MIKULÁŠEK (řve zezdola zoufale.)
Připálil se! Všechno psi sádlo vyteklo do popela!


KUMES
Hm, hm - Psát příležitostné verše. - To je maličkost -
(Píše). Jsme v zdymadlech již třetí den - po pravé straně máme Klecany, na levém břehu Libšice. Se srdečným pozdravem posádka parníku Lanna 8.


STRUHA
To jste zveršoval moc pěkně. To je opravdu pořádná báseň - jedna radost.


VANĚK
Mně by se tady u vás taky líbilo. Jenom se mně zdá, že je to tady trochu jednotvárný - pořád jedno a to samý. - Ještě máte štěstí, že vejš po vodě už nepřijdete na žádný zdymadla. -


MIKULÁŠEK (Vyleze ven. Utírá si hubu.)
Já dycky říkám, že ze psa je nejlepší ledvina. - Ostatní se všecko připálilo - a přece ten popel nebyl tolik žíznivej - ale to dělá ten papír, ve kterým pečeně byla zabalená. Rozhodně se na to ten Život a utrpení svatejch Páně nehodí. Nejlepší jsou noviny. A mně pořád něco říkalo, nebal toho psa do namočenýho svatýho Augustina - uškvaří se ti to. (Ke zřízenci.) Jednou jsem pek kočku v Národních listech, v zábavnej příloze - ale to byla pochoutka! Ta se jen rozsypala. (Podává láhev.) Tak, abychom se napili!


VANĚK
Mám z toho strach, aby to se mnou nedopadlo zas jako včera - šel jsem od vás až ve dvanáct hodin v noci a moje stará racajda mne nechtěla ani domů pustit. (Napije se.) A ten kravál! Abych prej si zůstal spát ve zdejmadle na vratech, když prej se nemůžu votáď nikdy vypravit. (Napije se zase.) Není prej ani jeden den, abych se ve zdejmadle nevožral. To prej tak vypadá, jako by ve Vltavě netekla voda, ale samej rum. - No dyť vona to není taky žádná přijemná služba! Kdyby tady alespoň člověk něco dělal, ale vono mně to dycky připadá - jako když si děti stavějí rybníčky. (Pije.)


STRUHA
To máte pravdu. Mně tydle nový vymoženosti nijak neimponujou. To mě nehne, co si nějakej inžinýr vymyslí. Já jsem čet o Panamským průplavu, ale to byl pěknej škandál - pěkná Panama. Ještě todle k nám zavádět! (Pije.)


KUMES (píše).


OSTATNÍ (kouří a popíjí).


KUMES (diktuje si a píše).
Redakci Denní pochodni.
Referát číslo 2.
Doprava parníku Lanna 8 z Karlína do Bratislavy. Jak jsme již čtenářstvo ve svém prvém referátu seznámili, nejbližší stanicí naší byla Trója, odkud pokračovali jsme v další plavbě, držíce se přesně koryta řeky lemované po obou stranách břehy a četným obyvatelstvem, které s neobyčejnými sympatiemi sledovalo nás, dokud jsme nezmizeli na obzoru. Na palubě vše zdrávo. Nedaleko Kralup proděláváme karanténu (pomlčka) - už plných čtyřicet osm hodin. Všichni těšíme se na pokračování dopravy našeho parníku Lanna 8 do Bratislavy. Náš referent Kumes, který je stále nervus rerum celé výpravy, cítí se neobyčejně svěží. Kapitán Struha.


STRUHA
Ale pane redaktore, prosím jich - jenom nic špatnýho nebo choulostivýho vo mně. To víte - bude se to číst u Zlatý lodě - žena se to náhodou doví, a pak to máme!


KUMES
Nebojte se, pane kapitáne. Naopak. Poslyšte, jak končím celý referát. (Píše.)Kapitán Struha jeví po celé cestě neobyčejnou chladnokrevnost - řídí obratně loď a jest přitom neobyčejně milým společníkem. -


STRUHA
To tam nepište, prosím - Jakejpak společník. - Žena by myslila, že chlastám. -


KUMES
Jak je libo. Dobře. (Píše.) Napíšeme: - a jest přitom neobyčejně milým pánem. S veškerou úctou -


MIKULÁŠEK (Vyskočí. Polekaně. Ukazuje kupředu.)
Ježíšmarjá, dyť my jedem - koukejte - někdo votevřel zdymadlo - koukejte - jak se řítíme. -


VANĚK (Chce skočit na břeh.)
Tak spánembohem - mějte se hezky.-


STRUHA (chytí ho za šos a zadrží)
Počkat - počkat - žádný vyskakování na břeh. Já jsem zodpovědnej za všecky pasažéry. Podívejte se na tabulku na komíně: Naskakovati a vyskakovati za jízdy parníku se přísně zapovídá.


ZŘÍZENEC ZDYMADLA VANĚK
Prokristapána - propánaboha - dyť já musím zavřít vrata, až vyjedete - jinak nám uteče celá Vltava.


STRUHA
Žádná vzpoura na lodi - jestli nechcete viset na rahně. Dokud nepřistaneme, pojedete s námi! Mikulášku, přiložit řádně pod kotel, ať nahradíme, co jsme ve zdymadle promeškali!


MIKULÁŠEK (Zaleze dolů. Je slyšet, jak přikládá uhli. Volá vzhůru.)
Ještě lopatku a kotel nám praskne!

 


----OPONA----

 

ŠESTÁ SCÉNA

Mělník. Parník Lanna 8 u břehu. Večer.


STRUHA (volá na Mikuláška, který spouští kotvu)
Dej pozor na provaz, Mikulášku, když spouštíš kotvu. Pořád ti to říkám. Zas vyvedeš hloupost.


MIKULÁŠEK
A mám rozsvítit světlo na přídi, aby na nás ňáká loď nenajela?

 

STRUHA
Rozsvěť zelenou lucernu. (K Vaňkovi, který seděl zdrceně na zádi.)Tak, teď můžete se vrátit domů. A oholte se. Za těch pár dní vám nějak narostly vousy.


KUMES
Vyřiďte náš uctivý pozdrav milostivé paní.


MIKULÁŠEK
Vona se jistě už žalem utrápila. Myslila jistě, že jste vožralej někam spad do řeky.


KUMES (podává Vaňkovi cigaretu)
Zapalte si na cestu!


VANĚK (nevezme si)
Copak mně pomůže cigareta. - Já nešťastnej člověk - (Vyleze na břeh.)Jestlipak trefím domů? - Spánembohem. - Vy jste mně dali! (Vrávoravým krokem námořníka sklesle odchází ze scény.)


MIKULÁŠEK
Byl to hodnej člověk - takovej trpělivej - jenom jednou v noci předevčirem jsem ho přistihl, že plače.


KUMES
Abych mohl doplniti svůj referát – musíme - pane kapitáne, nějak vypátrat, kde se nalézáme.


STRUHA
To nejste sám, který je na to zvědav. I mne to zajímá. -


MIKULÁŠEK (řve s rukama u úst na břeh)
Haló - Pomoc! Haló - Patrol! (Vidí ženu z Mělníka, která se blíží.)Jak se to tady jmenuje, mladá paní?


ŽENA Z MĚLNÍKA (Stará. V ruce má modlitby a růženec.)
Nedělají si ze mě blázny - usmrkanej kluku. Nejsem žádná mladá paní. - Mně už je přes sedmdesát roků. Jdu z nešporů – z božího kostelíčka - až támhle od Kokořína - a lecjací obejdové, světoběžníci, bratránkové budou člověka po cestě zdržovat. Kde prej sou? Jako kdyby před sebou neviděli Mělník.


STRUHA
Nezlobte se, babičko. - Já tu byl jednou před deseti roky. - Taky mně to bylo nějak povědomé místo - ale to víte -


KUMES
A dovolte mně otázku, stará paní, jak jste poznala, že je to zde Mělník?


ŽENA Z MĚLNÍKA
Já jsem se zde narodila, ty můj blbej synáčku.


KUMES
To si musím poznamenat. A dovolte mně ještě jednu otázku. - Je to ostrov, ten Mělník - nebo co to je? Poněvadž tamhle je nějaké rameno, které vypadá jako nějaká řeka.


ŽENA Z MĚLNÍKA
To je Labe - ty moje hovado.


STRUHA (odplivne si)
Labe! Jakýpak Labe! Vltava je to! Zas tady tomu dali náký jiný jméno – ty křupani.


KUMES
Tak je to přece pravda. - Nedávno jsem četl v Časopise československých turistů, že u Mělníka vlévá se Labe do Vltavy. Při nejbližší příležitosti budu o tom telegrafovati své redakci.


ŽENA Z MĚLNÍKA
Chceš ještě něco vědět, ty telecí hlavičko?


MIKULÁŠEK
Nám to úplně stačí, zlatá paní.


STRUHA
Nevíte, babičko, když už jsme se tak pěkně rozpovídali - jak daleko je odtud do Bratislavy?


