😥Z deníku sv. Václava. Poznámky mučedníka

 

 

Text byl zkonfiskován cenzurou. Byla by to velká náhoda, kdyby zabavenou povídku cenzor pečlivě uložil někam do archivu? Malá naděje zůstává stále - snad tam leží dále.