😥Vojákování Josefa Trnky.

 

 

Říšské ministerstvo války poslalo před nedávnem oběžník všem plukům, aby ti, kteří jen trochu jsou péra mocni, psali články o vojácích a vojenství a poslali je ministerstvu, které zařadí je do nových čítánek, které vznítiti mají v školní mládeži smysl pro armádu a pro širší vlast...

Šikovatel naší kompanie, účetní poddůstojnik Pšenička poslal článek Vojákování Josefa Trnky, který jsem zachytil a tuto uveřejňují:

[106 řádek zabaveno]

 

To je vše co ze slibného textu zbylo. Možná to cenzor pečlivě založil a je naděje, že se to válí někde v archivu Ministerstva vnitra nebo policie. Bylo by krásné, kdyby to tam někdo objevil.