ŽENA Z MĚLNÍKA
Malá hodinka, ale pěšinkama přes háječek je to malá třičtvrtěhodinka. Tak spánembohem - já už musím jít. - Vy blázni! Blázni byli, kordy měli - hadrama se zabíjeli. - (Křižuje se.) Pánbů s námi a zlé pryč. (Odejde.)


KUMES
Jak v prostém venkovském lidu jsou skryty pravé poklady lidových rčení a pořekadel. Musím si to poznamenat. (Píše si u svítilny.)Můj blbej synáčku - ty moje hovado - ty telecí hlavičko -
(Několik kamenů zalétne na parník.)


MIKULÁŠEK
Ta stará matička nás kamenuje! (Křičí.) Jestli na tebe vylezu, ty babská čarodějnice!


STRUHA (k Mikuláškovi)
Vyhoď ty kameny do vody, aby se nám loď nenaklonila. (Stmívá se kvapem.)


KUMES
V těchto šířkách slunce náramně rychle zapadá. Už ani dobře nevidím na psaní - a nový referát zas nebude hotov! A já všechny dojmy zapomenu. Buďte tak laskav, pane kapitáne, připomeňte mně ráno - že v těchto šířkách slunce náramně rychle zapadá.


STRUHA (k Mikuláškovi) Připomeň mu to, Mikulášku - já bych to do rána taky zapomněl.


MIKULÁŠEK
Ale jo - já si udělám uzel na kapesníku. (Ke Kumesovi.) Prosím vás - půjčte mně šnuptychl! -


KUMES
Jestli se rozhlédneme, pánové - tu vidíme před sebou jasně celou přírodu a krásu neznámých krajů - v jejichž centru se nalézáme. Mimoděk povznášíme své mysli k tvůrci všehomíru, a proto navrhuji - abychom si zazpívali - Přijde jaro - přijde.


VŠICHNI (zpívají.)
 

----OPONA----

 

SEDMÁ SCÉNA

Děčín. Parník Lanna 8 - zakotven u pobřeží.

Ukazatel: (Zamazáno) Do Děčína -Nach Tetschen!

 

MIKULÁŠEK (leží na zádech a chrápe).
STRUHA a KUMES
(Klečí nad ním a zavádí mu umělé dýchání.Po chvíli odpočívají a utírají si pot.Hej rup - hej rup! (Křičí při zavádění.)


STRUHA
To je neštěstí. Ten má smůlu. Před třema dnima ho pošleme do Děčína s telegramama -a za tři dny nám ho přinesou v takovém stavu. A ještě nám nadávali, že se s ním dřeli přes celý město - z České besedy až sem. -


KUMES
Z toho je vidět, že je tam silná česká menšina! Já bych navrhoval, abychom ho křísili dál.


STRUHA
Já myslím, abychom si zas chvíli odpočinuli. Vždyť přece dýchá. To nám namluvili, hned abychom zaváděli s ním umělý dýchání - a podívejte se, jak chrápe! Umělý dýchání se přece zavádí -


KUMES
Jen u utopenců.


STRUHA
To máte pravdu, pane redaktore. Jednou vytáhli ňákýho pána slušně oděnýho z Vltavy - měl už nos a oči užraný od raků a ryb. Zavolali policejního lékaře - a ten nařídil hned umělý dýchání. Tak mu utrhli obě ruce - jak byl chudák celej zetlelej. -
(Dívá se na Mikuláška.) Ten chrápe - jako když pilou řeže!


KUMES
Já bych myslil, abychom ho snad obrátili na břicho!


OBA
(ho převracejí na břicho.)


MIKULÁŠEK
(vypouští větry - prdí silně v různých modulacích) -


STRUHA
Pozdrav pánbů - - Už přichází k životu. -


KUMES
Já bych myslil, pane kapitáne, abychom ho zase obrátili. -


STRUHA
Dobrá. Obrátíme ho.
(Obrátí ho společně.) Mikulášku, to jsme my!


MIKULÁŠEK
(otevře oči).


STRUHA
Poznáváš nás? Copak se to s tebou stalo, chudáku? Vždyť jseš v cizině - pamatuj se!


MIKULÁŠEK
(slabým hlasem)
Dejte mně napít!


KUMES
A co vám máme dát napít, pane Mikulášku?


MIKULÁŠEK
Co blb – blb – blbnou - voni blb – blb - blbej –
(Usne znovu a chrápe.)


STRUHA
Nic naplat - musíme zas zavésti umělé dýchání -.


MIKULÁŠEK
(posadí se)
Kde to sem?


STRUHA
Pořád ještě v Děčíně. - Jakpak jsme mohli bez tebe vodject - když si se nám na tři dni ztratil. -


KUMES
No - uklidněte se, pane Mikulášku, vždyť takového dobrého a svědomitého topiče bychom nenašli.


MIKULÁŠEK
Tak já jsem si taky po ty celý tři dni na nic jinýho nemyslel - jestli ko-kotel pod vo-vohněm nevyhasl -
(Dá se do pláče.) Dyž já jsem takovej nešťastnej - celej život samý takový pronásledování. Vo co uhodím, tak samý zklamání. Dejte mně trošíčku rumu. -


STRUHA
Napí se, Mikulášku, napí! Napí, kamaráde. - Každej má svůj osud!


KUMES
Proto jsem také nedávno četl v Národní politice od pana profesora Stanislava Nikolau, že Turci jsou fatalisté.


MIKULÁŠEK
(škytá)
Neblbnou nahlas, pane redaktore. Kdybyste věděli, lidičky, co jsem já všechno zkusil - tak byste si nedělali ze mne legraci.
(Pokouší se zpívat.) Mě už nemá žádnej rád - ani ten můj kamarád...


STRUHA
Tak uz kuš. - Všichni si tě vážíme. Dyť jsme krajani v cizině!


MIKULÁŠEK
No jo - dyť mne sem vodnesli docela cizí lidi - kdybyste to byli aspoň vy - ale cizejma lidma dávat mě vodnášet. -


STRUHA
Nebreč - kdepak jsme tě měli hledat.


MIKULÁŠEK
Kde jste mě měli hledat! Dyť jste mě přece před třema nebo čtyřma dnima poslali na telegrafní úřad s těma telegramama a raportama pana redaktora.


KUMES
Děkuji vám srdečně, Mikulášku - jakpak to dopadlo s těmi telegramy?


MIKULÁŠEK
Hovno dopadlo. - Tak mně tam na poště řekli, že prej poštovní ředitelství v Praze nepřijímá český telegramy z Děčína. - A tak jsem si myslel, mám jít zas sem na loď - je to zbytečný zdržování - raději to rychle odbydeš hned ve městě. Najdeš Českou besedu - poněvadž seš Čech - dáš si to přeložit vod krajanů do němčiny - půjdeš na poštu - a pošleš to. - Pošleš to - a tak sem tu Besedu hledal tři dni. - Ptám se v tý hospodě - tam v hospodě - jdu do druhý - do třetí hospody - a žádnej nic neví. Až konečně třetí nebo čtvrtej den - jako na zavolanou - vlezu vám do jedný hospody - samý český noviny -
opravdu - vona to byla Česká beseda. - Dám si čtvrtku vína - ani jsem ji nedopil - a už mě sem nesli podle adresy těch telegramů - Lanna 8 -.


KUMES
Musíme, Mikulášku, ty telegramy poslat z nejbližší naší zastávky - jsou to vskutku výstižné a věcné referáty - a hlavně se mně jedná, aby co nejdříve byly odeslány - poněvadž je to velice akutní.


STRUHA
Tak, Mikulášku, dobře, že ses vrátil - my už měli o tebe strach. -


MIKULÁŠEK
Já jsem na vás po celou tu dobu furt myslel. - Podívejte se, že jsem vám přinesl uhli. -
(Vytahuje ze všech kapes.) To je z různejch putyk!

 

HANS (přibližuje se)
Jawohl - wir kennen unsere Österreicher. Wo gan se her? 
[Ano, známe naše Rakušáky. Odkud jdete? /Nepřesný záznam saského dialektu./]


MIKULÁŠEK
(sebere uhlí, které vyndal, a leze dolů)
Tak musím zas zatopit.


KUMES
Entschuldigens - meine Name Kumes, Redakteur und Mitarbeiter, Journalist von die Zeitung alltäglicher Rundschau von meisten Abonnenten in Prag und Ausland in Tschechoslowakische Republik - Täglicher Fakel! Fakel! Jawohl! Also das ist gut. Wir machen alle zusammen großes Reis, um zu diesen Schief Lanna acht nach Bratislau zu expedieren. Ich muß laut der Befehles alles zu beschreiben, was uns passiert, ist, geworden wird! Verstehen Sie, bitte?  [
Promiňte, mé jméno je Kumes, redaktor a spolupracovník - novinář z novin, v Praze i na venkově v Československé republice nejrozšířenějšího deníku Denní pochodeň. Pochodeň! Ano! Tak je to dobře. Všichni společně podnikáme velkou cestu, abychom dopravili tuto loď Lanna 8 do Bratislavy. Podle příkazu musím popsat vše, co se nám přihodí. Rozumíte, prosím?]


