V Česko-slovackoj respublike

V Československé republice

Propagace komunismu v Čechách jde rychlým krokem kupředu. V čele hnutí stojí soudruzi Šmeral, Muna, Koníček a Koutný. Čeští komunisté vydávají deník Právo lidu. Kromě toho vydávají Svobodu, Rolníka, vojáka a dělníka, Sociální revoluci.

Na Moravě pouze malé procento dělnictva nejsou komunisté. Je zajímavé, že například v Hodoníně, kde se narodil profesor Masaryk, vůdce československých kontrarevolucionářů, devadesát procent dělníků jsou bolševici.

Na prosincovém sjezdu Československé sociální demokracie v Praze byl přijat většinou hlasů návrh zástupců Československé komunistické strany vyšetřit činnost kontrarevolučního sboru na Sibiři a přijmout opatření k potrestání těch, kdož nesou vinu na tomto zločinu proti světové revoluci.

Začátkem února bude v Čechách sjezd české komunistické strany, po němž se očekává ozbrojené vystoupení československého proletariátu proti vládě, v jejímž čele je známý buržoazní slavjanofil doktor Kramář.