MALÝ FEJETON

V Brestě se o mír vyjednává...

 

V Brestě se o mír vyjednává dále,
ač Krylenko již volá do války,
naděje na mír povšechně jsou malé,
na frontách doba milé zahálky.

A Němci vojska převážejí čile
se zdejší fronty k sobě na západ,
tak možno čekat ještě vážné chvíle.
Kdo naposled se bude po tom smát?

Teď prozatím se Němec směje ještě,
však bude to jak v celé přírodě,
po slunném létu smutné přijdou deště,
v rozbitých botách chodíš ve vodě.

Na frontě zdejší obchodují směle,
obchodní vznikly nové zákony,
v Brest Litovský jdou mouky vlaky celé,
a Němec sem k nám vozí špiony.

Na říšském sněmu pan posl. Haase
za škodu lidstva považuje mír,
a ideálem zůstati má zase
pro celé lidstvo pruský oficír.

V Kijevě nedostatek drobné měny,
největší starost, jak se rozmění,
a Kerenský dál ztrácí svoje ceny,
snad karbovance líp je zamění.

O Nový Rok se střílelo zas prudce,
po městech všech i po všech ulicích,
to sama sebou nese revoluce,
a nestřílet je dneska těžký hřích.

Na frontě italské se také střílí
zas pušky zní a četné kanony,
za frontou obrázek je vidět milý,
jak Austriák tam sbírá citrony.

Že místo chlebem citrony se živí,
má v obličeji výraz kyselý,
a proto žádné nedělá tam divy,
vysoko hrozny sladké visely.

Rakouská vláda na Čechy se zlobí,
že v Praze svoji tvoří ústavu,
jsme na počátku slavné nové doby.
A Vídeň led si dává na hlavu.

Komisař Gellner k cíli svého žití
je o stupínek opět trochu blíž,
na uniformě jeho dnes se svítí
od Karla skvostný pozlacený kříž.

A doba přijde, že ty všechny kříže
čert v zastavárnu jednou zanese,
a vyplatit je půjde asi stíže,
žij bez křížů jen v smutné fadese.

I z Gruzie je republika nyní,
jak bylo možno přečíst v novinách,
tak kde kdo je, se na tom světě činí
a slovo císař převrací se v prach.

Na Poltavu zas táhnou bolševici,
se s Ukrajinou zbraní vyrovnat,
mitingy slavné vidíš na ulici,
a až to přejde, bude každý rád.

Kdo rád se svými zkušenostmi chlubí,
a jedním směrem nechce se též brát,
se prostě pěkně vytlukou mu zuby,
by měl si na co časem vzpomínat.

Na kapitál zas přišly velké rány,
z Charkova zprávy přišly v neděli,
že bolševici všechny větší pány
do městských věznic naráz zavřeli.

Pivo se silné vařit zase bude,
svých zbaveno jsouc nyní smutných pout,
a na Rusi zas bude chloubou všude,
tím českým sládkem opět slavně slout.

Toť jediná je dobrá dneška zpráva,
když v chaosu se celý točí svět.
„Bývali – pívali“, ta hesla naše zdravá
kéž tento rok se navrátí k nám zpět!