HANS
Es ist šo a gut. Mit solchen Trotteln kann ich doch nicht reden! Fahren sie weiter! Unser sächsisches Zollamt kann doch das Stroh im Ihre Kopf ništ tassieren! Da hamse Ihre Freikarte! 5
 [Je dobře. S takovými hlupáky se přece nedá mluvit. Jeďte si dál. Náš saský celní úřad nemůže přece proclívat slámu ve vaší hlavě. Tu máte své povolení volného průjezdu. /Nepřesný záznam saského dialektu./](Dá jim list a odejde.)


KUMES
(hrdě pronáší)
Nikdy jsem si v životě nepomyslil, že budu muset někdy mluvit německy.


 

----OPONA----

 


OSMÁ SCÉNA

Hamburk.Lanna 8 zakotven!


VŠICHNI
(úplně zamourovaní, černí od uhlí, které se na ně sypalo, a zarostlí,neboť se po čtvrt roku neholili! Uklízejí lopatou a koštaty uhlí s paluby dovnitř kotelny. Nálada deprimovaná, vybuchující místy v ohromné rozčilení a rozhořčení.)


STRUHA
(házi koště do vody)
Naseru jim.


MIKULÁŠEK
Já taky -


KUMES
(po chvíli)
Ale, pánové -


STRUHA
(dožraně)
Vo tomhle máte psát do novin! Jak s náma tady v tomhle prachsetsakramentským Hamburku - v takovej námořní díře - Hamburk! Nějakej Hamburk! Kam se hrabe celej Hamburk proti našemu čistýmu přístavu v Karlíně. - Tam je všechno čistý jako sklo. Když si vobjednáš uhlí pro parník - přivezou ti ho pěkně na fůře - a nůšema ti ho vodnášejí hezky do kotelny a paluba je jako vyleštěnej taneční sál. Žádnej mour - žádný uhlí. - Čisto - pořádek, ale ty Hamburáci - pacholci - voni si vymyslejí nějaký bagry - vysoký jako tři poschodí - haldy uhlí jako hory. - Takovej bagr votevře tu svoji zatracenou tlamu jako lítá sáň, nacpe se tři sta metrickými centy uhlí - votočí se k vám prdelí - vobrátí se, než bys napočítal tři - a vyblije na nás z vejšky padesáti metrů tolik uhlí – že div se náš parník nepotopil.
- Ještě štěstí - že jsme rychle ujeli.


MIKULÁŠEK
Všude dobře - doma nejlíp! Jako co se mně včera stalo! Vožralej sem nebyl - nic jsem nepil - nic jsem nechlastal - a sotva si vylezu na nábřeži - najednou přijdou ke mně dva páni - abych se legitimoval. Povídám - vy rošťáci, vy syčáci - já vám se legitimovat? Chytil jsem je a hodil jsem je do kanálu - a to byla sranda - jak ty chlapi lezli po těch žebříkách v tom nábřeži zas nahoru!


KUMES
Máte pravdu - pánové, že jsou tady divné pořádky. To bude dlouho trvat - než přivyknem na takové poměry. Pamatujete se přece, pane kapitáne, že jsem už před čtrnácti dny posílal telegram našemu konzulátu v Hamburku, aby nás očekával čtrnáctého. Přijeli jsme třináctého a dnes je šestnáctého - a ještě se nedostavil, aby nás uvítal jménem naší vlády. Co mám telegrafovat do našeho listu? Dostal jsem přece rozkaz z naší redakce, abych náš příjezd oznámil konzulátu. Co si o mně pomyslí správní rada naší Denní pochodně. Poslala už nám deset šeků! Všechno jsme projedli - a výsledek - o čem mám referovat? - Mám jim referovat - o tom, že na německých mapách, které jsme si koupili - není vůbec Bratislava? Kam vlastně jedeme?


MIKULÁŠEK
Do Bratislavy.


STRUHA
Vypadáme to pěkně. - Teď - abychom se šli umýt - vzít si čistý límeček a náprsenku. Když jsme v cizině - tak se musíme taky reprezentovat. Takhle u nás na Maninách nechoděj ani dráteníci.


KONZULÁRNÍ ÚŘEDNÍK RACUCHA
(objeví se na nábřeží)
Maucta, krajani. Odpusťte, že vyrušuji. - Slyšel jsem český rozhovor, který mne velice potěšil, neboť doufám, že budete mít zajisté zprávy o československém parníku Lanna 8, který měl tyto dny připlouti do hamburského přístavu. Hned po obdržení telegramu poslal mne pan konzul, abych paroloď Lanna 8 vyhledal – a jménem jeho a republiky uvítal tento pozdrav drahé vlasti. - Po celé čtyry dny tahám s sebou kapelu - teď čekají na mne v hotelu Strausenhof!


STRUHA
(na Mikuláška)
Vytáhni vlajku!


MIKULÁŠEK
(Vytáhne na komín hadr, na kterém je napsáno): LANNA 8-NAZDAR


RACUCHA
(Třese se pohnutím. Ukazuje na vlajku.)
Tedy vy - vy jste Lanna 8?


VŠICHNI
(salutují)


MIKULÁŠEK
K službám, vašnosti.


RACUCHA
Krajané! Vítám vás jménem Československé republiky.
(Dívá se na papírek. K sobě.) Ksakru, je to celý ňák rozmazaný, jak ten koncept tahám po celý čtyry dni s sebou. (K ostatním.) Jménem Československé republiky v hlavním obchodním přístavě svobodného města Hamburku. Nazdar! - Nazdar


VŠICHNI
Nazdar!


RACUCHA
Vážení pánové! Kéž splní se slova našeho velikého Jana Ámose Komenského, že Čechové budou mít též jednou své velké loďstvo!
(K sobě.) Ježíšmarjá - kdyby to tak někdo stenografoval.
(K ostatním.) Jako on i vy odebrali jste se do ciziny, abyste všude hlásali slávu českého jména -


MIKULÁŠEK
Nazdar!


RACUCHA
A jako husité objevili se znenadále u Baltického moře - vy jste se zjevili v hamburském přistavě. Váš prapor vlaje, nad Hamburkem vlaje - a nemohu jinak končit než slovy našeho nezapomenutelného Havlíčka: Ať žije československé válečné loďstvo! Nazdar!


VŠICHNI
(řvou)
Nazdar!


RACUCHA
(jde na palubu k nim)
A nyní, pánové, pro dnešní večer jste mými hosty v kabaretu Blaue Spinne 6
[Modrý pavouk] !


----OPONA----

 

DEVÁTÁ SCÉNA

V hamburském kabaretu Blaue Spinne.

Reeperbahn. Malá špeluňka námořnická. U harmonia sedí kapelník s modrýma brýlema,holohlavý a se svislým bílým knírem. Přes holou hlavu má černou paruku a přes bílý knír černý knír zastrkovací. Dělá cikána. Nos od pití červený. Baguje. Na začátku hraje chorál na harmoniu a skončí: „Hoch soll er leben!“ [Bude žít vysoko]


FRITZI a JOHANNA
(v šansonetních úborech hrajou karty.)


ČÍŠNÍK
(spí.)


RACUCHA
(vstoupí)

Jen dále, krajané, jen dále - vstupte jen dále! Tady jsem jako doma. Tady je to náramně útulné! Nebývá zde obyčejně nikdo, a mají tady nejlepší grog a anglický džin!


JOHANNA
(křičí na kapelníka)
Unser Pépischek kommt. Geh, Šandor, und spiel was -
[ Náš Pepíček přichází. Šandore, jdi a zahraj něco -]


FRITZI
(křičí a věší se na Racuchu)
Mein Pupschen - mein Pépischek - gib mein Džin!
[ Můj milánku - můj Pepíčku - dej mně jeden džin!]


RACUCHA
Nein, meine Damen - heute werden wir eine Flasche Champagner trinken!
[ Ne, mé dámy - dnes budeme pít šampaňské!]


JOHANNA a FRITZI
(kričí)
Šampáner, Jessus Šampáner.


JOHANNA
(budí číšníka)
Du Áss, Du - er schläft hier wie a Schweinkerli. - Auf!- auf! - A Šampánerkíbli!
[ Ty mrcho, ty - on spí jako sviňák - vzhůru! - vzhůru! - a šapaňkýbl /chladič na šampaňské, lidově také aiskýbl./ ]


ČÍŠNÍK
(vstane, rozespale): Und Sifon auch? [ A sodovku taky? ]

 
STRUHA, MIKULÁŠEK A KUMES
(během scény vstoupili zvědavě)


KUMES
Ja, ja, Herr Kellner - mir nur die Sodawasser bringen Sie!
[ Ano, ano, pane vrchní, mně přineste jen sodovku! ]


MIKULÁŠEK
Já bych radši rum.


STRUHA
A grog!


RACUCHA
Jo, přátelé, všechno bude. Ale napřed přijde šampaňské. To je všechno na státní útraty.


JOHANNA
(chytila se Mikuláška)
Ja, Rum - Rum - Du – Schweinbíbli -
[ Ano - rum - rum - ty - biblické prase - / v Bibli je prase považováno za nečisté zvíře. Nesmí se jíst, či obětovat, ani se nesmí dostat na dosah Boha./ ]


FRITZI
(chytila Struhu)
Ja - Grog - Grog - Gib mir a Cigaretl -
[Ano - grog - grog - dej mi cigaretu - ]


ČÍŠNÍK
(odejde)


STRUHA
(k Racuchovi)
Pane konzule - já takové věci nemám rád - to víte - jsem ženatej člověk - a přivezeš si pak s sebou domů ještě ňákou vošklivou nemoc -

 

RACUCHA (poslouchá napůl a tahá Johannu)
Ale - krajané, to všechno musí být.


MIKULÁŠEK
Doží - dopí - život je tak krátký - vožereš se - a nevrátíš se zpátky.
(Štípá Johannu, která si právě sedla Racuchovi na klín.) Tak co, křepeličko?


KUMES
To je dobrodružství. - Z toho by moh být pěkný fejeton: Návštěva v největším hamburském kabaretu Blaue Spinne.


RACUCHA
(k Johanně. Ukazuje na kapelníka.)
Wo ist der alte Kapellmeister Fritz?
[ Kde je starý kapelník Fritz? ]


JOHANNA
Alle Noten und Klavier hat er uns heute früh verkauft und ist wahrscheinlich nach Bremen durchgebrannt. So müßte unsere Gnädige einen neuen Kapellmeister engagieren. - Das ist a Zigeuner, Geigenkönig Šandor aus Agram - Leider hat er heute keine Geige und kein Klavier. So mußte unsere Gnädige a Harmonium mieten.
[ Dneska ráno prodal nám všechny noty a piáno a fouknul asi do Brém. Tak musela madam angažovat novýho kapelníka - je to cikán, král houslí Šandor ze Záhřeba - bohužel dneska nemá žádný housle ani piano. Tak musela naše madam vypůjčit harmonium. ] (Jemu do ucha.) Man sagte - er sei grade aus dem Zuchthaus heute auf freien Fuss gesetzt. - [ Říká se - že ho dneska pávě pustili z basy - ]


KAPELNÍK
(zuřivě hledí kolem sebe.)


JOHANNA
(jde k němu a hladí mu paruku)
Also, Šandor, spiel uns a Zigeunerlied!
[ Tak, Šandore, zahraj nám cikánskou píseň! ]


KAPELNÍK
Bitte -
(hraje: Točte se, pardálové.)


ČÍŠNÍK
(přinesl víno, grogy a láhev rumu.)


MIKULÁŠEK
(vstane a křičí)
Dyť von hraje - Točte se pardálové!


KUMES
Vidíte, přátelé zde vidíte nejlépe zářivý příklad, že všechny melodie, které cigáni čerpali patrně od Maďarů, jsou slovanského původu, takzvaná církevní dórická stupnice.
(Nadšeně). A všimněte si, pánové, jeho krásného cigánského typu!


RACUCHA
Herr Kapellmeister, kommen Sie her! Spielen Sie uns čardaš!
[ Pane kapelníku, pojďte sem. Zahrajte nám čardáš! ](Dá mu peníze.)


KAPELNÍK
(jde opět zpět.)


RACUCHA
(ke Kumesovi)
Na čardáších je právě nejlépe vidět původ slovanských písní.


MIKULÁŠEK
(donesl kapelníkovi rum)
Napí se rumu, ty černá svině cikánská. Viď, takhle kdybys byl se mnou o samotě, to bys mně ukradl tenhle můj stříbrnej řetízek!


KAPELNÍK
(pije.)


MIKULÁŠEK
(zadrží mu ruku)


Prrr - to bys mně všechno vychlastal, ty uličníku.
(Odplivne si.) Inu, cikán - Cikán prevítská!


KUMES
Národ bez vlasti, pane Mikulášku. Představte si, že u nich nikdo nevydrží sedět na jednom místě. Řekněme například, že tohohle cikána chtěla usadit někde císařovna Marie Terezie - a on jí, jak se lidově říká – vzal roha!

 

RACUCHA
Pánové, připíjím na zhoubu rakouské dynastie, nazdar!


VŠICHNI
Nazdar!


KAPELNÍK
(jeví čím dále větší zájem o společnost.) (vybídne šansonety)
Bitte, meine Damen, mögen Sie höflichst unserer warmen Bitte Folge leisten und uns ein schönes Lied vortragen zu wollen zu möchten. Pardon möchten zu wollen! [
Prosím, dámy, zdali byste laskavě vyhověly naší vřelé prosbě a chtěly byste nám zazpívat krásnou píseň. Pardon chci chtít! ]


JOHANNA
Solo oder Duett?
[ Sólo nebo duet? ]


RACUCHA
Ein hübschesch Duett!
[ Hezký duet! ]


JOHANNA a FRITZI
(začnou zpívat vpředu)

Mit den Füßchen klap, klap, klap (nohama klepají)

Mit den Händchen tap, tap, tap -

Einmal hin, einmal her, (poskakuji ze strany na stranu)

Rundherum - es ist nich schwer!

[ Nožičkama kla klap, klap - / ručičkama ťap, ťap, ťap - /  jednou tam a jednou sem, / kolem dokola, není to těžké! ] 

VŠICHNI (křičí)
Výborně!


MIKULÁŠEK
(vstane a dělá po nich)
Tap, tap, tap, - cap - cap - cap -, klap - klap - klap -


STRUHA
Pamatuj se, Mikulášku, nedělej nám ostudu v cizině!


KUMES
(Spletl se a pije už hodně dlouho grog. - Právě dorazí sklenici a vstane.)
Ctěné shromáždění! Pánové a dámy! Jménem tisku neorganizovaných žurnalistů, sdružených kolem neodvislého nejrozšířenějšího listu Denní pochodeň děkuji vám za srdečné přijetí a jsem ochoten na všeobecnou žádost - přispěti též kapkou do moře milé naší zábavy -
(Zaujme pózu a zpívá.)

Od kostela po silnici -

po silnici od kostela -

cestář tluče kámen -

s mou holkou je ámen -

(Refren.)

Ježíšmarjá - to jsem si dal -

to jsem si dal u-al -

Pro sebe) Jak je to dál - (Zpívá stejně jako dřív) Jak je to dá – á – á – ál - A jo - a jo – a jo - (Chytí se zase.) V kostele je kámen - s cestářem je ámen - moje holka po silnici - trala la la la tralalala - (Lekne se, že to splet, a zpívá refrén.) Ježíšmarjájózef - já nevím dál - já nevím dál - pročpak jsem vstal - pročpak jsem vstal - když nevím dál - (potácí se) Jak loď klesám ke dnu, raději si sednu.


STRUHA
Správně jste udělal, pane redaktore, že jste si sedl. - Co si o nás pomyslí místní obecenstvo.


MIKULÁŠEK
(vstává)
Teď já dám něco k lepšímu -


STRUHA
(tahá ho)
Sedneš!


MIKULÁŠEK
Neboj se! Já se blamovat nebudu - Přeces mě slyšel už kolikrát u Zlaté lodě, ten můj kuplet: Já a moje Barča.


RACUCHA
Nechte pana vrchního strojmistra zpívat od srdce! Ať dnešní večer připomíná nám ve všem naši vzdálenou vlast! Nazdar!


MIKULÁŠEK
(spustí)

Já a moje Barča,
chtěli jsme se vzít -
chtěli jsme si v parku,
stáneček postavit -
a při té naší práci -
zastih nás policajt -
nepřejte si, lidé -
jakej to byl rajt -
Já jim štastně unikl -
a teď v base Barča má
a ted':
(Refrén.)
flámuju jen já -
jen já - jen já -
teď flámuju jen já jak fiala!

(Při celém kupletu dělá blbé pohyby, například znázorňuje basu jako basu ku hraní.)


VŠICHNI
(zpívají refrén s sebou při opakování. I subrety, které dělají: lalala -)


STRUHA
(mlátí nohama do taktu.)


RACUCHA
(Vstane dojatě, dá ruku za vestu. Chce něco slavnostního zazpívat.)

Krajané – krajané -

Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum,
wie grün sind deine Blätter -

[ Ó jedličko, ó jedličko, / jak zelené je tvé jehličí - (Stará německá vánoční píseň.)]

Krajané - (klesne na židli) dál to nejde, krajané - (Hrozně se rozpláče.)Nemohu – nemohu -


KAPELNÍK
(spustí na harmonium a zpívá tremolo)

Pod Berounkou pod Tetínem,
růže se tam červená -
tam, ach, v háji -
tam s vojínem -
dlí panenka blažená.

VŠICHNI (Vstanou unisono a vravorajíce obklopí kapelníka.)


KAPELNÍK
(Vstane, sundá černou paruku, černý knír a obejme Mikuláška. Řve)
Krajané - Já jsem taky Čech -


STRUHA
(odstrčí Mikuláška a zařve na kapelníka)
Pane, vy jste podvodnik!


KUMES
(řve na kapelníka)
Dyť vy máte být, chlape, cikánský král houslí Šandor z Agramu -


RACUCHA
Hlásil jste se na konzulátu jako Čech?


MIKULÁŠEK
Vodkuď seš, ty falešníku?


KAPELNÍK
Krajané -
(strachy se klepe) já jsem z Manin - u Holešovic -


STRUHA
(dopálí se)
Co? Takhle děláš našejm Maninám vostudu? Přátelé, ven s ním!


VŠICHNI
Ven - lumpe - podvodníku -
(Vyhodí ho.)


KAPELNÍK
(volá ve dveřích. Prorocky řve)
Krajané - pánbů vás potrestá - vy obejdové -
(Nadává chvilku venku.)Holoto - rošťáci.


----OPONA----


DESÁTÁ SCÉNA

Na šírém moři.

Na palubě leží Kumes, Struha a obě hamburské subrety.
Všichni mají obvázanou hlavu.


KUMES
(vzbudí se a rozhlédne se)
Nikdy v životě jsem se nedomníval, že se octnu na šírém moři! A také jsem se nedomníval, že osoby cestující po šírém moři - tak záhy podléhají mořské nemoci. Musím sestaviti nový referát do naší redakce. Referát čislo 262. Jak jsem se již zmínil v předešlém referátě - měli jsme přesně v jedenáct hodin dvacet minut v noci vyplouti z hamburského přístavu a pátrati po nové cestě, která by co nejrychleji a nejkratšeji dopravila parník Lanna 8 do Bratislavy. Zdrželi jsme se však prohlídkou hamburských historických památek, které popisuji na jiném místě - až do páté hodiny ranní, kdy odebrali jsme se na lod, abychom vše připravili k našemu bezodkladnému výjezdu - když vtom byli jsme zachváceni Golfským proudem a s parnikem Lanna 8 byli jsme vrženi na šíré moře. - Díky teplému Golfskému proudu nepotřebujeme tolik uhlí k vytápění kotle - neboť kotel teplou atmosférou vyhřeje se mnohem dříve. Posádka lodi úplně nemocná následkem neočekávaných útrap. -
Nejzdravějším cítí se zpravodaj Kumes, který je jako vždy nervus rerum celého podniku. Výprava rozmnožena o dva členy z nejlepší hamburské dámské společnosti, které s sebou přivedl kapitán Struha k ránu na loď, aby se seznámila se zařízením lodi a s posádkou. Kapitán Struha -


STRUHA
(Při prvém svém pojmenování se vztýčil vsedě a naslouchal.)
Jaký kapitán Struha, já bych si vyprosil - pane redaktore, abyste mne neustále dával do těch vašich novin. Ostatně - já ty ženský nepřived - Jednu jste přitáh vy - jednu přivlík Mikulášek. - Tak je to. - Vy sám jste nám udělal pěknou vostudu. - Pročpak jste se nakonec sepral s tím panem Racuchou? A pak jste nechtěl platit – ano - ano - pořád jste hloupě vedl svou - že jste abstinent, že pijete jen sodovku - a byl jste tak vožralej a namazanej - no - viděl jsem ve svým životě hodně kořalů - a takovýho, jako jste vy - jsem jaktěživ neviděl. To Mikulášek - ten je velkej ochlasta - ale ten se choval proti vám jako anděl. -


KUMES
(směje se hloupě)
Já se na nic podobnýho nepamatuji - to je asi výtvor vaší námořnické fantazie!


STRUHA
Víte - vy jste se mně tak zprotivil - Já se snesu s každým. Mám kamarády, že jsem se s nima po dvacet let ani nehádal - a s vámi jedu osm měsíců, a už se musím hádat!


KUMES
Pročpak byste se se mnou hádal? Nejste žádný kompetentní člověk, abyste mohl někomu něco vyčítat! Neustále mluvíte jen o tom, aby se vaše žena o ničem nedověděla - hrajete si na neviňátko - a co jste včera dělal tam v kabaretu se slečnou Fritzi a Johannou - ! Pořádný manžel nesahá hned najednou dvěma neznámým slečnám pod sukně.


STRUHA
(Usazený, ale omlouvá se.)
Vy byste si toho naporoučel - to byste mně musil teprve dokázat!


KUMES
(ukazuje mu ruku)
Podívejte se na tu modřinu - jak jste mne včera štíp do ruky tou vaší medvědí tlapou - když jste mne chtěl předejít v rozpínání reformních kalhotek slečny Fritzi. -


STRUHA
Tak lžete sprostě. - Ani jedna, ani druhá kalhoty neměly. -


KUMES
(poražen)
Tak odpusťte - prosím - to jsem teda musil mít vlčí mhu!


FRITZI a JOHANNA
(současně se probouzí)
Ach – Gott - mein Gott - solche Kopfschmerzen! Es ist wie a Katzenjammer.
[ Ach - bože - můj bože - taková bolest hlavy! To je jako kocovina. ] 


KUMES
(uctivě a radostně):
Gutes Morgen - Guten Morgen - Guter Morgen - winše ich Inen angefeligst. Sie sind villeicht nicht hundert begreifen- wo Sie gefunden sich!
[Dobré jitro - dobrejtro - dobrýtro - přeju vám to nejlepší. Nejste asi sto pochopit - kde se nacházíte. ]


FRITZI A JOHANNA
(rozhlédly se kolem a řvou šíleně)
Jessus – Jessus – Maria! Mutter Gottes! Wir fahren! Je je je!
(Řvou. Vstanou. Každá objímá jednoho.) Wohin fahren wir? Sagen Sie uns. Sagen Sie uns ganze Wahrheit! [Ježíš - Ježíš - Mária! Matko boží! My jedeme! Je - je - je! Kam jedem? Řekněte nám. Řekněte nám celou pravdu! ]


KUMES
Nach Bratislava.


FRITZI
(klesne a pláče)


JOHANNA
(jako šílená)
Nach Bataslava? Wir sind in Kupplerhände gefallen!
[ Do Bratislavy? Upadly jsme do rukou kuplířu! ]
FRITZI
Sie wollen unsere Jugend auf Ewigkeit verderben!
[ Vy chcete navěky zmařit naše mládí! ]


JOHANNA
(mlátí Struhu):
Du elender Kuppler - kehr zurück - kehr sofort zurück! Mit so einer Kafémühle am Meere zu fahren – ach - Gott -
[Ty bídný kuplíři - obrať nazpátek - obrať ihned nazpátek! S takovým kafemlejnkem jet na moře - ach - bože -](Svalí se na zem k Fritzi a obě usedavě štkají.)


STRUHA
Co chtějí ty ženský?


KUMES
Nelíbí se jim zkrátka u nás - jsou obě strašně překvapeny, že se najednou obě probudily na palubě našeho parníku. - Vynadaly nám kuplířů - a jsou přesvědčeny, že je chcete v Bratislavi prodat někam do bordelu. Také to asi patrně oznámí nejbližším úřadům - jestli hned je nevysadíte na břeh. -
(Zezdola kravál a křik.)


MIKULÁŠEK
(vylézá nahoru a táhne za sebou Ivesa)
Tak lez, ty nalezenče.


STRUMA
Kdo je to? Co to znamená? Jak se dostal tento cizí námořník na náš parník?


MIKULÁŠEK
Když jsem se teď probudil na hromadě uhlí dole, tak jsem zpozoroval, že mne někdo objímá a chrápe. - Trvalo to hodně dlouho, než jsem ho vzbudil-


IVES
(Vylezl zatím úplně a blbě se rozhlíží.)


MIKULÁŠEK
Když už stál konečné na nohou - tak začal něco brebentit a já mu z toho rozuměl jenom: Ámbyrg-drydnó-Tulon -
[ Hamburg - válečná loď - Toulon / Nepřesné opakování francouzské výslovnosti. / ] a potom pořád takhle se mlátí do prsou - vyvaluje oči a řve: Ives, Ives!


IVES
(Mlátí se do prsou, vyvaluje oči a řve.)
Ives, Ives - ujuj - Matros de la troaziem clas du drydnó Tulon! Se moa, me kamarad. [ Ives, Ives - ano, ano - námořník třetí třídy válečné lodi Toulon! To jsem já, kamarádi.


KUMES
To je francouzský námořník, přátelé. Že komprán - že komprám, mosié!
(Smeká před Ivesem a představuje se mu.) Že svi ýn redaktér de la Gazette ze novell flambon in Prag mosié Kumes - (na Struhu) sela- -se la capitene Struha dy notre-dame-šíf - Lanne le ytiém - isi mosjé Mikulášek yn mekanýzm dy Lanna le ytiém. (Na subrety.) E se son notr voajažér dé dam!
La Fritzi e la Žán d'ámbyrk!
[ Rozumím - rozumím, pane! Jsem redaktor novin Nová pochodeň v Praze, pan Kumes - to je - to je kapitán Struha našeho parníku Lanna 8 tady je pan Mikulášek, strojník Lanny 8. A to jsou naši cestující, dvě dámy. Fritzy a Johanna z Hamburku. ]


IVES
(přišel během řeči k vědomí)
Mon Dyjé - Mon Dyjé -
(Řve.) Se ne pa mon drydnó Tulon? Že svi pérdy - že svi pérdy - [ Můj bože - můj bože - To není moje válečná loď Toulon? Jsem ztracen - jsem ztracen - ]


MIKULÁŠEK
To je sprostej chlap. -


IVES
U e mon drydnó Tulon? Doné moa mon drydnó! Truvé moa mon drydnó Tulon!
[ Kde je má válečná loď Toulon? Dejte mně mou válečnou loď! Najděte mně mou válečnou loď Toulon! ](Třese Kumesem.)


STRUHA
(znepokojen)
S tím to neni v pořádku. - tomu se asi něco stalo -


KUMES
Malé nedopatření. Spletl si v noci v hamburském přistavě omylem náš parníček Lanna 8 se svojí válečnou lodí - drydnótem Tulonem! A vlez se k nám vyspat!


 

----OPONA----

(Ještě při stažené oponě - za oponou křik Ivesa.)
Doné moa mon drydnó Tulon! Truvé moa mon drydnó Tulon!
[ Dejte mně mou válečnou loď! Najděte mně mou válečnou loď Toulon! ]


JEDENÁCTÁ SCÉNA

Holandská pevnost Hertogenbosch na řece Maasu.


Hertogenbosch. Kromě Ivesa všichni ze scény desáté. Lanna 8 právě zakotvil u pobřeží.


HOLANDSKÝ VOJÁK
(chodí v dřevákách a širokých kalhotách po břehu.
Na rameni pušku s bodlem a kouří z krátké dýmky.)


VŠICHNI
(na palubě Lanna 8 stojí a dívají se na vojáka.)


MIKULÁŠEK
(uvazuje z paluby loď a křičí po chvíli na vojáka)
Jářku - pročpak stále chodíte tak sem a tam -. Hlídáte tady něco?


VOJÁK
(chodí pořád kolébavým krokem přes jeviště.)


KUMES
(volá na vojáka)
Verstehen sie dajč?
[ Rozumíte německy? ]


VOJÁK
(neodpovídá a chodí dál.)


KUMER
Parlé vú fransé?
[ Mluvíte francouzsky? ]


VOJÁK
(zas nic.)


KUMES
(ke svým)
To je, pánové, zas nějaký zvláštní případ.


MIKULÁŠEK
To bude asi ňákej hluchoněmej voják nebo simulant!


STRUHA
(zlostně)
Kams nás to zavez, Mikulášku? Pořád ses kasal, že nás dostaneš ze širýho moře zas na ňákou řeku - a tak se mně zdá, že jsme se octli zas někde pěkně na suchu!


FRITZI
Das ist doch a Holländr!
[ To je přece Holanďan! ]


KUMES
Jawohl, das ist a fliegendr Holländr.
[ Jasně to je létající Holanďan. ]


STRUHA
Co řekla ta ženská?


KUMES
Ale, že je to ňákej Holandan - patrně to asi bude - teď si vzpomínám, že jsem viděl už jednou podobnýho člověka na plakátě s holandským kakao!


MIKULÁŠEK
Jako by ho vystříhli z obrazu Rembrandta nebo jinejch starejch holandskejch mistrů.


KUMES
Jak to? Jak vy přijdete k Rembrandtovi, pane Mikulášku?


MIKULÁŠEK
Ale jó - já jsem měl strýce z matčiny strany, a ten byl invalidou - a hlídal v tý vobrazárně v Rudolfinum. V neděli odpůldne jsme tam za ním chodívali - a on nám dycky ukazoval obrazy vod ňákýho Rembrandta. -


STRUHA
(vezme si Kumesa a Mikuláška pod paždí)
Přátelé – tak, teď bychom snad mohli ty naše ženský vysadit na břeh! Ňák se s námi moc rychle spřátelily. S tím Ivesem šlo to hladčeji. - Když jsme v noci narazili na tu anglickou válečnou loď – co jede kolem světa – tak si klidně přestoupil – a plaval si to pěkně dál. -


JOHANNA
(Pozoruje, že se jedná o ně. Chytí si Struhu.)
Aber, Karlitschek - mach nur keine Geheimnisse vor uns!
[ Ale, Karlíčku - neměj pře náma žádné tajnosti! ] (Odtáhne ho.)


FRITZY
Was geht los, mein Pupschen?
[ O co jde, můj miláčku? ] (Odtáhne za ucho Kumesa.)


MIKULÁŠEK
(obě dvě plácá)
Co se zas ježíte, děvčátka?


HOLANDSKÝ PODDŮSTOJNÍK
(se objevil a pozoroval závěr)
Haló! Haló!
(Kričí na ně.) Wat is hír? [ Co je tu? ]


KUMES
Unser Dampfer Lanna acht, Herr Major!
[ Náš parník Lanna 8, pane majore! ]


PODDŮSTOJNÍK
Sprechen dajč?
[ Mluvíte německy? ]


KUMES
Jawohl!
[ Ano! ]


PODDŮSTOJNÍK
Von wo sind Sie?
[ Odkud jste? ]


STRUHA
(hrdě a slavnostně)
Aus Manina!
[ Z Manin! ]


PODDŮSTOJNÍK
Aus Manila? Manila? Geben sie mir Briefmarken - ich hab Briefmarkensammlung.
[ Z Manily? Manila? Dejte mi poštovní známky - mám sbírku poštovních známek. ]


STRUHA Co to povídá?


KUMES
Ale, že si dělá sbírku poštovních známek a chce na nás nějaké známky z Manily


STRUHA
To je hovado!


PODDŮSTOJNÍK
(česky)
Velice mne těší - pánové, že jsem hovado. To se velice často stává na cestách, že se ani nenadáte a sejdete se s krajanem. Vy jste z Prahy?


MIKULÁŠEK
Ježišmarjá - to je náhoda - nejste vy snad taky z Prahy?


PODDŮSTOJNÍK
Ne - nikoliv - já pocházím vlastně z holandské kolonie Celebesu. Moji rodiče jsou Češi a mají tam kávové plantáže. - Já jsem už příslušníkem holandským a odbývám si šestinedělní cvičení. Poslali mne je odbývat z Celebesu až sem do holandské pevnosti Hertogenbosch na řece Maasu pod Rotterdamem. Já jsem se totiž tři roky nehlásil k vojenskému cvičení.

 

KUMES (styděl se za Struhu)
O našem neočekávaném setkání s vámi, pane plukovníku, neopomenu napsati do našeho nejrozšířenějšího pražského časopisu Denní pochodeň. Vaše ctěné jméno?


PODDŮSTOJNÍK
Lojzík van Kračmera - poddůstojník osmého pěšího pluku Jejího Veličenstva holandské královny Vilemíny.


STRUHA
(styděl se)
Odpusťte, pane felvébl - že jsme hned byli tak sprostý, ale tahle holandská vopice s tím bajonetem nic nemluví - nic neodpovídá - a pořád chodí kolem nás - jako bychom nesměli vystoupit ani na břeh.
To - kdybyste přišel do karlínského přístavu - tak tam ani jednoho vojáka neuvidíte - a je to karlínský přístav!


PODDŮSTOJNÍK
Vidíte, krajané, zde je pevnost - sem nikdo nesmí. A vy jste sem připluli - to nejde! Musíte zase co nejrychleji odsud! Ovšemže si napřed prohlédnu vaše papiry, máte-li povolení vyject z rotterdamského přistavu do řeky Maasu!


STRUHA
(směje se nuceně)
To ovšem nemáme – hehe - nikde nic takovýho od nás nechtěli. -


PODDŮSTOJNÍK
Tak? A kam vlastně plujete?


MIKULÁŠEK
Copak nevidíte, že dopravujeme náš parnik Lanna 8 do Bratislavy?


PODDŮSTOJNÍK
Tak, Bratislava -
(Směje se.) Cheche - znám dokonale všechny naše holandské kolonic - ale o takovém přístavu nic nevím. Váš pobyt zde - krajané - zdá se mně být trochu přespříliš podivný - a co to máte za dámy na palubě? To jsou ženy některých z vás?


MIKULÁŠEK
(směje se)
Poslouchaj - pane felvébl. - Ty flundry vám tady vysadíme na břeh. - V Hamburku se nás tyhle dvě zpěvandule chytly v kabaretu - a vod tý doby ne a ne se jich zbavit. Už jsme je chtěli hodit do moře.


PODDŮSTOJNÍK
(velice přísně a vážně)
Krajané, vy zapomínáte, že jste se octli na půdě spojených nizozemských království, kde pod vládou naší královny Vilemíny netrpí se žádná prostituce! - Jsem nucen, krajané, zatknouti vás jménem královny Vilemíny a odvésti vás na pevnost k výslechu! Tak, prosím, prosím - račte vystoupit!


KUMES
Ale dovolte přece, krajane - vždyť jsme krajané!


PODDŮSTOJNÍK
Krajan sem - krajan tam. Jsem poddaným Jejího Veličenstva a kvůli vám, krajané, nepřeji si nikterak odbývati vojenskou službu v daleké holandské kolonii Quajaně. U nás je přísnost!
(Na vojáka.) Ols arediert. [ Všechny zavřít. ] Lezte, krajané!


VŠICHNI
(vylézají smutně a ustrašeně).


VOJÁK
(odpočítává je)
ons, zwoa, dri, firdi, fejf.


MIKULÁŠEK
Ale, krajane felvéble, nedá se opravdu nic dělat?


PODDŮSTOJNÍK
(drsně)
Lojzík van Kračmera z Celebesu není žádný hovado! Marš, marš, krajané.


----OPONA----


DVANÁCTÁ SCÉNA

U Lorelei na Rýně.


Noc temná a zlověstná. Bouře. Prší, hřmí, vichr burácí a blesky se křižují. Dlužno dbáti vždy toho, aby mluvící nebyli v řeči rušeni. Lanna 8 pluje proti proudu Rýna mezi skalinami. Napřed je slyšet dlouho uvedené pohnutí přírody, v něž se mísí kvílení a úpěnlivá modlitba obou subret, jež klečí na kolenách a spínají ruce k nebi.

 

FRITZI a JOHANNA
Heilige Maria, Mutter Gottes - Heiliger Jesu Kristi - unser Barmherziger - Herz Jesu - erbarme uns elender Dirnen!
[ Svatá Maria, Matko boží, svatý Ježíši Kriste - náš milosrdný - srdce Ježíšovo - smiluj se nad námi, ubohými děvkami! ](Opakují ještě jednou, co mužové pijí každý z láhve. Blesk - hrom!)


MIKULÁŠEK
Pánbů s námi! - Vožralýho pánbů neopustí. - Ještě dobře, že jsme si udělali pořádný zásoby kořalky. - Beztoho celý čtyry neděle tam v tý pevnosti holandský - co jsme tam byli - nedostali jsme ani hlt!
(Blesk a bouch!)


JOHANNA a FRITZI
Jesu Kind - sei uns gnädig - lieber Gott- und rette uns aus allen Gefahren! Erbarme dich, großer Gott – uns elender Dirnen!
[ Ježíšku - buď nám milostiv - milovaný bože - a vysvoboď nás ze všech nebezpečí! Smiluj se, velký bože  - nad námi ubohými děvkami! ](Blesk - hrom!)


MIKULÁŠEK
Tady sme!
(Křičí nahoru do oblak.) Prásknuls vedle! Špatně se trefuješ! (Veliký dunivý náraz.)


STRUHA
Už jsme přejeli osmou skálu. Jen z ní kamení stříká na všechny strany.


KUMES
Nadarmo se neříká, že nejvelkolepější příroda na celém Rýně je u Lorelei. -
(Volá nadšeně.) Lorelei, přátelé - Lorelei na Rýně - toť Scyla a Charybda!


MIKULÁŠEK
Nebavte se tolik, vždyť není ani hrom slyšet! Kdybyste raděj trochu svítil sirkama - abychom viděli na cestu!
(Blesk - hrom! Delší hřmění bez blesků v úplné tmě!)


KUMES
(mezitím škrtá sirky a svítí na vodu).


STRUHA
Krucifix - tahle bouřka vypadá - jako by to na nás poslal ten cikánský Kapellmeister! Tohle jsem nikdy nezažil, ať do mne hrom uhodí!
(Současně blesk s hromem.)


STRUHA
(sedne si leknutím)
Už držím hubu.


KUMES
Dnes již lidský rozum chápe úplně zjevy přírodní! Pánové - není boha!
(Blesk s hromem.)


KUMES
(rychle se křižuje)
Pánbů s námi! Rouhejte se zas trochu vy, Mikulášku.


MIKULÁŠEK
Já bych se rouhal - ale už to není nic platný - podívejte se - už se to trhá! Tamhle vylezly hvězdy. - Déšť už přestal. - Ta celá bouřka beztoho stála za hovno. - To bylo, jako když se blejská na okurky. -


STRUHA
Ba jo –
(Znalecky se rozhlíží) Už se to přehnalo – ale zapotil jsem se. - (Dunění hromu z dálky)


KUMES
(k subretám)
Der liebe Herrgott ist mit dem Sturm beim Teufel!
[ Milý pánbůh je s bouřkou v pekle! ] Pánbů už je s bouřkou v čertech.


FRITZI A JOHANNA
(sedají z klečení pohodlně)
Gott sei Dank. Gib mir trinken! Gib mir trinken.
[ Bohu dík. Dej mi pít! Dej mi pít! ]


MIKULÁŠEK
To se nám to zas pluje - teď ještě - kdybychom si mohli něco zazpívat. -


KUMES
Znám jednu překrásnou starou německou píseň o Lorelei -
(Zpívá a dělá veliká gesta)Ich weiß nicht, was soll es bedeuten - daß ich so traurig bin... [ Já nevím, co vskutku je se mnou, že jsem tak zarmoucen... ( báseň H. Heine "Lorelei", překlad F. Hrubín) ](Spadne do vody.)


VŠICHNI
(ho vytahují a křičí)
Muž přes palubu!


KUMES
(objeví se hlavou nad zábradlím Lanna 8, vypustí proudem vodu,které se dole napil, a huláká dál)
Ein Märchen aus uralten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn!
[ Jak dávnou tu báji temnou mám vypudit z hlavy ven! ](Vyleze a postaví se.)


SOUBRETY
(vpadnou se zpěvem)Die Luft ist kühl - es dunkelt - und ruhig fließt der Rhein- [ Stmívá se, chladný vzduch vane a klidně plyne Rýn - ]


KUMES
(rozháněl se široce, a vlítne znova do vody.)


SOUBRETY
Jessus!


VŠICHNI
(naklánějí se nad vodou)


MIKULÁŠEK
(odplivne si)
Co máme telegrafovat, pane redaktore, vašemu listu?


KUMES
(šplouchá a prská vodu pod parníkem)
Telegrafujte: Náš zpravodaj Kumes právě se koupá v noční tmě ve vírech Rýnu u Lorelei.


MIKULÁŠEK
Chlap se drží provazu - až mu lezou voči!


----OPONA----


TŘINÁCTÁ SCÉNA

Frankfurt nad Mohanem.


Lanna 8 zakotven u pobřeží. Nápis LANNA 8!


MIKULÁŠEK
(Samoten. Čte zbytek knihy Život svatých.)
No, už z tý knihy o těch svatejch mnoho nezbylo! Ani jsem to všechno nepřečetl - včera jsem začal číst život svatýho Hieronymusa - chci si to ráno dočíst, a list vytrženej.
(Odloží zbytek knihy. Rozhlíží se pátravě.) Nikde nic. - Jestlipak se jim to povede? (Sedne si.) Kdyby už pánbů dal – a těch ženskejch jsme se ňák zbavili! (Rozhlédne se po palubě.) Jak je to tady pěkné bez nich! (Založí si hlavu do dlaní, zadumá se a po chvíli zpívá) U potůčku zarmoucená sedím...-


LANDA a KAIFÁŠ
(Členové A. C. Sparty. Přicházejí.)


LANDA
(mluví naširoko)
Tady ňákej trouba zpívá česky. - Člověče - všim si si těch noh toho frankfurtskýho levýho křídla? To se porád bojím, aby mu meruna, když jí stopne -nepřerazila ty jeho hůlčičky -


KAIFÁŠ
Ale toho dlouhýho beka maji dobrýho.


LANDA
Dyť to taky nic neni. Viděls to včera. - Vrazil jsem ho i s merunou do branky. - A to jsem merunu jen tak lehounce zfalšoval. Kdybych ji byl pořádně načutnul - tak byli is gólmanem nebožtíci.


MIKULÁŠEK
(stále zpívá, ovšem od příchodu obou potichu)


KAIFÁŠ
Kdo to tady furt mečí?
(Otočí se.) Vidíš ho - to je ňákej tichej blázen. -


LANDA
Sakra - čti! Člověče!
(Čte.) Lanna 8. Nazdár!


KAIFÁŠ
Hergót. -To jsou ty športsmeni - co plujou do Bratislavy! Čteš přece o jejich dopravě v Denní pochodni? Kvůli nim přece rozpustili celý státní dopravní ústav a poděkoval se před čtvrt rokem prezident živnostenské obchodní komory!


LANDA
Co mně to povídáš - předešle byl přece ve sportovním Pondělníku úvodní článek o jejich výpravě, který napsal redaktor Horáček.
(Stáli oba hodně v popředí stranou. Jdou blíže k Mikuláškovi. Sejmou čepice a unisono vzkřiknou.)Hip, hip, hurej, Lanna 8!


MIKULÁŠEK
Dejž to pánbů. - Pánové jsou taky z Prahy?


KAIFÁŠ
My jsme ze Sparty


LANDA
Včera jsme to F. K. Frankfurtu natřeli 6: 1. A zejtra máme revanš.


KAIFÁŠ
A to to bude dělat 12:0! Oni si z toho Frankfurtu mysleli, když půjdou hlavama - že nás rozházejí - ale to jsme je usadili. Hrajete taky futbal?

 

MIKULÁŠEK
Před patnácti lety uvrtali mě v jednej hospodě, kde se scházel klub Manina VIII, abych jako vzal místo pokladníka klubu. Tak jsem jim pořád půjčoval ze svejch: tu na merunu, tu zas si vypůjčovali na duši - a nakonec se poprali, klub se rozpad a já utřel hubu o svý peníze!


LANDA
To se dnes ovšem nemůže stát - protože jsme my futbalisté organizovaní. Byl jste tenkrát distancovanej?


MIKULÁŠEK
To se ví - to nebyla tenkrát žádná maličkost – dělalo to přes dvě stě korun, co jsem do toho klubu vrazil!


KAIFÁŠ
Vy jste kapitán parníku?


MIKULÁŠEK
Teď ho zastupuju.


LANDA
Aha, aha - vy jste tedy pan Mikulášek - četli jsme už také o vás v Denní pochodni v referátech pana redaktora Kumesa. -


KAIFÁŠ
A kde je kapitán a pan Kumes?


MIKULÁŠEK
Ale máme tady takovou nepříjemnou záležitost! To vědí - hehe - jsou v tom ženský. Voni sou ty potvory všude chytlavý - a pořádnej člověk se jich pomalu ani zbavit nemůže. - Ale jen si představte, jaká je to vachrlatá situace, když dvě takový hamburský rajdy se najednou k vám přidají a vy je musíte vozit s sebou po celý tři měsíce. V Holandsku nás kvůli nim na čtyry neděle zavřeli -. To byl částečně taky kapitán Struha vinen, protože řek jednomu holandskýmu felvéblovi, že je hovado. A von ten Holanďan tomu náhodou rozuměl, poněvadž to byl holandskej českej Celebesák!


LANDA
O tom jsme také četli.


KAIFÁŠ
A co máte s těma ženskejma?


MIKULÁŠEK
Co máme - to je to! Kapitán Struha s redaktorem Kumesem slíbili jim, že jim tady ve městě koupí obleky - a zatím je zavedou do domu Armády spásy. Tam je dají zapsat - a ztratějí se. Pod kotlem je zatopíno - že div nepraskne -.
(Vzkřikne.) Ježíšmarjá! Tamhle už běžej! A ženský za nima! (Rychle tahá kotvu a odvazuje lod.)


LANDA a KAIFÁŠ
(křičí z jeviště)
Špurt, Špurt! Špurtněte to!


STRUHA a KUMES
(Uřícení a udýchaní skoči na loď.)


MIKULÁŠEK
(křičí na sparťáky)
Kamerádi, proboha vás prosím, zadržte ty fuchtle, než odrazíme.


STRUHA a KUMES
(strkají se od břehu koštětem a deštníkem.
Ovšem nápodobuje se odstrkávání)
Ježíšmarjá.


FRITZI a JOHANNA
(Vběhnou na jeviště. Přes šansonetní úbor mají pelerínky a na hlavě klobouky Armády spásy.)


MIKULÁŠEK
(řve)
Už jedem!


LANDA a KAIFÁŠ
(Zadržují ženské, které se s nimi perou a křičí.)


FRITZI a JOHANNA
So ane Šwajneraj! Gebet uns unsere Jugend zurück!
[ Taková sviňárna! Vraťte nám naši mladost ]

 

----OPONA----

ČTRNÁCTÁ SCENA

Gramzelbach.


Gramzelbach na Mohanském průplavu do Dunaje.
Všichni maji nedokonalé obleky pro zimu. Parník Lanna 8 zamrzlý u břehu. Kolem sníh. Na komíně sníh. Na břehu je ohníček z roští a kolem chodí dokola jako vězňové – rozhazujíce a foukajíce si do rukou - Struha, Mikulášek a Kumes. Pes chodí na šňůře s Mikuláškem.
Chvíli chodí tak mlčky.


KUMES
To je pěknej Silvestr! Zamrzli jsme u vesnice Gramzelbachu v Mohanském průplavu jako Nansen na severni točně. Ještě dostaneme kurděje!
(Chodí všichni stále dokola.)


STRUHA
To je vinen jenom Mikulášek. Na Štědrej den mu zamrz kotel, poněvadž chtěl mermomocí někde sehnat vánoční stromeček. A než si moh řict: „Narodil se Kristus Pán“ neštěstí bylo hotovo! To byl pěknej Ježíšek! Vrátí se chlap zas vožralej jako dycky, celej uválenej, a místo vánočního stromečku si přivede s sebou psa!


KUMES
S tim psem to není špatné. Nansena jedině zachránili eskymáčtí psi! V nejhorším případě zapřáh je do saní, odjel na pevninu a Fram nechal Framem.


MIKULÁŠEK
To je dobrý - jako bych já za to moh, - že kotel zamrz! Copak jsem tenkrát - když jsme byli před půlrokem na moři - taky za to moh, že se nám z tý mořský vody udělaly v kotli solný krápníky, který jsme museli až na Helgolandě vysekávat? Takovej malinkej parníček moc nepotřebuje - uhodí mráz a už je s rozumem v koncích. A když už se mluví o těch mrazech - copak jsem kalendář? Já dělám přírodu? Já jsem si nevymyslil žádný roční počasí - to mě zas tak neurážejte!


KUMES
Je úplně logické, že jsme zamrzli. - Na jaře, v létě nebo na podzim nemohla by se nám taková věc rozhodně stát! Včera - když jsem byl ve vesnici Gramzelbachu hledat telegrafní úřad - optal jsem se na obecním úřade - jak dlouho bývá tenhle Mohanský průplav zamrzlý. - Svolali schůzi obecního zastupitelstva a po dlouhé debatě dostal jsem za odpověď, že to bývá různé. Jednou rozmrzne dříve - jednou později, ale pravidelně až v dubnu.


MIKULÁŠEK
Udělali bychom přece jen nejlepší - kdybychom šli přezimovat do toho Hajzlbachu. - Jsou tam slušný tři hospody a pivovár! Psa necháme na palubě, aby hlídal pěkně parník, a jednou denně ho někdo z nás přijde nakrmit!


KUMES
(rozčileně)
Ale dovolte, o čem budu psát ve svých referátech o dopravě Lanna 8?


STRUHA
Takhle se do Bratislavy nikdy nedostanem.
(Zlobí se.) Zatracenej život! (Oheň vyhasne.)


MIKULÁŠEK
A tak - co teď chcete dělat? Přece tady nezůstaneme, abychom tu do rána zmrzli? Pojď, Amidore
(táhne psa na loď), uvážu tě hezky ke komínu! (Váže psa.)


STRUHA
(bere Kumesa za ruku) Pojďme – pojďme! (Podívá se na parník a utírá si oči kapesníkem.) Lanna 8 - na shledanou na jaře!


KUMES
Upokojte se, pane kapitáne. Do Bratislavy nemůžeme už míti rozhodně daleko. Jakmile ledy roztají a příroda oblékne se v jarní háv - pojedeme dál!


VŠICHNI
(mávají šátky k parníku Lanna 8.)


STRUHA
(pohnutě křičí)
Parníku Lanna 8 - přeji ti šťastný a veselý Nový rok na tvé cestě do Bratislavy!


VŠICHNI
(odchází à tempo zpívajíce)
Přijde jaro, přijde - brzy bude máj - stříbrné své vlny Mohan rozleje - a parníkem Lanna dál se odpluje!
 

----OPONA----

 

 

Text hry, který je zde uveden, je převzat z publikace "Jaroslav Hašek a ti druzí | Větrný mlynář a jeho dcera"; Polygrafia Praha 1976;  Editor Radko Pytlík v edičních poznámkách uvádí, že je použit text původního, prvního rukopisu s tím, že chybějící první tři scény jsou převzaty z rukopisu druhého. Radko Pytlík též vysvětluje, proč  jsou jako autoři uváděni mimo Kische, Longena a Haška, ještě Roosewelt a Verne. Tak to bylo zveřejněno ve zprávě k uvedení hry v Tribuně z 30.12.1921. Jedná se samozřejmě o nadsázku. Jména učinkujících jsou převzata z druhé stránky prvního rukopisu